סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

בן משה משלים שני גיוסי אג"ח מוצלחים >> ביקוש שיא של כ-1.33 מיליארד ש"ח במכרז המוסדי לסדרות האג"ח החדשות

19/04/2017     עומר רגב  
רבוע כחול נדלן שקיבלה ביקושים גבוהים פי 5 מסכום היעד, החליטה להגדיל את היקף הגיוס בכ-60 מיליון ש"ח ולהיענות להצעות בהיקף של כ-320 מיליון ש"ח, בריביות של 1.6% (סדרה ז') ושל  2.15% (סדרה ו')

רבוע נדלן מחזיקה בנכסים בהיקף של יותר מ-4 מיליארד ש"ח כאשר כ-2 מיליארד מתוכם, אינם משועבדים

ביקושים של כ-615 מיליון ש"ח בהנפקת ההרחבה של אג"ח סדרה ד' של החברה האם - אלון רבוע כחול החברה החליטה להיענות להצעות בהיקף כ-218 מיליון ש"ח בלבד במכרז המוסדי, במחיר המשקף תשואה ברוטו שקלית של 3.65%

אלון רבוע כחול השלימה כזכור רק לפני כ-4 חודשים בתוך שבועות ספורים לאחר העברת השליטה לבן משה את פירעון מלוא החוב לבעלי אגרות החוב והבנקים ומבטחי האשראי, בהיקף של כ 1.1 מיליארד ש"ח וזאת ע"י הזרמות של כ-420 מיליון ש"ח וגיוס חוב שיקלי חדש בהיקף של 761 מיליון ש"ח. עתה, כעבור 4 חודשים נוספים, משלימה החברה הרחבה של הסידרה המונפקת בכ-218 מיליון שח וזאת לאחר שחברות הבנות הציגו תוצאות שיא בדוחות הכספיים שפירסמו לפני כשבועיים שבהם הראו הכפלה של התוצאות ביחס לאשתקד . 

מוטי בן משה, יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה :
"אני מוקיר את הערכת המשקיעים לאסטרטגיית הפיתוח העיסקי של הקבוצה.  פנינו לעשיה מתוך אחריות לאמון שקיבלנו מן השוק ומציבור המשקיעים, שאינו מובן מאליו. בברכת חג פסח כשר ושמח" 

בתוך פחות מיממה קיבל איש העסקים מוטי בן משה ממשקיעים מסווגים הצעות לרכישת אג"ח שהנפיקו שתיים מהחברות שבשליטתו – אלון רבוע כחול ורבוע כחול נדלן, בהיקף של יותר מ- 2 מיליארד ש"ח.  בסופו של דבר בחרו החברות בשליטתו להיענות להצעות בהיקף כולל של כ- 538 מיליון ש"ח. עם השלמת הליכי המכרזים, אמר מוטי בן משה כי הוא מוקיר את הערכת המשקיעים לצעדים שכבר הספקנו לנקוט ואת האמון שלהם באסטרטגיית הפיתוח העסקי של הקבוצה בכלל והחברות הבנות בפרט. החברות הבנות עברו משבר לא פשוט בשנים האחרונות בהם סבלו מסטגנציה מכורך הנסיבות , עם החלפת השליטה פנינו לצמיחה ועשיה מתוך אחריות לאמון שקיבלנו מן השוק וציבור המשקיעים . הדוחות השנתיים שפרסמנו בשבוע שעבר הפגינו את האיתנות של חברות הבנות כמו גם של הקבוצה . כבר ברבעון הקודם, בסמוך לקבלת השליטה השלמנו את פירעון החוב של אלון רבוע כחול לבעלי אגרות החוב , הבנקים מבטחי אשראי ובעלי מניות  בהיקף של כ-  1.1 מיליארד ש"ח שחלקו בהזרמת בעלים של 420 מיליון ₪ וחלקו בגיוס חוב חדש . ועברנו  מ – LTV שלילי ,ל-LTV בהיקף של כ-45% לסוף תקופת המאזן שאף המשיך להשתפר מתחילת השנה עם קבלת הדיבידנדים מחברות הבנות". 

