סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

אבגול מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי >> ה-EBITDA הסתכם ב-17.4 מיליון דולר, קיטון של כ-1.4 מיליון דולר

16/03/2017     עידו אסייג  
חברת אבגול, מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven) עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית ומגבונים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016.

מנכ"ל החברה, דיויד מלדרם:

"2016 הייתה שנה בה התמקדנו בהגדלת כושר הייצור ובהכנות לצמיחה עתידית; יחד עם זאת, אנו שבעי רצון מתוצאות הפעילות של הרבעון הרביעי ושל 12 החודשים האחרונים. במונחי כמות נמכרת הרבעון הרביעי היה רבעון שיא עם גידול של 4.3% לעומת הרבעון הרביעי ב-2015, וברמה שנתית נרשם גידול של 7.1% ביחס לשנת 2015. הגידול בכמות המיוצרת,  הן ברבעון הרביעי והן בשנה כולה, נבעה בעיקר משיפור נוסף בהיקף הייצור  של הקו השני שלנו ברוסיה אשר החל לפעול בתחילת 2015, ותמך בגידול במכירות.

ה-EBITDA בפועל היה נמוך מעט בשנת 2016 לעומת 2015 והסתכם ב-67 מיליון דולר לעומת 67.8 מיליון דולר ב-2015. בנטרול השינוי במחיר חומר הגלם בשנים אלו, הצגנו ב-2016 EBITDA גבוה בכ-4 מיליון דולר ביחס לאשתקד. הגידול ב-EBITDA נרשם למרות השפעה שלילית קטנה שחלה ברבעון הרביעי, וזאת עקב התחלת הפעלתו של קו מספר 5 בצפון אמריקה בחודש דצמבר 2016. כצפוי, יעילות הקו הייתה נמוכה מאחר ומדובר בחודשים הראשונים של הפעלתו  דבר שהשפיע על היעילות הכוללת ברבעון הרביעי.

כאמור, קו ייצור מספר 5 בצפון אמריקה החל בפעילות ראשונית במהלך חודש דצמבר 2016, והפרויקט הסתיים בזמן ובמסגרת התקציב. הקו ימשיך לצמוח בהיקפי הייצור במהלך 2017 והקיבולת הנוספת תאפשר לנו לספק מענה לביקוש הגובר למוצרי החברה בצפון אמריקה ויחזק עוד יותר את מעמדנו כספק משמעותי בענף הבדים הלא ארוגים באזור.

הפרויקט שלנו לבניית מפעל חדש בדימונה ממשיך כמתוכנן ואנו צופים להתחיל בייצור מסחרי במהלך המחצית השנייה של 2017.

בהקשר לפרויקט שלנו לפתיחת אתר חדש במחוז בופאל בהודו, עבודות הבנייה מתבצעות והתקנת הקו החלה במהלך הרבעון הראשון של 2017. אנו מצפים להתחיל בפעילות מסחרית ברבעון הראשון של 2018."

פרמטר משמעותי המשפיע על רווחיות אבגול בתקופות שונות

לחברה קיים מנגנון עדכון מחירי מכירה במרבית החוזים עם לקוחותיה, בהתאם לשינויים במחיר חומרי הגלם. מרבית העדכונים במחירי המכירה מתבצעים בדחייה של רבעון.

ציוני דרך מרכזיים לרבעון הרביעי ושנת 2016:

  • ה-EBITDA הסתכם ב-17.4 מיליון דולר, קיטון של כ-1.4 מיליון דולר לעומת הרבעון הרביעי של 2015, שנבע בעיקר מעלייה במחיר חומר הגלם, אשר קוזז חלקית עקב גידול במכירות.

  • ה-EBITDA לשנת 2016 הסתכם ב-67.0 מיליון דולר, קיטון של כ-0.8 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, בנטרול השפעת מחיר חומר הגלם שהוזכרה לעיל, חל גידול של כ-4.0 מיליון דולר ביחס לאשתקד, וזאת עקב גידול במכירות ובייצור, וחיסכון בהוצאות הנהלה וכלליות .

  • ההתאמות ל-EBITDA, כפי שהוזכרו לעיל, נובעות בעיקר מירידת מחירי חומר הגלם (Resin), שנגרם בעיקר מנפילת מחירי הנפט בשנה זו.

  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הרביעי של 2016 ב-12.5 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2016 ב-64 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לתזרים בהיקף של 42 מיליון דולר בשנת 2015. השיפור בתזרים המזומנים נבע בעיקר משיפור בניהול ההון החוזר ומתשלומי מס נמוכים.
מידע נוסף לגבי הרבעון הרביעי של שנת 2016

הכמות הנמכרת ברבעון הרביעי עלתה ב-4.2% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

ההכנסות הסתכמו ב-89.2 מיליון דולר בהשוואה להכנסות בהיקף של 89.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד. למרות גידול בכמויות שנמכרו, ההכנסות נותרו יציבות וזאת עקב ירידה במחיר חומר הגלם, בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015, אשר השפיעו על מחירי המכירה עקב שימוש במנגנון עדכון מחירי המכירה שצוין לעיל.

הרווח הגולמי הסתכם ב-19.3 מיליון דולר (21.7% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-21.2 מיליון דולר (23.6% מסך ההכנסות) ברבעון הרביעי של 2015. הירידה ברווח הגולמי מיוחסת בעיקר לגידול במחיר חומרי הגלם אשר קוזז חלקית עקב גידול במכירות.

בנוסף, קו הייצור החדש בארה"ב, אשר החל לפעול במהלך הרבעון, טרם הגיע לייצור במלוא התפוקה, ולכן ישנה השפעה קלה על היעילות התפעולית הכוללת באתר זה. מגמה זו, יחד עם  הפעלתו המתוכננת  של קו הייצור החדש בדימונה, צפויה להימשך לתוך המחצית הראשונה של 2017.

