נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

אקסלנס >> מדד המחירים לצרכן בפברואר ירד ב-0.2% ושיעור האינפלציה ל-12 החודשים הבאים יסתכם ב- 0.8%

 

 05.03.2017

תחזית

הערות

פברואר 2017

0.2%-

ירידה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה ובמחירי התחבורה והתקשורת, עלייה במחירי הירקות והפירות

מרץ 2017

0.2%

עלייה בסעיף הדיור ובמחירי ההלבשה וההנעלה

אפריל 2017

0.3%

עלייה במחירי הדיור, הפחתות מחירים חד פעמיות במחירי המזון והירקות והפירות, ירידה במחירי הדלק?

*12 חודשים הבאים

0.8%

פברואר 16' – ינואר 17'* התחזית עשויה להשתנות במהירות והיא רגישה מאוד לשינויי מחירי האנרגיה.

מדד חודש פברואר צפוי לרדת ב-  0.2%

לראשונה מזה שנתיים שמדד חודש פברואר לא צפוי להיות מושפע מהפחתות מחירים חד- פעמיות ישירות מצדה של הממשלה. מכאן שהירידה של 0.2% לא טומנת בחובה תנודות שלא ראינו בעבר אלא מגלמת בעיקר שיעורי שינוי עונתיים כגון ירידות בסעיף ההלבשה וההנעלה ובסעיף התחבורה והתקשורת, שנוהגים לרדת בחודש פברואר. גם סעיף הדיור צפוי להערכתנו להמשיך ולגמגם כך שייוותר ללא שינוי בהשוואה לחודש ינואר. להערכתנו המדד הקרוב צפוי לרכז עניין בשתי נקודות מרכזיות. הראשונה היא התנהגות מדד מחירי הדיור, שאמנם לא נמצא במדד המחירים, אך רשם בחודש ינואר את שיעורי הירידה החד ביותר מזה כמעט עשור. מעניין יהיה לראות האם המגמה תימשך, או בדומה לעבר תתהפך שוב. הנקודה השנייה קשורה דווקא לשאלת הלחצים האינפלציוניים: לאור ההפתעה החיובית שהתקבלה מסעיף המזון בחודש ינואר מעניין יהיה לראות האם בחודש פברואר המגמה תימשך, זאת במקביל גם לצפי לעלייה חדה מהרגיל במחירי הירקות והפירות.

מדד חודש מרץ צפוי לעלות ב- 0.2% 

אז השקל ממשיך במגמת ההתחזקות, מחירי הדלק כמעט ולא השתנו (ירדו במרץ בקצת פחות מ-1%) והלחצים האינפלציוניים עדיין לא זוהו. ועדיין, התחזית למדד חודש מרץ עומדת על עלייה של 0.2%. הגורם הראשון שלהערכתנו ישפיע לחיוב על מדד חודש מרץ יהיה שינוי המדידה עליו הכריזה הלמ"ס הנוגע לאופן מדידת פרטי הקיץ השייכים לסעיף ההלבשה וההנעלה. מחד צפוי השינוי להוסיף כ-0.1% לשורה העליונה, אך מנגד לגרוע ערך דומה ממדד חודש אפריל, כך שבסיכום דו- חודשי אין כאן באמת בשורה לעליית מחירים. מי שכן צפוי להערכתנו להגביר בחזרה את קצב עלייתו בחודש מרץ הוא סעיף הדיור (שכירויות), שאמנם אכזב בחודשים האחרונים, אך עונתית נוהג לעלות בחדות יחסית בחודש זה כך שאולי יצליח למתן מעט את האכזבות שהציג בחודשים הקודמים. 
    
אביתר בן-דוד, כלכלן מאקרו במחלקת מחקר ואסטרטגיה של בית ההשקעות אקסלנס,


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.