סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

מיוחד ל-FUNDER >> דוחות תשואות ביטוח, פנסיה וגמל נכון של מגדל לחודש פברואר 2017 

20/03/2017     מגדל  

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

מצטבר

 

 

היקף נכסים

פבר-17

מתחילת שנה

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

באלפי ₪

מס קופה

פוליסות משתתפות ברווחים

17010

מגדל קרן ח'

0.33%

0.61%

8.62%

26.39%

       29,044

17011

מגדל קרן ט'

0.35%

0.66%

8.90%

29.05%

   2,166,238

17012

מגדל קרן י'

0.64%

1.10%

13.12%

38.21%

 58,528,600

מס קופה

תאור המסלול

17013

מסלול השקעות כללי

0.70%

1.01%

10.24%

33.03%

22,489,684

68

מגדל- אג"ח ממשלת ישראל

-0.01%

-0.19%

4.46%

14.29%

      771,077

69

מגדל- אג"ח עד 10% מניות

0.22%

0.47%

7.45%

20.99%

   3,525,123

74

מגדל- מסלול אג"ח 25% במניות

0.41%

0.61%

8.10%

27.30%

   1,062,488

75

מגדל-כללי 3

0.99%

1.23%

12.00%

36.97%

      423,894

76

מגדל-מנייתי

1.77%

2.05%

15.19%

46.10%

      825,581

185

מגדל-מסלול השקעה לפי הכשר הלכתי

0.49%

0.22%

6.84%

23.47%

      248,240

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה***

0.74%

0.44%

0.00%

0.00%

      343,469

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60***

0.56%

0.42%

0.00%

0.00%

      149,783

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה***

0.48%

0.46%

0.00%

0.00%

      197,479

9606

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה***

0.39%

0.41%

0.00%

0.00%

      203,450

1955

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר****

0.02%

0.03%

0.00%

0.00%

       15,267

8659

מגדל - מסלול אג"ח****

0.00%

0.05%

0.00%

0.00%

       11,456

8660

מגדל מסלול חו"ל***

-1.55%

-2.63%

0.00%

0.00%

         7,253


* התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול
** אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד
***מסלולים אלו נפתחו להצטרפות החל מחודש ינואר 2016. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביהם.
****מסלולים אלו נפתחו להצטרפות החל מחודש אפריל 2016. על פי חוזר כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים, עדיין לא ניתן להציג תשואות לגביהם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור