נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בעקבות הכספים האבודים כיצד אובדים כספים?

 

 

אורלי וגיא מרוז


במדינת ישראל אין נתונים מדויקים על כמות הכספים ללא דורש ועל היקפם, ולפי הערכה מדובר במיליארדי שקלים. מדובר בנכסים כספיים אשר בעליהם שכחו או שאינם מודעים לקיומם, כספים שאבדו מסיבות שונות, שבעליהם לא אותרו או שזהותם אינה ידועה.
כיום אין בישראל מאגר מידע מרכזי, כפי שקיים במדינות בעולם, שבו רשומים נכסים ללא דורש. על אף ההנחיה של משרד האוצר לגבי טיפול בכספים ללא דורש, ישנם מקרים רבים בהם המוסדות הפיננסיים לא עושים כל מאמץ על מנת לדווח לבעלי הנכסים או ליורשיהם על הימצאותם של כספים, ולעיתים מתקבלות טענות קשות כנגד מוסדות שעל פי החשד משתמשים בכספים שנשכחו לצרכים מסחריים. 

הנכסים הכספיים הללו עשויים להיות כספים שהופרשו לקרנות פנסיה, לקופות גמל, לקרנות השתלמות, לפוליסות ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכדומה. כמו כן גם חשבונות רדומים בבנקים, תוכניות חיסכון לסוגיהן, כספי פיצויים שלא נפדו, דיבידנדים, מניות וכיו"ב.
ממחקרים שנעשו עולה כי מדובר בסכומי כסף לא מבוטלים.

הצעת החוק באה למצוא פיתרון לסוגיה ומציעה לחייב בחוק את כלל הגופים הפיננסיים בישראל לעדכן באופן שוטף את הגוף שיוקם באגף הממונה על שוק ההון ויהיה אחראי לרישומם של הכספים ללא דורש במאגר מידע לאומי אשר יהיה נגיש לכל. מאגר כזה צפוי לסייע לציבור הרחב באיתור הכספים.

המסלקה הפנסיונית יוצאת לדרך
פתרון לבעיה זו עשוי להיות טמון במסלקה הפנסיונית, שאמורה לרכז מידע זה. החברה אשר תקים ותנהל את המסלקה להעברת מידע וכספים בתחום החיסכון הפנסיוני כבר נרשמה ברשם החברות, אך נכון לעכשיו החברות בה אינה מחויבת על פי חוק ולכן לא כל חברות הביטוח הצטרפו לתהליך.  הגופים המוסדיים החברים במסלקה כרגע הם דש גמל, הפניקס, הראל, כלל, קרן הפנסיה מנורה ופסגות גמל. הבנקים החברים במסלקה הם דיסקונט, בינלאומי, פועלים, לאומי ומזרחי וכן לשכת סוכני הביטוח. בקרוב יחל תהליך אפיון של פעילות המסלקה, אשר יכלול, בין היתר, מיפוי של האירועים השונים הקשורים בהעברת מידע וכספים בתחום החיסכון הפנסיוני. האפיון יעסוק גם בצרכים של הלקוחות הפוטנציאלים של המסלקה ובבחינת חלופות טכנולוגיות אפשריות. עם זאת, אם לא יצטרפו אליה בעתיד נציגי כל הגורמים הרלוונטיים לשוק החיסכון הפנסיוני. הרי שגם כאשר תופעל היא עדיין לא תספק את כל המידע הדרוש.

כיצד אובדים כספים?אחת האפשרויות הנפוצות להיווצרותם של כספים אבודים היא פטירת החוסך. לעיתים מדובר באדם אשר החזיק בכספים ולאחר פטירתו אין לבני משפחתו כל מידע בעניין פרטי החשבונות ודרך לאתרם. יתכן גם שלקוח אשר החזיק בחשבונות לא התיר אחריו יורשים ולא רשם צוואה, ויתכנו גם סיבות אחרות.


סיבה אפשרית נוספת נעוצה בדינמיות של שוק העבודה והתחלופה הרבה של מקומות העבודה. קצב תחלופת מקומות העבודה הגבוה במהלך הקריירה יוצר הזדמנויות לריבוי תוכניות פנסיוניות, ולעתים התוכניות הקודמות נשכחות. בעקבות חוסר מודעות לנושא חלק מהעובדים לא שמים לב וחושבים בטעות שבמקום העבודה החדש המשיכו להם את התוכניות הקודמות.

אם אינכם יודעים בוודאות על קיום הקרן ואם אין בידיכם את המסמכים הדרושים, כדאי לפנות למעסיקים קודמים ולסוכנים שטיפלו בכם בעבר, כדי לאתר מסמכים שמעידים על פתיחת תוכנית החיסכון. אם הצלחתם לאתר את מספר הפוליסה שלכם הדרך שלכם לכסף קצרה וקלה.
אם לא הצלחתם לאתר את הפוליסה הספציפית בה מדובר, או אם אינכם זוכרים אם נפתחה לכם כזו בעבר, כדאי לפנות ישירות לגופים המנהלים. כדאי לדעת: כל גוף מנהל מחויב לפרסם באתר האינטרנט את רשימת מספרי תעודות הזהות של בעלי הזכויות בפוליסות בהן יש עדיין זכויות כספיות שטרם מומשו. כך, באפשרותכם לחפש אם מספר תעודת הזהות שלכם מופיע באחת מרשימות אלה, ואם כן לפנות לאותה חברה בבקשה לפדות פוליסות אלה או להמשיך להפקיד אליהן כספים.
אם נפטר קרוב משפחה חשוב לדעת כי הקרובים חייבים לפנות לקופות ולקרנות הרלבנטיות בתוך שלוש שנים מיום הפטירה, כדי שלא תחול התיישנות על הזכאות לכספים. ניתן לבדוק את הזכאות לכספים אלה גם אצל האפוטרופוס הכללי, באתר של איגוד חברות הביטוח.

מה לעשות לאחר איתור הכספים האבודים?

 לבקש דו"ח עדכני על הכספים

 לבדוק את היתרות ביחס לכספים שהופרשו לאורך השנים

 לנסות לבדוק מתי ולמה נעצרו ההפקדות השוטפות בעבר

 לברר מה היו דמי הניהול והתשואה שהושגה עד יום האיתור

 לבדוק את גובה המס שיוטל על משיכת הכספים, ולבדוק האם כדאי למשוך אותם כיום או להשאירם בקופה

איך אפשר לאתר כספים אבודים?אם יש לכם קרן שאתם יודעים על קיומה, ובדו"ח הפנסיוני השנתי הסטאטוס של הקרן היא מופיעה כמסולקת או מוקפאת, מומלץ לפנות לחברה לברר אם קיימים כספים נוספים על שמכם שעדיין לא נמשכו. מומלץ מאוד לפנות לגופים המנהלים עם פרטים מלאים ומעודכנים ולנסות לאתר את המסמכים המעידים על החיסכון.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.