לאחר מועד תום תקופת הדיווח ועד למועד פרסום דוח זה, חלה עליה במחירי חומרי הגלם אשר צפוייה לשחוק את הרווחיות הגולמית של החברה במחצית הראשונה של שנת 2017, השפעה זו תקבל ביטוי במחירי המכירה של החברה בהמשך השנה, בהתאם למנגנון התאמת המחרים הכלול בחוזים עם מרבית לקוחות החברה. 

הרווח התפעולי הסתכם ב-12.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-14.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015. הקיטון נבע בעיקר מהגידול במחיר חומרי הגלם שצוין לעיל, אשר קוזז חלקית עקב גידול במכירות.

ה-EBITDA הסתכם ב-17.4 מיליון דולר (19.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-18.8 מיליון דולר (21% מסך ההכנסות) ברבעון הרביעי של שנת 2015. זאת כתוצאה מגידול במחיר חומרי הגלם בסך 2.9 מיליון דולר, אשר קוזז חלקית עקב גידול במכירות והפחתת הוצאות הנהלה וכלליות.

בניטרול השינוי במחיר חומרי הגלם, ה-EBITDA היה נמוך ב-0.9 מיליון דולר בלבד ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר על רקע עלייה חד-פעמית במחירי ה-resin באחד מאזורי הפעילות, כתוצאה מתנאי שוק. 

הוצאות המימון נטו הסתכמו ב-1.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015. הקיטון בהוצאות המימון מיוחס בעיקר להכנסות של כ-1.5 מיליון דולר כתוצאה משינויים בשערי המטבעות במהלך הרבעון, שהשפיעו על החלק הלא מגודר של סדרת אג"ח ג' השקלית, וכן מגידול של 0.5 מיליון דולר בעלויות מימון הקשורות לקווי הייצור הנמצאים בהקמה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-12.5 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ב-8.7 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הושפע בעיקר מקיטון ברווח התפעולי, אשר קוזז על-ידי הוצאות מימון ומס מופחתות.

מידע נוסף לגבי שנת 2016

הכמות הנמכרת ברבעון הרביעי עלתה ב-7.1% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2015.

ההכנסות הסתכמו ב-339.3 מיליון דולר בהשוואה להכנסות בהיקף של 340.7 מיליון דולר אשתקד. למרות גידול משמעותי בכמויות שנמכרו, ההכנסות ירדו וזאת עקב ירידה במחיר חומר הגלם, שהקטין את מחירי המכירה של המוצרים.

הרווח הגולמי הסתכם ב-76.2 מיליון דולר (22.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-76.7 מיליון דולר (22.5% מסך ההכנסות) בשנת 2015. הירידה ברווח הגולמי מיוחסת בעיקר לעלייה במחיר חומרי הגלם בסך 4 מיליון דולר, אשר קוזז כמעט לחלוטין עקב גידול בכמות הנמכרת.

הרווח התפעולי הסתכם ב-46.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-48.4 מיליון דולר בשנת 2015. הקיטון נבע בעיקר מהגידול במחיר חומרי הגלם שצוין לעיל, אשר קוזז חלקית עקב גידול במכירות והפחתת עלויות לוגיסטיקה ואספקה של הכמות הנוספת.

ה-EBITDA הסתכם ב-67.0 מיליון דולר (19.7% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-67.8 מיליון דולר (19.9% מסך ההכנסות) בשנת 2015. בנטרול השפעת מחיר חומר הגלם, חל גידול של כ-4.0 מיליון דולר ביחס לאשתקד, וזאת בעיקר עקב גידול במכירות ובייצור.

הוצאות המימון נטו הסתכמו ב-13.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.1 מיליון דולר בשנת 2015. הגידול בהוצאות המימון מיוחס בעיקר להוצאות של כ-2.5 מיליון דולר כתוצאה משינויים בשערי המטבעות

, אשר השפיעו על החלק הלא מגודר של סדרת אג"ח ג' השקלית.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-64.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-42.3 מיליון דולר בשנת 2015. השיפור בתזרים המזומנים נבע בעיקר משיפור בניהול ההון החוזר ומהפחתת עלויות מס.

הרווח הנקי בשנת 2016 הסתכם ב-24.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-27.0 מיליון דולר בשנת 2015. הקיטון ברווח הנקי נבע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי שהוזכר לעיל והגידול בהוצאות המימון אשר קוזז חלקית עקב קיטון בהוצאות המס.

אודות אבגול

אבגול הינה מובילה עולמית בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים, כולל חיתולי ילדים ומבוגרים, מוצרי הגיינה לנשים ומגבונים. מוצרי החברה נמכרים ביותר מ-25 מדינות ברחבי העולם ללקוחות רב-לאומיים ולאומיים. לאבגול 15 קווי ייצור, עם יכולת ייצור כוללת של 174,000 טון בארבע מדינות, כולל ישראל, ארה"ב, סין ורוסיה. לחברה קו ייצור נוספים בהקמה וקו ייצור נוסף מתוכנן להודו. לחברה כ-750 עובדים.

אבגול נוסדה בשנת 1953 והפכה לחברה לייצור בדים לא ארוגים בשנת 1988. החברה נסחרת בבורסת תל אביב משנת 2007. מאז 2012, החברה נשלטת על-ידי חברת ההשקעות  HFH B.V.. יו"ר אבגול הוא מייקל טיצ'ר, והמנכ"ל הוא דיוויד מלדרם.

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
מנכ"ל החברה, דיויד מלדרם
מנכ"ל החברה, דיויד מלדרם
לתקנון האתר
 
סגור