נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מיוחד ל-FUNDER >> מנית ביו ויו מזנקת מתחילת המסחר ב-13.61%

 

 

שם קרןאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותסוג
דולפין מניות 1.52% 127.63 34476 מניות
אי.בי.אי מניות 0.92% 1,162.82 314107 מניות
אי.בי.אי. מניות חו"ל 0.66% 1,210.88 327089 מניות
מנורה מבטחים סילבר מניות חו"ל 0.46% 241.92 65348 מניות
דולפין 10/90 0.41% 175.89 47511 מניות
אי.בי.אי. יתר 0.40% 512.47 138430 מניות
מנורה מבטחים סילבר אג"ח דינמית 0.10% 913.63 246793 מניות

  • הרווח הנקי השנתי גדל ב-9% והסתכם ב-4.4 מיליון שקל 

  • תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בשנת 2016 בסך של 3.7 מיליון שקל

  • גידול של 20% ביתרת המזומנים של החברה אשר הסתכמה ב-22.1 מיליון שקל  

רחובות 15 במרס 2017, חברת ביו ויו, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות לגילוי סרטן, מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי וסיכום שנת 2016.

להלן תמצית הנתונים הכספיים:

הכנסות החברה הסתכמו לסך של 9.8 מיליון שקל ו-33.3 מיליון שקל לתקופה של שלושה חודשים ולשנת 2016, בהתאמה, לעומת סך של 10.7 מיליון שקל ו-34.5 מיליון שקל בתקופות המקבילות אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה מזכייה חד-פעמית של החברה במכרז בהונג-קונג ב-2015 אשר תרמה כ-2 מיליון שקל להכנסות החברה. 

הרווח הגולמי הסתכם לסך של 6.1 מיליון שקל ו-21.2 מיליון שקל לתקופה של שלושה חודשים ובסיכום שנת 2016 לעומת 6.1 מיליון שקל ו-21.5 בתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמה. שיעור הרווח הגולמי ב-2016 הסתכם ב-64% לעומת 62% בשנת 2015 שנבע משינוי בתמהיל המכירות. 

הרווח התפעולי הסתכם בסך של 2.4 מיליון שקל ו-4.7 מיליון שקל לתקופה של שלושה חודשים ולשנת 2016, בהתאמה, לעומת סך של 1.5 מיליון שקל ו-3.8 מיליון שקל בתקופות המקבילות אשתקד – גידול של 60% ו-24% בהתאמה. הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקרו מביטול המס על מכשור רפואי בארה"ב, ירידה בהוצאות השיווק של הבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן הריאה וכן ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות. 

הרווח הנקי הסתכם לסך של 2.8 מיליון שקל ו-4.4 מיליון שקל בתקופות של שלושה חודשים ובסיכום שנת 2016  בהתאמה, לעומת סך של 2.2 מיליון שקל ו-4.1 מיליון שקל בתקופות המקבילות אשתקד בהתאמה.  

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת בשנת 2016 הסתכם בסך של כ-3.7 מיליון שקל. יתרת המזומנים ושווי המוזמנים הסתכמה בסך של כ-22.1 מיליון שקל, גידול של 20% לעומת סך של כ-18.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ד"ר אלן שוויבל, מנכ"ל ביו ויו: "שנת 2016 התאפיינה ביציבות רמת ההכנסות של החברה שהיו דומות להכנסות השיא שנרשמו בשנה שעברה, ומעבר לכך בשיפור נוסף בשורת הרווח. אנו ממשיכים לשמור באופן עקבי על יעילות תפעולית ובקרה על הוצאות החברה, אשר סייעו להביא לגידול של כ-20% ביתרת המזומנים של החברה. נמשיך למקד מאמצים בפיתוח יישומים קליניים נוספים למערכות הסריקה וכן בתחום ה-(CTC) Circulating Tumor Cells עבור שימוש באפליקציות Liquid Biopsy, אשר נחשב לתחום חדש יחסית, צומח ובעל פוטנציאל עסקי משמעותי."  

אודות ביו ויו:

החברה מפתחת ומשווקת מערכות ממוחשבות לסריקה וסיווג תאים באמצעות מיקרוסקופיה פלורוסנטית (FISH, fluorescence in-situ hybridization) ומיקרוסקופית אור.  מוצרי ביו ויו מיועדים לשימוש באבחון in-vitro ככלי עזר לפתולוג בגילוי, סיווג וספירת תאים בהתבסס על צבע, חוזק, גודל, דפוס וצורה, ומיועדים לבדיקות אונקולוגיות. כמו כן, לחברה יכולות ייחודיות המאפשרות אנליזה ודיווח בעזרת אפליקציית אינטרנט המאפשרת זמינות האינפורמציה ומתן מענה מהיר ומקצועי ללא תלות במיקום המומחה מבצע האנליזה.    


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.