סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

תשואות הגמל וההשתלמות של מיטב דש לחודש פברואר 2017

19/03/2017     מיכאל לוי  

מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

מדיניות השקעה

פברואר נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2016

מצטברת 2015

מצטברת 2014

מצטברת 2013

ממוצעת 2013-2016

תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

877

מיטב דש גמל מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

1.90%

2.91%

15.92%

4.21%

2.54%

5.55%

20.10%

7.88%

9.14%

54.87%

4.63%

14.56%

9.26%

         281,678.01

883

מיטב דש השתלמות מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

1.96%

2.89%

15.17%

3.52%

2.29%

5.70%

19.72%

7.59%

8.88%

53.05%

4.29%

13.42%

9.26%

         419,474.76

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.68%

1.27%

8.24%

3.88%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

         607,261.56

103

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.54%

0.95%

6.42%

3.55%

1.91%

5.78%

9.73%

5.20%

5.65%

31.63%

3.57%

11.09%

4.09%

     6,553,439.94

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.28%

0.52%

3.50%

2.52%

0.94%

5.72%

5.47%

3.64%

4.29%

23.40%

2.69%

8.29%

2.53%

     3,154,378.44

874

מיטב דש גמל כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.46%

1.03%

7.07%

3.72%

1.58%

5.58%

10.13%

5.21%

6.08%

34.36%

3.48%

10.81%

4.21%

     4,790,923.13

880

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.57%

1.06%

6.61%

3.22%

1.58%

5.91%

10.20%

5.18%

5.99%

33.74%

3.43%

10.66%

4.17%

     7,576,463.76

886

מיטב דש פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.47%

0.92%

5.81%

2.71%

2.08%

5.82%

10.26%

5.17%

6.07%

34.25%

3.36%

10.43%

4.10%

     1,177,370.17

9491

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.37%

0.02%

2.85%

1.94%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

           21,363.32

767

מיטב דש גמל הלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.44%

-0.20%

4.06%

2.34%

0.25%

5.69%

9.63%

4.42%

4.88%

26.88%

2.07%

6.33%

4.32%

         131,284.50

768

מיטב דש השתלמות הלכה

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.43%

-0.07%

3.95%

2.09%

0.25%

5.67%

9.36%

4.28%

4.74%

26.03%

2.07%

6.34%

4.31%

         268,088.80

769

מיטב דש פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.48%

0.49%

5.03%

2.80%

-0.14%

5.07%

9.34%

4.21%

4.74%

26.08%

2.18%

6.70%

4.19%

           18,193.81

923

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.51%

0.73%

5.21%

2.70%

1.63%

6.13%

10.66%

5.22%

5.72%

32.06%

3.19%

9.89%

3.96%

           21,860.82

554

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

0.44%

0.95%

6.49%

3.44%

1.54%

5.46%

10.66%

5.22%

5.81%

32.66%

3.31%

10.28%

4.20%

     9,077,397.03

328

נייר חדרה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.47%

0.79%

5.94%

2.92%

1.41%

5.05%

10.09%

4.82%

5.33%

29.64%

2.93%

9.03%

4.01%

           71,057.30

289

מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.46%

0.85%

5.89%

2.95%

1.10%

5.39%

9.61%

4.71%

5.28%

29.34%

2.94%

9.08%

4.02%

         176,120.00

510

יובלים הבראה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.36%

-0.72%

-2.89%

-2.18%

8.17%

-38.20%

-11.91%

-12.88%

-9.61%

-39.65%

-6.71%

-18.80%

14.84%

                     1.86

586

יובלים חופשה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

-0.02%

-0.04%

-0.15%

-0.11%

0.65%

-1.41%

2.44%

0.38%

1.38%

7.07%

0.01%

0.03%

2.07%

                   26.88

1276

מיטב דש פיצויים סלע 

קופה מרכזית לפיצויים

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

0.09%

0.06%

1.68%

1.93%

0.67%

4.87%

4.35%

2.94%

3.42%

18.30%

2.06%

6.32%

2.33%

           45,192.09

1353

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

0.31%

0.58%

3.55%

2.54%

0.92%

5.31%

4.92%

3.41%

4.09%

22.18%

2.60%

8.00%

2.49%

     2,449,317.08

601

יובלים מחלה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.09%

0.12%

1.58%

1.67%

0.81%

5.27%

4.69%

3.09%