נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

תשואות הגמל וההשתלמות של מנורה מבטחים לחודש פברואר 2017

 

 

יהודה בן אסאייג


 

 

נכסים ליום 28.02.2017 (בש''ח)

תשואה לחודש פברואר 2017

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

הערות

מבטחים החדשה

מסלול כללי

 70,242,124,671

0.58%

0.69%

7.77%

15.28%

39.20%

 

מסלול הלכתי (כללי ג')

      276,862,409

0.62%

0.37%

6.38%

11.20%

29.32%

 

מסלול מניות

      356,576,536

0.83%

0.61%

9.73%

14.36%

41.97%

 

מסלול אג"ח

      562,295,226

0.02%

0.27%

2.47%

7.90%

21.64%

 

פנסיונרים

   6,201,427,981

-0.53%

-0.97%

-1.49%

11.62%

30.30%

 

פנסיונרים זכאים

      389,374,920

-0.01%

0.21%

2.77%

13.94%

31.67%

 

מסלול יעד לפרישה 2020

   1,123,199,075

0.07%

0.25%

4.11%

10.48%

20.58%

 

מסלול יעד לפרישה 2025

      970,784,800

0.21%

0.36%

5.30%

11.87%

22.74%

 

מסלול יעד לפרישה 2030

   1,202,383,662

0.48%

0.59%

6.73%

13.04%

25.59%

 

מסלול יעד לפרישה 2035

   1,663,243,393

0.69%

0.78%

7.76%

13.35%

26.21%

 

מסלול יעד לפרישה 2040

   1,918,163,131

0.91%

1.02%

9.07%

14.18%

27.90%

 

מסלול יעד לפרישה 2045

   1,677,500,086

0.92%

1.04%

8.95%

14.22%

28.52%

 

מסלול יעד לפרישה 2050

   1,168,653,472

0.94%

1.07%

8.89%

14.10%

29.21%

 

מסלול יעד לפרישה 2055

      674,101,308

0.95%

1.09%

8.84%

14.24%

30.11%

 

מסלול יעד לפרישה 2060

      238,760,791

0.97%

1.14%

8.12%

 

 

המסלול הופעל בחודש פברואר 2016.

מבטחים החדשה פלוס

מסלול יעד לפרישה 2020

      181,678,970

-0.05%

0.07%

2.91%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2025

      137,889,360

0.08%

0.17%

4.22%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2030

      166,941,116

0.37%

0.54%

5.79%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2035

      228,420,206

0.64%

0.81%

6.68%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2040

      248,460,712

0.91%

1.12%

8.25%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2045

      160,463,155

0.92%

1.08%

8.42%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2050

        76,605,851

0.92%

1.06%

8.25%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2055

        24,831,190

0.91%

1.07%

8.21%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

מסלול יעד לפרישה 2060

          6,867,543

0.91%

1.10%

8.02%

 

 

המסלול הופעל בחודש ינואר 2016.

משלימה פנסיונרים

        74,104,484

-0.79%

-1.39%

-3.56%

8.46%

25.92%

 

תשואות פוליסות משתתפות ברווחים 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.