נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

רשות ניירות ערך השלימה את חקיקת תקנות מימון המונים לחברות מחקר ופיתוח ולעסקים קטנים ובינוניים

 

 

יו


יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "תקנות מימון המונים יאפשרו להגשים חלומות של יזמי היי טק במדינת הסטארט-אפ; התקנות מהוות נדבך נוסף למהלכים שתכליתם הורדת עלויות רגולטוריות ובהם הקלות לחברות קטנות, הקלות לחברות בהנפקות חדשות, תמריצי מס ועוד".

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום את נוסח התקנות בנושא מימון המונים. תקנות אלה משלימות את המנגנון שנקבע בחוק ניירות ערך, כפי שתוקן במסגרת הצעת החוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום הטכנולוגיה העילית (היי-טק) אשר אושרה בכנסת בסוף שנת 2015. 

הנתונים בשנים האחרונות מלמדים כי מימון חברות הזנק בשלבי הפיתוח והצמיחה נעשה היום בעיקרו בידי קרנות הון סיכון ישראליות וזרות אשר יוצרות תלות של חברות ההיי-טק בהון זר. בנוסף, גם העסקים הקטנים והבינוניים בישראל נתקלים בקשיי מימון ונזילות רבים בפעילותם מול המערכת הבנקאית. נתונים אלה מצביעים על הצורך הגובר במציאת פתרונות יעילים לגיוסי הון וחוב לחברות הזנק ישראליות ולעסקים קטנים ובינוניים, הן דרך הבורסה הישראלית והן מחוץ לבורסה. 
בתקופה האחרונה, הובילה רשות ניירות ערך שורה של מהלכים למתן הקלות לחברות קטנות, הקלות להנפקות חדשות של חברות, עידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות אשר ישקיעו בחברות מחקר ופיתוח שאינן נסחרות בבורסה וקידום פתרונות מימון חוץ בנקאיים כדוגמת מימון המונים. 

במסגרת התקנות שאושרו היום נקבעו התנאים לרישום רכז הצעה ברשות ניירות ערך, החובות המוטלות עליו ואת התנאים להצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה במנגנון של מימון המונים. התקנות שאושרו היום אף הותאמו למספר רב של הערות הגופים שהעירו בדיון הקודם שנערך בוועדת הכספים, על ידי הגדלת סכומי הגיוס האפשריים במסגרת מנגנון מימון ההמונים, מתן אפשרות לרכז ההצעה לקבל ניירות ערך בחברות המגייסות באמצעותו, הבהרת החובות המוטלות על רכז ההצעה וכדומה.

התקנות ייכנסו לתוקף חצי שנה לאחר פרסומן ברשומות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.