נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

פסגות גמל- תשואות מרץ 2013

 

   פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ מרץ 2013

מ"ה

שם קופה/קרן

תשואה

03.2013

תשואה מצטברת 2013

תשואה 12 ח' אחורה

תשואה 36 ח' אחורה

תשואה 60 ח' אחורה

היקף נכסים 31.03.2013

באלפי ₪

גמל

קופות גמל כלליות

106

פסגות גדיש כללי

0.69%

2.44%

9.08%

16.76%

37.94%

21,689,060

708

פסגות גמל כללי

0.62%

2.93%

9.80%

16.10%

39.85%

5,375,858

775

פסגות גמל בטא (סגנון)

0.89%

3.61%

9.34%

11.61%

2.92%

562,066

 

1331

פסגות גדיש עד 10% מניות

0.27%

0.90%

7.76%

17.52%

1,719,167

707

פסגות גמל עד 10% מניות

0.27%

1.11%

7.84%

17.09%

37.56%

1,098,237

831

פסגות גמל אג"ח

0.12%

0.33%

7.30%

17.73%

37.80%

790,403

835

פסגות גדיש מדדית

0.33%

0.23%

7.17%

18.37%

43.91%

679,896

1333

פסגות גדיש כספית

0.13%

0.42%

2.16%

6.98%

496,573

1332

פסגות גדיש אג"ח

0.13%

0.32%

7.28%

17.05%

463,696

270

פסגות גדיש עד 20% מניות

0.42%

1.48%

7.64%

16.67%

25.47%

441,833

1431

פסגות גדיש אג"ח מדינה

0.35%

0.09%

6.75%

17.59%

383,617

השתלמות

קרנות השתלמות כלליות

396

פסגות כנרת כללי

0.69%

2.56%

9.23%

15.62%

25.91%

5,502,315

1218

פסגות שיא השתלמות כללי

0.62%

2.43%

8.98%

15.65%

42.93%

1,927,511

1183

פסגות השתלמות כללי

0.61%

2.77%

9.78%

16.43%

39.67%

923,841

 

610

פסגות שיא השתלמות אג"ח

0.16%

0.32%

7.39%

18.27%

31.20%

715,783

1184

פסגות השתלמות אג"ח

0.16%

0.34%

7.29%

17.24%

36.07%

546,680

611

פסגות שיא השתלמות כספית

0.13%

0.42%

2.16%

6.97%

12.36%

290,810

פיצויים

קופת פיצויים כללית

237

פסגות פיצויים כללי

0.45%

2.32%

8.71%

14.15%

21.21%

1,129,016

                             התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.

                               כל הקופות מנהלות למעלה מ-300 מיליון ₪.    

מ"ה

שם הקרן

תשואה

03.2013

תשואה מצטברת 2013

תשואה 12 ח' אחורה

היקף נכסים 31.03.2013

באלפי

פנסיה

מסלולים כלליים

1531

קרן פנסיה מקיפה- מסלול כללי

0.56%

2.70%

9.02%

237,247

1532

קרן פנסיה כללית - מסלול כללי

0.68%

2.28%

8.30%

6,782

                            התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.