נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות
הכפליים של מגדל והמניה שזינקה 50%+

 

 
מי הן הקרנות חו"ל המזנקות ?

הקרן ההמזנקת הראשונה היא של מגדל, קרן מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת. הקרן השיאה תשואה יומית של 2.66%, ומתחילת השנה התשואה היא 4.23%. הקרן הוקמה ב-28/11/2000, וייעודה של הקרן הוא שיעור החשיפה לניירות ערך הנסחרים בנאסד"ק לא יפחת מ- 180% ולא יעלה על 220%. בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות וליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות מכירה בחסר ועסקאות השאלת מניות. מנהל הקרן לא יבצע פעולות כאמור ביחס לניירות ערך שאינם נסחרים בנאסד"ק.הקרן גובה דמי ניהול של 3.6%. הקרן מנהלת סך של 79.6 מיליון שקל. 

הקרן השניה היא הראל פיא מניות נאסד"ק מגודר מט"ח, הקרן השיאה תשואה יומית של 1.32%, ומתחילת השנה התשואה היא 2.43%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-07/12/2010, יעודה של הקרן כל עוד לא יוחלט אחרת, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. חריגה מהשיעור האמור לתקופה מצטברת שאינה עולה על 10 ימים בשנת הכספים של הקרן לא תחשב כאי עמידה בהתחייבות האמורה. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. הקרן גובה דמי ניהול של 2.59%, הקרן מנהלת 12.1 מיליון שקל.

מי הקרן מצטיינת בארץ?

הקרן היא ילין לפידות יתר שהשיאה תשואה יומית של 0.43%, ומתחילת השנה התשואה היא 5.46% . הקרן הוקמה ב- 30/12/2007, וייעודה של הקרן הוא לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד היתר כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. הקרן גובה דמי ניהול של 2.46%, הקרן מנהלת סך של 430.4 מיליון שקל. 

האפיק המצטיין?

האפיק המצטיין הוא סין שעלה 0.22%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-3.11%. הענף מכיל 2 קרנות, מגדל דיקלה סין, ואי.בי.אי. סין.

מי הקרן המאכזבת?

הקרן של איילון, איילון KZI מניות גלובלית שהשיאה תשואה יומית שלילית של 1.78%-, ומתחילת השנה התשואה היא 0.47%-. הקרן הוקמה בשנת ב-30/12/2010, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן גובה דמי ניהול של 2.05%, הקרן מנהלת סך של 11 מיליון שקל.

איזה אפיק ירד בחדות?

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר הוא מניות גיאוגרפי שירד 0.78%-. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של כ-0.55%. הענף מכיל 113 קרנות המצטיינת בקטגוריה הקרן המובילה את האפיק היא מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית עם תשואה מתחילת השנה של 3.31%. לשאר הקרנות לחץ פה.

המניות הבולטות

המניות הבולטות אמש הן סלקום שעלתה 2.14%. הקרנות שצפויות ליהנות מעליה זו הן –מודלים מניות שמחזיקה במניה ב-4.9% מהקרן, אימפקט מניות שמחזיקה ב-3.6% מהקרן.

לרשימת הקרנות ובתי ההשקעות המחזיקות בסלקום לחץ כאן.

מניית אפלי שזינקה שזינקה 50%, החברה עוסקת בפיתוח ערוצי שיווק והפצה של אפליקציות סלולריות. המניה נסחרת במדד יתר ובעוד כמה מדדים טכנולוגים. הקרנות שצפוית ליהנות מעליה זו הן הראל יתר, והראל מניות ישראל Mid Cap. לשאר הקרנות לחץ פה.


בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן - 

-

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


  • נתוני הרכב נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-31.11.16.

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-10.1.17.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.