סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג Aa3.il לחוב בכיר שגייסה דרך ארץ הייווייז

16/02/2017     עומר רגב  
מידרוג מותירה על כנו את הדירוג Aa3.il לחוב בכיר שגייסה דרך ארץ הייווייז קטע 18 (2007) בע"מ (להלן: "החברה"). אופק הדירוג יציב.

שיקולים עיקריים לדירוג 

במסגרת המעקב השנתי של קטע 18 (להלן: "הפרויקט" או "קטע 18") נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים: (1) הפרויקט עונה על צרכים לאומיים של מדינת ישראל ובעל חשיבות רבה בחיבור שני עורקי תחבורה עיקריים, המקשרים בין צפון הארץ למרכזה (כביש 65 וכביש 70); (2) הפרויקט הינו כביש אורך מרכזי, הפועל משנת 2009 ומהווה המשך ישיר לקטע המרכזי בכביש חוצה ישראל (להלן: "הקטע המרכזי") ; (3) גידול עקבי בהיקפי הנסועה ובהכנסות הפרויקט, המתכנסים להיקפים המצוינים בתחזית הנסועה ; (4) תזרים הכנסות חזק ויציב הנובע, בין היתר, מגידול בהיקפי הנסועה לצד שיעורי גבייה גבוהים; (5) כ- 88% מלקוחות הפרויקט הינם מנויים; (6) התקדמות בקשר עם הסדרת המחלוקת מול המדינה בנוגע לעודפי הגבייה בגין פעילות אכיפה; (7) להערכת היועץ הטכני, אומדני התקציב לתכנית החומש אשר נועדו לשיקום עמוק, הינם הולמים ומספקים מענה נאות לתחזית הביצוע; (8) עבודות הארכת כביש חוצה ישראל, קטעים 3 ו- 7, אשר עשויים להגדיל את היקף הנסועה העתידי, ולהיטיב עם יחסי הכיסוי של הפרויקט; (9) ניסיונם של קבלני הביצוע, בעלי הפרויקט ומנהליו (Track-Record); (10) קיומה של רשת ביטחון חלקית מטעם המדינה, אשר אין ביכולתה להבטיח כיסוי מלא של החוב הבכיר.

נכון ל- 31.12.2016, יחס הכיסוי ADSCR  (ל- 12 חודשים) עמד בפועל על כ- 1.72. בהתאם למודל הפיננסי המעודכן, יחס הכיסוי ADSCR הממוצע בפרויקט הינו כ- 1.77, והמינימאלי הינו כ- 1.57 (בין השנים 2017-2018). 

דרך ארץ הייווייז קטע 18 (2007) בע"מ - נתוני נסועה עיקריים, בהתבסס על הדוחות התפעוליים של החברה 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור