נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מיוחד ל-FUNDER >> קרנות המסורתיות רשמו בשבוע הראשון של חודש אפריל גיוס של כ-570 מיליון ₪ 

 

  • קרנות אג"ח כללי: ממשיכות את רצף הגיוסים המרשים, גם בפתיחתו של חודש אפריל: כ-560 מיליון ₪.
 • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) פותחות את החודש בקצב גיוס נמוך: כ-165 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח חברות: שומרות על קצב הגיוסים מהשבועות האחרונים (כ-155 מיליון ₪).

 • קרנות אג"ח מדינה: יורדות משמעותית בקצב הפדיונות: כ-160 מיליון ₪.
השבוע הראשון של החודש התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות בארץ, בעוד שבארצות הברית צוינו ירידות שערים במדדי המניות ובאירופה נרשמה מגמה מעורבת. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית ואילו אגרות החוב הממשלתיות נותרו ללא שינוי, בעקבות עליות השערים בשוקי המניות והאג"ח הקונצרני. גם חודש אפריל נפתח בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים בכ-570 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו  אג"ח כללי (560 מ' ₪)  והקרנות המנייתיות1 (כ-165 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-410 מיליון ₪, הנחלקים לפדיונות של כ-160 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולגיוסים של כ-555 מיליון ₪ בקרנות  המנוהלות, ו-15 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

 • מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.85% ומדד ת"א 90 עלה ב-2.85%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-165 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-120 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-40 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 5 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

 • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של חודש אפריל (560 מיליון ₪), כאשר כ-575 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-15 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות מתחילת 2017.  

 • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.2%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו יציבות בקצב הגיוסים לעומת השבוע האחרון של חודש מרץ, לסכום של כ-155 מיליון ₪ .

 • אגרות החוב הממשלתיות ללא שינוי: מדד ממשלתי כללי נסחר בשבוע החולף ביציבות. קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה ירד משמעותית מהשבועות האחרונים ונאמד בכ-160 מיליון ₪, 50 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

 • פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו עלייה בקצב הפדיונות משבוע קודם: כ-160 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-55 מיליון ₪, 25 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות. 

 • קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-100 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ מתוכם נפדו מהקרנות המחקות.

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-09.04.17 כ-220.4 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-203.5 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.9 מיליארד ₪.
* הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן.

סיכום חודשי 
גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

168

קרנות כספיות

-160

קרנות אג"ח שקליות

-55

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

-160

קרנות אג"ח חברות והמרה

156

קרנות אג"ח כללי

558

קרנות אג"ח חו"ל

-97

שונות[2]

0

סה"כ

410

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

570[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות

[2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפותואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושביחוץ בלבד

מורן צביק | מנהל קשרי יועצים מיטב דש 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.