סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> קרן מיטב זהב משנה מגמה עלתה יומית 1.7%

20/03/2017     יניב פרידמן  

מי הקרן המצטיינת היומית?

הקרן היומית המצטיינת היא קרן מיטב זהב הקרן השיאה תשואה יומית של 1.7%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 3.61%- ומתחילת השנה התשואה היא 1.24%. הקרן הוקמה ב-2/3/00. הקרן גובה דמי ניהול של 2.52%. הקרן מנהלת סך של 30.6 מיליון שקל. 

מי הקרן המצטיינת מתחילת החודש? 

מתחילת החודש הקרן המצטיינת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן MTF אירופה בנקים - מגודרת מט"ח של מגדל. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 5.92%. ומתחילת השנה התשואה היא 7.2%. הקרן הוקמה ב- 27/04/2015, הקרן לא גובה דמי ניהול. הקרן מנהלת סך של 10.2 מיליון שקל. (נתונים אתר FUNDER).

מי הקרן המצטיינת מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן המצטיינת הממונפת (חשיפה מעל 120%) היא קרן איילון אקסטרים 500 S&P פי 3. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של 2.08%, ומתחילת השנה התשואה היא 16.65%. הקרן הוקמה ב-22/04/13, הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 19.8 מיליון שקל. 

מתחילת השנה הקרן המצטיינת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה של 12.91%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-1/1/00, הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%. הקרן מנהלת סך של 238.4 מיליון שקל.

מי הקרנות שירדה בחדות יומית?

הקרן שירדה בחדות היא ממנופת ( חשיפה מעל 120%). קרן איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 עם תשואה יומית של 2.16%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 1.47%, ומתחילת השנה התשואה היא 11.07%-. הקרן עברה שינוי מדיניות - 22/04/13. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%. הקרן מנהלת סך של 15.3 מיליון שקל. 

הקרן שירדה שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן אי.בי.אי. ביוטכנולוגיה. הקרן השיאה תשואה יומית של 1.73%-. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 0.73% ומתחילת השנה התשואה היא 6.23%. הקרן הוקמה ב- 12/7/00. הקרן גובה דמי ניהול של 2.23%. הקרן מנהלת סך של 113.7 מיליון שקל.

מי הקרן שירדה בחדות מתחילת החודש?

מתחילת החודש הקרן המאכזבת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא קרן מגדל מניות REIT נדל"ן מניב צפון אמריקה. הקרן השיאה תשואה מתחילת החודש של4.36%-, ומתחילת השנה התשואה היא 4.81%-. הקרן הוקמה ב- 27/12/12. הקרן גובה דמי ניהול של 1.85%. הקרן מנהלת סך של 9.1 מיליון שקל. (נתונים אתר FUNDER).

מי הקרנות ששירדו מתחילת השנה?

הקרן שירדה מתחילת השנה בחדות היא קרן ממונפת (חשיפה מעל 120%) מודלים לונג דולר פי 3, הקרן ירדה מתחילת השנה 16.41%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב- 21/01/2015. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 20.9 מיליון שקל.

הקרן שירדה מתחילת החודש שאיננה ממונפת היא איילון KZI מניות גלובלית הקרן ירדה מתחילת השנה 8.39%-. הקרן הוקמה ב-30/12/2010. הקרן גובה דמי ניהול של 2.05%, הקרן מנהלת סך של 11.2 מיליון שקל.

מי הענף הוא המצטיין או היורד היומי?

בסיכום יום המסחר של אמש האפיק המצטיין הוא אנרגיה וקומודיטיס שעלה ב-0.74%. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה ממוצעת של כ-1.51%. הענף מכיל 2, הראשונה היא מיטב זהב הוותיקה ואחריה אפסילון זהב. 

האפיק שירד את הירידה הגבוהה ביותר אמש הוא ת"א 35 שירד 0.81%-. מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה של 2.97%-. הענף מכיל 13 קרנות. המצטיינת בקטגוריה היא איילון משקל שווה ת"א 35 עם תשואה שנתית של 7.78%.

מי האפיק המצטיין או הצולל מתחילת השנה?

מתחילת השנה האפיק המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל'ן. הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה ממוצעת של כ- 11.48%. הענף מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה נכון ליום אמש היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 12.91%.


האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד את הירידה הגבוהה ביותר מתחילת השנה הוא דולר מקומי הקרנות הרשומות באפיק זה השיאו מתחילת השנה תשואה של 7.51%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניות הבולטות

המניות הבולטות אמש הן ביוטיים שזינקה 15.25% (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות היורדות בלטו מיטב דש  שירדה בכמעט 12.62%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים ל-(29.1.16).

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים ל-(19.3.17).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
קרנות ממונפות משמידות ערך     אלי כהן
13:55 20/03
  
סגור