סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים שימו לב >> השקט שלפני הסערה של המעסיקים

08/03/2017     אייל שלזינגר  
רבים מהמעסיקים אינם ערים לעובדה שאצל כ־50% מהם הסכמי ברירת המחדל עומדים בפני ביטול וזאת בהתאם לטיוטת חוזר שפורסמה בתחילת חודש פברואר.

המצב הקיים כיום הינו שמעסיקים רבים חתמו על הסכמי ברירת מחדל לעיתים עם מספר יצרנים גם ללא הטבות בדמי ניהול, זאת בעיקר על מנת לאפשר את צירוף עובדיהם לקרנות הפנסיה השונות ללא הליך מורכב של מילוי טפסי הצטרפות וללא חיתום רפואי וגם על מנת לאפשר קבלת כיסוי ביטוחי לעובד מיום תחילת עבודתו אצל המעסיק. בהתאם לבדיקת רשות ההון כ־50% מההסכמים הקיימים הינם ללא הטבות בדמי ניהול ובהתאם לחוזר החדש אמורים להתבטל.

ביטול ההסכמים ישפיע הן על העובדים, הן על המעסיקים והן על חלק מסוכני הביטוח.

השפעה אצל העובדים | בעיקר לעובדים חדשים

אצל העובדים ההשפעה היא בעיקר על עובדים חדשים המתחילים את עבודתם אצל המעסיקים להם בוטלו ההסכמים הקיימים ובמיוחד אצל עובדים בעלי שכר נמוך יחסית אשר מצטרפים לקרנות הפנסיה עובדים בעלי שכר גבוה שבוחרים בביטוחי מנהלים לא יושפעו מהשינוי.

הביטול ישפר את מצבם בכך שלא ידרשו לשלם דמי ניהול מקסימליים וישלמו דמי ניהול מופחתים בקרנות ברירת המחדל החדשות שיבחר המעסיק או אלו שנבחרו על ידי משרד האוצר.

השפעה למעסיקים |היעדר ביטוח ללא קרן ברירת מחדל

אצל המעסיקים הבעיה הינה כפולה שכן ללא קרן ברירת מחדל, יידרש העובד למלא טופס הצטרפות ולהעבירו לקרן אשר אמורה לאשר את קבלתו. ללא מילוי הטופס ואישור על ידי הקרן העובד אינו מבוטח ובמקרה של פגיעה בעבודה האחריות הינה על המעסיק, זאת בשונה מהמצב הנוכחי בו העובדים היו מבוטחים החל מהיום הראשון לעבודתם אצל המעסיק על ידי קרן הפנסיה שהייתה קרן ברירת מחדל.

בנוסף הגדירה רשות ההון כי על הגופים להחזיר למעסיק כספים שיועברו אליה במקרים בהם אין הסכם ברירת מחדל שנעשה בהתאם לכללים דבר שיצור עומס ומורכבות תפעולית רבה יותר אצל המעסיק.

השפעה על סוכנים | פגיעה בהכנסות

אצל סוכני הביטוח ההשפעה תתבטא בפגיעה בהכנסות ותוספת עבודה שלא נעשתה עד כה. אצל מעסיקים רבים קיים סוכן, שהוא סוכן “הבית” שטיפל בצרוף העמיתים לקרנות הפנסיה ובמקרים רבים ההצטרפות נעשתה ללא פגישה עם העובד, אולם העדר הפגישה עם העובד לא פגע בזכותו לקבל עמלה מהגופים המוסדיים. המהלך החדש יפגע בהכנסות הסוכן עקב הוזלה בדמי הניהול לעובד ויחייב את חלקם בעבודה נוספת שלא נעשתה עד כה.

הליך בחירת קרנות ברירת המחדל הינו “קשיח” ומוגדר על ידי האוצר, כך שיש בו 3 משתנים והם דמי הניהול, תשואות ושביעות רצון מהשירות של הגוף בעלת למדד השירות שמפורסם על ידי האוצר.

אז מה עושים | האם קרנות ברירת המחדל של האוצר הם הפתרון היחידי ?

מעסיק טוב שרוצה לטפל כנדרש בעובדיו ולשפר את מצבם יכול לבחור מספר קרנות מחדל לעובדים שונים וזאת אם יכיר את הכללים ויסתייע ביועץ אובייקטיבי ובלתי תלוי.

החוק מתיר דרגות חופש רבות

עדין, החוק מאפשר דרגות חופש רבות, ומאפשר בחירה שונה של קרנות וגופים מנהלים לסוגי חסכון שונים כמו פנסיה והשתלמות דירוג ומתן משקל שונה לתשואות במסלולי ההשקעה תלוי גיל – הדבר מושפע בהתאם לאופי המעסיק והתפלגות גיל עובדיו.

דירוג ומתן משקל שונה לדמי ניהול מהפקדה ומצבירה – הדבר רלוונטי במיוחד ביחס לוותק של העובדים ולסכומי הצבירה הקיימים של כל עובד.

בחירה של ריבוי קרנות מאותו סוג לעובדים שונים אצל המעסיק, לדוגמא עובדי ייצור ומנהלים. ואף מאפשרת בחירה של ריבוי קרנות מאותו סוג לאותה קבוצת עובדים, אשר לה מאפיינים שונים.

אולם על מנת לבחור בקרן ברירת מחדל הטובה לעובדים על המעסיק לבצע הליך בחירה ולקבל סיוע של יועץ בלתי תלוי.

אייל שלזינגר הכותב הוא יו”ר לשכת היועצים הפנסיוניים (הבלתי תלויים)


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור