סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

קליל תעשיות מסכמת שנה 2016 >> הרווח השנתי הכולל עלה ב-40% ל-61.9 מיליון שקל

20/03/2017     עומר רגב  
הקרנות שמחזיקות בקליל

שיעור הרווח התפעולי בשנת 2016 עלה ל-21.6% בהשוואה ל-16.1% בשנת 2015

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו ב-92.1 מיליון שקל; הרווח הכולל עלה ב-10% ל-15.0 מיליון שקל

הונה העצמי של קליל, לסוף שנת 2016, הסתכם ב-257 מיליון שקל והיווה 75.5% מסך המאזן
 
במהלך שנת 2016 חילקה החברה דיבידנד בסך של כ- 40  מיליון שקל

צורי דבוש, יו"ר קליל: "קליל מסכמת את שנת 2016 עם תוצאות יוצאות דופן בכל הפרמטרים, על אף התעצמות התחרות. לאור התוצאות הכספיות, העובדים והמנהלים יקבלו בונוס נוסף בגין רווחי החברה, מסורת  המתקיימת מאז שהחברה חזרה  לרווחיות לפני כעשור. כמו כן, העובדים קיבלו השנה תוספות לשכרם. התוצאות יוצאות הדופן הן מבחינתנו תמריץ להמשיך להשקיע הן בעובדינו, הן בפיתוח ועיצוב מוצרים חדשים והן באמצעי ייצור מתקדמים, כדי להמשיך ולהוביל את ענף האלומיניום.

אריה (ריצ'י) ריכטמן, מנכ"ל קליל: "אנו גאים לסכם את שנת 2016 עם צמיחה בשורת ההכנסות ועלייה בשיעורי הרווחיות, על אף הסביבה התחרותית בה אנו פועלים. במהלך שנת 2016 התמודדנו בהצלחה עם התחרות, באמצעות הגדלת היקפי המכירה, תוך שחיקה מסוימת במחירי המכירה, בתמיכת קו הייצור החדש המאפשר לחברה גמישות תפעולית גבוהה יותר. במקביל, בזכות יכולות השיווק והמוצרים החדשים והאיכותיים הגדלנו את נתח השוק בתחום התריסים, לצד שיפור בשיעורי הרווחיות". 

חברת קליל תעשיות, יצרנית החלונות ופרופילי האלומיניום המובילה בישראל, בשליטת צורי דבוש ובניהולו של אריה (ריצ'י) ריכטמן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום שנת 2016, ומציגה צמיחה בהכנסות ועליה דו-ספרתית ברווחים.

הכנסות החברה בשנת 2016 צמחו והסתכמו ב-379.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-372.6 מיליון שקל בשנת 2015. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מגידול בכמויות המכירה בקיזוז ירידה במחיר המכירה כתוצאה מירידה בעלויות חומר הגלם ומשינוי בתמהיל המכירות.

הרווח הגולמי בשנת 2016 גדל ב-21.7% והסתכם ב-130.0 מיליון שקל (34.3% מההכנסות), לעומת 106.9 מיליון שקל (28.7% מההכנסות) בשנת 2015. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו נבע מירידה בעלויות הייצור -בעיקר ירידה במחירי חומרי הגלם והאנרגיה.

הרווח התפעולי בשנת 2016 עלה ב-36.1% והסתכם ב-81.9 מיליון שקל (21.6% מההכנסות), לעומת 60.1 מיליון שקל (16.1% מההכנסות) בשנת 2015. 

בשורה התחתונה, קליל סיימה את שנת 2016 עם גידול של 40% ברווח הכולל לסכום של 61.9 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 44.2 מיליון שקל בשנת 2015.

הכנסות קליל ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו ב-92.1 מיליון שקל, לעומת 98.0 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015. השינוי בהכנסות הושפע בעיקר מירידה בהיקפי המכירות כתוצאה מעיתוי חגי תשרי ברבעון הרביעי בעוד שאשתקד חגי תשרי חלו ברבעון השלישי, לצד ירידה במחירי המכירה כתוצאה משינוי תמהיל המכירות ומירידה בעלויות חומרי הגלם.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2016 עלה והסתכם ב-31.7 מיליון שקל (34.4% מההכנסות), בהשוואה ל-31.2 מיליון שקל (31.8% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2015. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר מהירידה בעלויות הייצור, בדגש על  חומרי הגלם ואנרגיה, בקיזוז הקיטון בהיקפי המכירה.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2016 עלה והסתכם ב-18.7 מיליון שקל (20.3% מההכנסות), לעומת 18.0 מיליון שקל (18.3% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2015. 

הרווח הכולל של קליל ברבעון הרביעי של שנת 2016 עלה ב-9.6% והסתכם ב-14.6 מיליון שקל, לעומת 13.3 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2016 עלה והסתכם ב-77.4 מיליון שקל, לעומת 52.6 מיליון שקל בשנת 2015.

הונה העצמי של קליל, נכון לסוף שנת 2016, הסתכם ב-257.4 מיליון שקל - המהווה 75.5% מסך המאזן, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 39.8 מיליון שקל במהלך שנת 2016. לחברה יתרות מזומנים וניירות ערך סחירים, נכון ליום ה-31.12.2016, בהיקף של 97.5 מיליון שקל.


קליל תעשיות, פועלת משנת 1950 ונשלטת על ידי צור דבוש החל משנת 2001 (61.44%). תחום עיסוקה של החברה הנו עיצוב, ייצור ושיווק של מערכות אלומיניום (חלונות ודלתות מעוצבים) לבניה ולתעשייה. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח, ייבוא ושיווק של פירזולים, אביזרים ומנועי תריסים הנלווים לפרופילי האלומיניום והדרושים לשם ייצור  החלונות והדלתות. לקליל תעשיות, חברה בת פרטית, רול פרופיל בע"מ (בבעלות חלקית 82.78%)  העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות תריסים, שלבי תריס - אור וארגזי תריס מפחי אלומיניום.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אריה ריכטמן- מנכ"ל קליל
אריה ריכטמן- מנכ"ל קליל
לתקנון האתר
 
סגור