נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

הבורסה לני"ע >> המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של מאי התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים

 

 המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של מאי התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים; 

הושלם מיזוג "אבנר" בתוך "דלק קידוחים";

מחזור ענק של כ-9.3 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב, ערב עדכון מדדי התל-בונד;

המשך גיוסים בשוקי המניות ואיגרות החוב;

מדדים:

מדד ת"א–35 

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-4.0%.

מדד ת"א–90

ירד השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה עלה ב-15.4%.

מדד ת"א–125 

ירד השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

מדד ת"א–SME60 

ירד השבוע ב-1.9%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

מדד ת"א–נפט וגז 

עלה השבוע ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-3.5%.

מיזוג שותפויות הנפט והגז "אבנר" ו"דלק קידוחים"

ב-18 במאי הושלם מיזוג שותפות הנפט והגז אבנר בתוך שותפות הנפט והגז דלק קידוחים, בדרך של החלפת ני"ע ומחיקתה של אבנר מהמסחר בתל אביב.  שווי העסקה כ-8.9 מיליארד שקל. 

מחזור בשוק איגרות החוב:

ב-18 במאי, ערב עדכון מדדי התל-בונד, נרשם מחזור ענק בהיקף של כ-9.3 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב.

הנפקות:

הנפקת מניות 

השבוע בוצעה הנפקה אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברת שירותי הלוויין חלל תקשורת, שגייסה כ-246 מיליון שקל באמצעות אג"ח להמרה למניות.

מתחילת השנה גויסו כ-3 מיליארד שקל בשוק המניות בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות 

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של אג"ח חברות לציבור בתל אביב בסך כ-2 מיליארד שקל:

  • כ-1,576 מיליון שקל גויסו בהנפקת ענק ע"י שותפות הנפט והגז ישראמקו באמצעות סדרה ראשונה לחברה של אג"ח בבורסה, צמוד לדולר.

  • כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י בנק דקסיה ישראל הנפקות באמצעות נע"מ (נייר ערך מסחרי).  לבנק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-720 מיליון שקל השנה.

  • כ-189 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההחזקות יואל באמצעות סדרות חדשות של אג"ח לא צמוד בריבית קבועה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-75 מיליון שקל בלבד, השנה.
מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-31.3 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב בתל-אביב. מרבית הגיוסים נועדו לפדיון אג"ח סחיר השנה ובשנה הבאה, וזאת לנוכח הריבית הנמוכה במשק (0.1%).

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך כ-1.1 מיליארד שקל. 

מתחילת השנה גייס האוצר כ-21.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בתל-אביב.

ידיעות שונות:

שיעור הצמיחה 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה ב-4.1% (בערכים שנתיים) ברבעון הראשון של 2017, לאחר עלייה של 4.7% ושל 4.1% ברבעון הרביעי והשלישי של 2016, בהתאמה.

מדד המחירים לצרכן 

מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% במרץ 2017, ובסיכום הרבעון הראשון של השנה עלה ב-0.3%, לאחר שירד ב-0.2% בכל שנת 2016.

משקיעי חוץ 

בנק ישראל פרסם השבוע נתונים מהם עולה כי לא נרשמה פעילות מהותית של משקיעי חוץ במניות בבורסה בתל-אביב בחודש מרץ,  וזאת לאחר רכישות בסך כ-440 מיליון דולר בחודשיים הראשונים של 2017.

כמו כן, במרץ מכרו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסך כ-130 מיליון דולר נטו, לאחר מכירות בסך כ-110 מיליון דולר נטו בחודש הקודם. בסיכום הרבעון הראשון של 2017 מכרו משקיעי חוץ אג"ח ממשלתי בסך כ-0.1 מיליארד דולר. משקיעי מכרו במרץ מק"מ בסך כ-100 מיליון דולר, וזאת לאחר שרכשו מק"מ בסך כ-110 מיליון דולר נטו בחודשיים הראשונים של השנה. 

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

 

השבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

-1.1%

3.1%

ת"א בנקים-5

0.2%

4.7%

ת"א-נדל"ן*

-3.4%

17.2%


 

השבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.1%

-6.2%

אירו/ שקל

2.3%

-0.8%


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.