נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד כינס הערכת מצב סייבר ורציפות פיננסית ראשונה מסוגה

 

 

שי באבד מנכל משרד האוצר


לאור גל התקיפות בימים האחרונים, המרכז לסייבר ולרציפות פיננסית ביצע פעולות דחופות ומידיות לחיזוק חוסן המערכת הפיננסית בישראל

כהמשך לפעולות אלו, בוצעה היום הערכת מצב לסייבר ורציפות פיננסית בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, שבה השתתפו רשות הסייבר הלאומית, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך ואגף החשב הכללי

מנכל משרד האוצר שי באב"ד:" ברצוני לשבח את היערכות ואיתנות המערכת הפיננסית שהתמודדה ואודה מתמודדת עם אתגרי הסייבר הניצבים בפניה בימים אלו".

בעקבות מתקפת סייבר שפגעה בימים האחרונים במספר רב של מדינות ברחבי העולם, קיים היום (ב') מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, הערכת מצב ראשונה מסוגה שתהווה פלטפורמה שתתכלל את המערכת הפיננסית בתקופת היערכות מוגברת זו. מטרת הערכת המצב הינה בניית תמונת מצב מקיפה למקבלי ההחלטות, חיזוק חוסן המערכת הפיננסית ומיסוד תרבות הערכות המצב. בתום הדיון מנכ"ל משרד האוצר הנחה את הגופים המשתתפים לקיים תרגיל סייבר המדמה תקיפה רב מערכתית בגופים מוסדיים ובגופים פיננסים, התרגיל יושלם עד סוף השנה. בתום התרגיל יובא למנכ"ל משרד האוצר דו"ח היערכות ותגובת השותפים תוך תחקיר התרגיל ולימוד יסודי של לקחיו. 

בתחילת השנה וכחלק מיישום המלצות ועדת מור שהוגשו לוועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד בשיתוף הרגולטורים במערכת הפיננסית, החליטה על הקמת המרכז לסייבר ולרציפות פיננסית. מרכז זה הוקם בשיתוף פעולה בין מערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר, לבין הרשות הלאומית להגנת הסייבר, והוא מהווה מוקד לשיתוף מידע בינלאומי לשם הגנה על המערכת הפיננסית בישראל.

המרכז הפיננסי, הפועל כחלק אינטגרלי מהמרכז הלאומי להתמודדות עם אירועי סייבר, מקיים חילופי מידע ושיתופי פעולה טכנולוגיים ומחקריים עם קשת רחבה של ארגונים מובילים ברחבי העולם. חיבור זה לרשת גופים מסחריים וממשלתיים, חברות אבטחה ומודיעין סייבר לצד גופים מדינתיים מקבילים, מאפשר למרכז להנגיש למערכת הפיננסית הישראלית מידע איכותי ושירותים מתקדמים. גם בגל התקיפות נוכחי, בו נעשה שימוש בכופרה מסוג WannaCry סייעו שיתופי פעולה אלו לשיפור רמת המוכנות של הארגונים, כל זאת בכדי להבטיח את רציפות השירותים הפיננסיים לאזרחי מדינת ישראל.

תקיפת הסייבר שאירעה בימים האחרונים הינה עדות נוספת לסיכונים הרבים הקיימים במרחב הסייבר זאת לצד היתרונות הברורים הטמונים בו. אחת מדרכי ההתמודדות היעילות ביותר אל מול איומים אלו הינה פיתוח תרבות שיתוף מידע.

חשיבותה של תרבות מסוג זה באה לידי ביטוי גם במסגרת האירועים האחרונים במהלכם עמד המרכז הפיננסי בקשר ישיר, רציף ומידי עם כלל הגופים הכלכליים בארץ ובכללם הרגולטורים המגזריים, התאגידים הבנקאיים, חברות ביטוח ושוק ההון וכן הבורסה לניירות ערך. לאורכו של האירוע, הפיץ המרכז התרעות ממוקדות וכן המלצות קונקרטיות לפעילות הגנתית ומניעתית במטרה להעלות את חוסנו של המגזר הפיננסי במדינה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.