רבוע כחול נדל"ן המנוהלת ע"י זאב שטיין, זכתה אמש לביקושי שיא של יותר מ-1.3 מיליארד ש"ח במכרז המוסדי לסדרות האג"ח החדשות (ו' ו-ז') של החברה. לאור הביקושים - שהגיעו לכדי פי 5 מסכום היעד, החליטה רבוע כחול נדל"ן להגדיל את היקף הגיוס בכ-60 מיליון ש"ח ולהיענות להצעות בהיקף כולל של כ-321.2  מיליון ש"ח.  מתוך סך ההזמנות שהתקבלו, בחרה החברה לקבל הזמנות בהיקף של כ-180 מיליון שקל בסדרה ו', בה תעמוד הריבית על שיעור של 2.15% צמוד מדד. אג"ח סדרה ו' הינן אגרות חוב שקליות צמודות מדד אשר ייפרעו ב- 4 תשלומים שונים בין השנים 2021 עד 2026. אג"ח סדרה ז' הינן אגרות חוב שקליות צמודות מדד המגובות בשעבוד ראשון על נכסים מניבים של החברה, אשר ייפרעו ב-8 תשלומים שונים בין השנים 2017 עד 2026. אגרות החוב יישאו ריבית של 1.6%. תשלומי הריבית בשתי הסדרות הינם חצי שנתיים. והמח"מ של הסדרות עומד על כ-7 שנים. 
  
שטיין ציין, כי לרבוע כחול נדל"ן מצבת נכסים איכותית בהיקף של כ-4 מיליארד ש"ח, כאשר 2 מיליארד ש"ח מתוכם אינם משועבדים. בין נכסי החברה - 50% מפרויקט מתחם השוק הסיטונאי בת"א. "לאחר תקופה מאתגרת בה התמודדנו עם משבר מגה, אותו ניהלנו בזהירות ואחריות וצלחנו במינימום פגיעה, אנו עם הפנים קדימה להמשך פיתוח ויזום פרויקטים חדשים, הגדלת הפורטפוליו וגיוון הנכסים של החברה" .
יצוין שבחודש שעבר נפתח הקניון של הקבוצה שבה הם מחזיקים יחד עם גינדי השקעות (50%) ההכרה במעבר של הפרויקט משלב הייזום להנבה אינה מוכרת בדוחות הכספייים כמו גם ההכרה ברווחים ממכירת הדירות (שמוכרים רק במסירת הדירות ולא במועד המכירה ) בפרויקט כ-722 יח"ד שלמעלה מ-99% כבר נמכרו ומסירתם צפויה לאחר חג הפסח . 
                          
מוקדם יותר אתמול, דיווחה החברה האם של רבוע נדל"ן, אלון רבוע כחול, כי המכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ד', הניב ביקושים בהיקף של כ- 615 מיליון ש"ח. החברה החליטה להיענות להצעות בהיקף כ-218 מיליון ש"ח בלבד, במחיר המשקף תשואה שקלית ברוטו של 3.65%; 106.3 ₪ לכל 100 ש"ח ערך נקוב, מעל מחיר הסגירה בשוק אתמול שעמד על 105.63 ₪. מחיר המינימום במכרז עמד על 104.25 ש"ח. האג"ח הינה שקלית בעלת מח"מ של כ- 4.82 שנים והיא תיפדה בששה תשלומים לא שווים בשנים 2018 ל-2023. עיקר התשלום בהיקף של 70% מהקרן הנו בשנת 2023. האג"ח מגובות בשעבוד ראשון על מניות רבוע נדל"ן ו/או דור אלון ביחס של  130%לפחות. האג"ח מדורגות Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. 

בדוחות הכספיים שפרסמה אלון רבוע כחול, בסוף השבוע היא דיווחה על רווח נקי של כ- 413 מיליון ש"ח בשנת 2016, כאשר ההון העצמי ליום 31.12.16 עלה משמעותית ועמד על כ-653 מיליון ש"ח והערך העיסקי הנקי ( NAV ) עומד על למעלה ממילארד ₪ , והמינוף ירד מהותית כשה-LTV ירד לסוף תקופת המאזן לכדי כ-45% ואף המשיך לרדת מתחילת השנה . 

את ההנפקה של רבוע כחול נדל"ן הובילו פועלים אי.בי.אי. – חיתום והנפקות יחד עם דיסקונט קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, איפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, ענבר הנפקות ופיננסים ואגוז הנפקות ופיננסים. רדהאן שימשה כיועצת ההנפקה של החברה. עורכי הדין שליוו את ההנפקה של רבוע נדל"ן היו עופר חנוך ורועי רייס ממשרד GKH יחד עם משרד ארדינסט ומשרד ש. בירן.

את ההנפקה של אלון רבוע כחול הובילו דיסקונט חיתום והנפקות יחד עם לאומי פרטנרס חתמים ופועלים איביאי ואיתם פעלו אייפקס הנפקות, ברק קפיטל חיתום, ענבר הנפקות ואגוז הנפקות. רדהאן שימשה כיועצת ההנפקה של החברה.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור