סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

משרד החקלאות בשיתוף עם חברת השוק הסיטונאי – יוצאים בפיילוט ליצירת סקר מחירים אחד אחיד ושקוף לציבור

10/01/2015     עומר רגב  

חברת שוק סיטוני לישראל בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יוצאים בפרויקט פיילוט  של איסוף, עיבוד ופרסום מחירי פירות וירקות בשוק הסיטוני בצריפין מחד ואצל החקלאים מאידך, וזאת במטרה ליצור מערכת אובייקטיבית, אמינה ובעלת מהימנות סטטיסטית, אשר תאסוף, תעבד ותפרסם סקר מחירים, על בסיס יומי. הסקר יתבסס על נתוני  עסקאות המתבצעות בשוק הסיטוני בצריפין ובמקטע החקלאי.

סקר המחירים החדש שמטרתו לספק לכל העוסקים  בתחום  (חקלאים , סיטונאים, צרכנים , קמעונאים) ולציבור  תמונת מצב שקופה ומהימנה בהקשר לעסקאות המבוצעות בשוק בצריפין באופן שיביא לשוק משוכלל יותר ותחרות בונה.

הרעיון העומד בבסיס הדברים הוא כי תיבחר חברת סקרים מובילה בלתי תלויה, אשר אף עליה תתבצע בקרת איכות לכל אורך פעילותה השוטפת.
המכרז לביצוע סקר המחירים יכלול את השלבים הבאים:

השלב הראשון : יצירת מתודולוגית איסוף מיטבית שתשקף באופן מהימן את מחירי העסקאות בשוק הסיטוני. חברת הסקרים תעבור בין הסיטונאים ותבדוק באופן מדגמי את חשבוניות העסקאות, תתרשם מהיקפן, תדירותן ומועדן. מנגנון האיסוף , אשר יעמוד בקריטריונים סטטיסטים, יצור מערכת מסחר שקופה ביותר שתהיה נגישה הן לחקלאי והן לצרכן.

השלב השני : שלב סקירה, בשלב זה תבוצע דגימה  מייצגת על פי המתודולוגיה הסופית שאושרה בתום השלב הראשון. השלב יכלול סקירה באופן יום יומי כאשר יבחן אופן הפרסום הרצוי של המחירים באתר החברה ובאפליקציה שתהיה נגישה לכל משתמש. בסיום תקופת ההרצה לאחר שיתייצב מנגנון האיסוף.

חשוב לציין כי היכולת לקבל שיתוף פעולה מצד הסיטונאים הנה ברמה הוולנטרית בלבד ובאישורו  של הסיטונאי. בעקבות צורך שעלה מהשטח נערכה פנייה באמצעות איגוד משווקי הפירות והירקות, לכלל הסיטונאים הפעילים בשוק בצריפין, בבקשה לשיתוף פעולה ועשרות סיטונאים הביעו את הסכמתם.

כחלק מהרצון להפיק סקר עסקאות מהימן, חברת הסקרים תסקור גם את המקטע החקלאי בשרשרת לצורך השוואה ובדיקת פערי התיווך באמצעות מדגם טלפוני יתקבל מידע על עסקאות, לרוב באמצעות בתי האריזה, הן מול סוחרים בשוק הסיטונאי או באופן ישיר למתווכים והן ישירות לרשתות השיווק. משרד החקלאות יצר קשר עם כ- 70 חקלאים וכ-65 בתי אריזה על מנת לקבל את הסכמתם.

כל הנתונים שיאספו במסגרת סקר המחירים על בסיס יומי יוזנו לתוך מנגנון סטטיסטי, של חברת הסקרים על בסיס הפרמטרים שיקבעו במתודולוגיה שתגובש ותאושר. המנגנון יציג תמונת מצב בכל הקשור למחירי המסחר של פירות וירקות בשוק הסיטוני בצריפין. אותם נתונים יופיעו באתר האינטרנט של חברת תוצרת הארץ - שוק סיטוני לישראל, ובכך המידע יהיה נגיש לכלל הציבור: ציבור החקלאים, ציבור הסיטונאים ובמיוחד ציבור הצרכנים שידעו מהו המחיר הריאלי של אותו ירק או פרי.

חי בר–און, מנכ"ל חברת שוק סיטוני לישראל מוסר: "חברת שוק סיטוני לישראל הגיעה למסקנה יחד עם משרד החקלאות שהמצב הנוכחי בו מפורסמים מחירי ירקות ופירות במקטע הסיטוני, במסגרת סקר בשוק הסיטוני צריפין, לא מאפשר קיום תמונת מצב מהימנה ואמיתית באשר לנתוני העסקאות ויש צורך לבחון אלטרנטיבה מהימנה יותר.

במסגרת בחינת הנושא עם כלל הגורמים במסחר פירות וירקות טריים ובדגש על החקלאים, השתרשה ההבנה שיש צורך בייזום של סקר מחירים מהימן, אשר יעמוד בקריטריונים סטטיסטיים מקובלים ויספק לכלל העוסקים בענף תמונת מצב אמינה ויהיה סמן ימני למחירי ירקות ופירות טריים במקטע הסיטוני.
 
על כן, שקדנו במהלך החודשים האחרונים יחד עם משרד החקלאות ובהתייעצות עם הלמ"ס, משרד האוצר וגורמים נוספים על הכנת מכרז לסקר מחירים אשר יבוצע על ידי חברת סקרים מובילה בתחום. סקר המחירים יפורסם על בסיס יומי באתר החברה ובעתיד הנתונים יופיעו באפליקציה ייעודית.

אני סמוך ובטוח שהצגת סקר מחירים יומי שיהיה אמין, בלתי תלוי ונגיש לחקלאי, לסיטוני, לקמעונאי ולכלל הציבור, ישכלל את המסחר, יוביל להפחתת יוקר המחיה ויתרום תרומה חשובה לכלל העוסקים בשרשרת הסחר".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.חי בר-און
חי בר-און
לתקנון האתר
 
סגור