סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

בנק דקסיה ישראל מאמץ תוכנית אסטרטגית חדשה שמטרתה הגדלת התשואה להון

20/04/2017     עידו אסייג  
דירקטוריון בנק דקסיה ישראל אישר אסטרטגיה חדשה שמטרתה שיפור התשואה להון של הבנק לבעלי המניות שלו והרחבת המודל העסקי.

כיום בנק דקסיה ישראל הוא הבנק המוביל במערכת הבנקאית בשלושה פרמטרים עיקריים:
  • יעילות תפעולית - יחס היעילות נע בין 30%-40% (בהשוואה לכ- 58%-95% במערכת הבנקאית בשנת 2016)

  • איכות תיק האשראי – שיעור החובות הפגומים עומד על 0.2% בלבד מתיק האשראי (בהשוואה לכ- 0.3%-2.1% במערכת הבנקאית בשנת 2016)

  • הלימות ההון – עומד על 27.7% נכון לסוף 2016 (בהשוואה לכ- 13.8%-15.2% במערכת הבנקאית בשנת 2016)

  • לעומת זאת, עקב מגבלות על ריכוזיות תיק האשראי, הבנק מחזיק "כרית הונית גבוהה" והדבר פוגע ברמת התשואה להון של הבנק שהגיעה אשתקד ל- 5.5% בלבד.
 
התכנית האסטרטגית החדשה מבוססת בעיקרה על שלושה נדבכים מרכזיים:

מכירת כרבע מתיק האשראי של הבנק לגופים מוסדיים תוך המשך ניהול ההלוואות בבנק, צעד שיביא לפתרון המגבלות המוטלות על ריכוזיות תיק האשראי של הבנק, ולשחרור הון הבנק שכיום מרותק עקב מגבלות אלו.

חלוקת דיבידנד מיוחד בסך כ- 500 מיליוני ש"ח על פני תקופה של כשנתיים.

הרחבה וגיוון הפעילות העסקית ע"י המשך חיזוק פעילותו כבנק המוביל בסקטור המוניציפלי, וכן המשך התרחבות וכניסה לתחומים חדשים, בעיקר בעלי זיקה לסקטור הציבורי. הבנק יפעל ליצירת שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים מובילים במשק, כדי לתת מענה לצרכי אשראי של לקוחות המוניציפאליים הגדולים.
 
דירקטוריון הבנק וועדת הביקורת קיימו מספר דיונים בפרטי התכנית וכן הסתייעו בחוות דעת של פרופ' אמיר ברנע, אשר הביע דעתו שהתכנית תורמת לבנק ולכלל בעלי מניותיו.
 
יישומה של התוכנית האסטרטגית החדשה, שתובא בחודש הבא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, יחל במכירת תיק אשראי בסך כ- 1.65 מיליארד ש"ח, ולאחריה מתוכננות חלוקות דיבידנד, כשכל חלוקה תבחן ותאושר בנפרד, ואשר יסתכמו יחד בסכום כולל של כ-500 מיליוני ש"ח. מכירת תיק ההלוואות וחלוקת הדיבידנדים יעשו לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים מתאימים לרבות אישור הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. בעקבות ולאחר השלמת חלוקות הדיבידנד, צפויה לעלות התשואה להון ליותר מ- 10% (בשנת 2019 ואילך). יחד עם זאת, ולמרות הדיבידנד המיוחד, הלימות ההון של הבנק צפויה להמשיך להיות הגבוהה והאיכותית ביותר במערכת הבנקאית.
 
להערכת הבנק יישום האסטרטגיה החדשה אינו צפוי לפגוע בדירוג אגרות החוב.
 
הבנק נמצא כיום בעיצומה של הרחבת העסקים ללקוחות מחוץ לסקטור המוניציפאלי, ומגמה זו תזכה לחיזוק במסגרת יישום התכנית האסטרטגית החדשה.
 
מנכ"ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, מסר כי התוכנית האסטרטגית החדשה נועדה להביא את הבנק להמשיך ולהוביל את המערכת הבנקאית בישראל בארבעת הפרמטרים המרכזיים: תשואה להון, הלימות ההון, איכות תיק האשראי ויעילות תפעולית. גוטמן הדגיש כי בנק דקסיה ישראל ימשיך לשמש כ"בנק הבית" של הרשויות המקומיות, אך במקביל יאיץ פיתוח וכניסה לתחומי עיסוק חדשים, תוך שמירה על רמת הסיכון המסורתית הנמוכה של הבנק.
 
אוליבייה גוטמן הוסיף: "אני מאמין כי יישום מוצלח של התוכנית יביא לעליית מדרגה ביכולותיו של הבנק ויתמוך בתכניותיו ארוכות הטווח, תוך ביסוס מעמדו כבנק המוביל בישראל בשורה של פרמטרים מרכזיים. האסטרטגיה נועדה להעניק לכל המשקיעים של הבנק תשואה גבוהה, תוך צמצום ריכוזיות תיק האשראי ושמירת החוזקות הקיימות של הבנק, יעילותו הגבוהה, יחסי הלימות ההון הגבוהים ודירוגו הגבוה".
 
בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי ומרחיב את פעילותו למימון תאגידים בעיקר בעסקאות הנשענות על פעילות עם הסקטור הציבורי. הבנק פעיל בשוק ההון באמצעות הנפקת אגרות חוב בבורסה. בנק דקסיה ישראל מדורג AA- (תחזית יציבה) ע"י חברת S&P מעלות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
מנכל דקסיה אוליבייה גוטמן
מנכל דקסיה אוליבייה גוטמן
לתקנון האתר
 
סגור