נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

הבורסה לני"ע >> המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שעבר הסתיים במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים

 

 סיכום של שבוע המסחר: 12 – 16 במרץ, 2017

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע שהסתיים היום התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים; 

המשך הנפקות בשוק איגרות החוב ובשוק תעודות הסל

מדדים:

מדד ת"א–35 (עד 9.2.2017 – ת"א-25)
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-3.0%.

מדד ת"א–90 (עד 9.2.2017 – ת"א-75)

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-9.2%.

מדד ת"א–125 (עד 9.2.2017 – ת"א-100)

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-0.8%.

מדד ת"א–SME60 (עד 9.2.2017 – ת"א יתר-50)

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.

הנפקות: הנפקת איגרות חוב חברות 

השבוע בוצעה הנפקה של אג"ח חברות לציבור בתל אביב – חברת האנרגיה החילופית הדואלית אלומיי קפיטל גייסה כ-123 מיליון שקל באמצעות סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-20 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2021-2017.

מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-16.5 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הקרובה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.2 מיליארד שקל. 

מתחילת השנה גייס האוצר כ-11.5 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.

הנפקת תעודות סל

השבוע הונפקה תעודות סל חדשה על מדד S&P תעשיות בטחוניות ארה"ב (SPSIADN), וכיום נסחרות 691 תעודות סל ביניהן 333 תעודות סל על מדדים בינלאומיים.

הנפקת מניות 

השבוע לא בוצעו הנפקות של מניות לציבור. 

מתחילת השנה גויסו כ-1.2 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

ידיעות שונות:

שיעור הצמיחה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים מעודכנים לצמיחת המשק – 4.0% בשנת 2016, לאחר צמיחה של  2.5% ב-2015 וצמיחה של 3.2% ב-2014.

מדד המחירים לצרכן

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בפברואר 2017, לאחר ירידה של 0.2% בינואר וגם בכל שנת 2016.

משקיעי חוץ

בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו בינואר מניות בתל-אביב בסך כ-90 מיליון דולר נטו, זאת לאחר מכירות נטו בסך כ-150 מיליון דולר נטו בחודש הקודם. כמו כן, בינואר רכשו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסך כ-180 מיליון דולר נטו לאחר מכירות בסך כ-140 מיליון דולר נטו בחודש הקודם, ורכשו מק"מ בסך כ-100 מיליון דולר נטו בינואר לאחר פעילות שולית בחודש הקודם. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.