נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בלעדי ל FUNDER >> תוצאות הפנסיה, גמל והשתלמות של אלטשולר שחם בפברואר

 

 להלן תוצאות הגמל, השתלמות והפנסיה של אלטשולר שחם לחודש פברואר:

 

שם הקופה

תשואה לחודש פברואר 2017

תשואה מצטברת מינואר עד פברואר 2017

נכסים ל 28.02.2017 באלפי ₪

תשואה מצטברת 3.2016 עד 2.2017 (12 חודשים)

תשואה מצטברת 3.2014 עד 2.2017 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 3.2012 עד 2.2017 (60 חודשים)

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

0.92

1.13

 13,676,910

8.63

13.49

39.37

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

2.91

3.57

      664,738

21.92

21.47

61.78

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

1.25

1.52

   1,535,869

10.67

14.68

41.57

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

0.25

0.31

   5,782,211

3.91

8.98

28.97

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

-0.20

-0.25

      371,602

0.93

6.59

24.00

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות

-0.22

-0.38

      132,473

-0.89

5.56

19.60

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

0.01

0.02

        46,066

0.08

0.64

4.25

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

-0.19

-0.23

      363,383

1.22

6.98

24.73

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

2.91

3.56

      361,755

22.28

21.73

64.07

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות

-0.22

-0.41

      102,783

-0.92

5.66

19.76

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי

0.01

0.02

        45,169

0.08

0.65

4.25

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

1.42

1.86

      784,898

12.23

0.00

0.00

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

1.17

1.58

      107,913

10.18

0.00

0.00

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

0.46

0.69

        33,539

5.68

0.00

0.00

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

0.78

0.71

          3,502

0.00

0.00

0.00

1328

קרן פנסיה מקיפה על כל מסלוליה

1.35

1.78

      929,852

11.70

17.33

42.87

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

1.20

1.46

   1,433,167

10.81

0.00

0.00

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

0.92

1.17

 10,258,104

9.13

0.00

0.00

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

0.30

0.36

   4,917,527

4.19

0.00

0.00

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

0.05

-0.13

      289,889

1.55

0.00

0.00

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

0.85

0.63

      243,367

0.00

0.00

0.00

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

2.22

2.79

        42,727

0.00

0.00

0.00

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

0.03

-0.13

        51,054

0.00

0.00

0.00

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

-0.35

-0.51

          4,697

0.00

0.00

0.00

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

0.00

-0.05

             694

0.00

0.00

0.00

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

0.02

0.02

          5,192

0.00

0.00

0.00

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

0.66

0.55

        25,750

0.00

0.00

0.00

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

2.41

2.03

        59,678

0.00

0.00

0.00

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

0.41

0.25

          3,535

0.00

0.00

0.00
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.