נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

לאומי >> עליה חדה בתנודתיות בשווקים וגידול בביקוש לנכסים בטוחים - המלצות השקעה בשוק האג"ח והמניות

 

 עיקרי ההמלצות

התפתחויות פוליטיות בארה"ב ובברזיל, במקביל לפרסום נתוני מאקרו מעורבים, הביאו לעליה חדה בתנודתיות בשווקים בימים האחרונים. עליה זו התבטאה בגידול בביקושים לנכסים הנתפשים כבטוחים, במקביל לירידות שערים במדדי המניות העיקריים והתרחבות מרווחי הסיכון באפיקי האג"ח הקונצרניים. בראיה רחבה יותר, נתוני המאקרו מצביעים על שיפור ברור והדרגתי בכלכלה העולמית, כלומר עיקר הסיכון לתמונת הצמיחה הגלובלית נובע בעת הנוכחית מגורמים פוליטיים.

בישראל, נתוני המאקרו מעידים על האטה מסויימת בקצב ההתרחבות של הכלכלה המקומית ברבעון הראשון של השנה, אולם האטה זו הושפעה מגורמים נקודתיים, כך שברבעונים הבאים קצב הצמיחה צפוי להשתפר. בשלב זה סביבת האינפלציה ורמת שער החליפין מאפשרים את הותרת הריבית המוניטארית ברמה אפסית על ידי בנק ישראל. כל אלו, עשויים להמשיך ולתמוך בשוק ההון המקומי בהמשך השנה. יחד עם זאת, נציין כי לגורמי הסיכון שמלווים את המשק הישראלי באופן קבוע מצטרפת האפשרות של התקררות בפעילות ענף הבנייה למגורים. 

באפיק האג"חי, אנו ממליצים על תמהיל מאוזן בין חשיפה שקלית לחשיפה צמודת מדד. קצב האינפלציה בישראל צפוי להמשיך ולעלות במתינות בחודשים הקרובים מעל לציפיות השוק. הערכה זו נשענת על סביבת הביקושים המקומית, והתגברות האינפלציה בחו"ל. מנגד, עוצמת השקל והפחתות מיסים - עשויים למתן את קצב עליית המדד.

המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר. זאת, על רקע ההערכה שסביבת הריביות העולמית והמקומית תוסיף לעלות בשנים הקרובות. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים חלף הדירוגים הנמוכים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה. 

במבט כולל, אנו ממליצים על חשיפה מנייתית ממוצעת. התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. אנו ממליצים על אחזקה מהותית במניות ישראל. רווחי הפירמות המקומיות צפויים לגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל בהמשך השנה, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא צפויה בחודשים הקרובים. בשל התמחור הגבוה בשווקים - קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. 

הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך שנת 2017. התרחבות זו עשויה להביא בהמשך השנה לעלייה בתנודתיות שער החליפין, ולמתן את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל ללא גידור החשיפה המטבעית. זאת, גם בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות.

קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.   

התפתחויות בשווקים

השבוע עלתה תנודתיות השווקים הגלובליים ובשוק המניות נרשם יום המסחר השלילי ביותר מזה כ- 9 חודשים. זאת, על רקע עלייה באי הוודאות הפוליטית בארה"ב, נתוני מאקרו מעורבים, ורמת תמחור גבוהה בשווקים.   

ההתפתחויות הפוליטיות בארה"ב עלולות להכביד על יכולתו של הממשל לקדם צעדי מדיניות פיסקאליים משמעותיים בתקופה הקרובה. במקביל, במסגרת נתוני המאקרו פורסם כי המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו בחודש אפריל ב-0.4%, מעט מתחת לצפי. עוד פורסם כי האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים המשיכה להתמתן  בחודש זה, אם כי היא עדיין עומדת ברמה גבוהה ביחס לשנתיים האחרונות. מנגד, נתוני התפוקה התעשייתית היו חיוביים והצביעו על עלייה של 1%, מעל להערכות המוקדמות. בסין, נתוני התפוקה התעשייתית והמכירות הקמעונאיות רשמו התמתנות בחודש אפריל. בנוסף, נמשכה התקררות המחירים בשוק הדיור שם. באירופה נתוני המאקרו שפורסמו המשיכו להצביע על מומנטום חיובי בכלכלה: הצמיחה ברבעון הראשון עמדה על 1.7% (בחישוב שנתי), בהתאם לצפי. עוד פורסם כי האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים עמדה בחודש אפריל על 1.9%, קרוב לרמת השיא של השנים האחרונות.    

בשווקים נרשמו כאמור ירידות שערים חדות במרבית מדדי המניות העיקריים, בעיקר במחצית השנייה של השבוע. בארה"ב, מגמת המסחר השלילית הובלה על ידי מניות מסקטור הפיננסים, שהושפעו במקביל גם מירידה מסוימת בציפיות המשקיעים להעלאת ריבית בחודש יוני אם כי זו עדיין מתומחרת בחוזים על הריבית בהסתברות גבוהה יחסית של כ- 90%. הירידה שנרשמה השבוע בתיאבון לסיכון תמכה במחירי נכסים הנתפשים כנכסי מקלט. על רקע האמור תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ירדו בחדות ונרשמה עלייה קלה במחיר הזהב.  

גם בישראל, נסחרו השבוע מדדי המניות העיקריים בירידות שערים. בנוסף למגמת המסחר השלילית בעולם כאמור לעיל השפיעו על המסחר גם פרסום נתוני צמיחה פושרים לרבעון הראשון (הרחבה בהמשך). 

שוק אגרות החוב
 
השבוע נסחרו אגרות החוב הממשלתיות בשוווקים העיקריים תוך ירידת תשואות חדה יחסית על רקע ירידה שנרשמה בתיאבון לסיכון של המשקיעים כאמור. תמיכה נוספת למחירי אגרות החוב התקבלה מירידה מסוימת בציפיות המשקיעים להעלאת ריבית בארה"ב בחודש הבא. 

בארה"ב, תשואות אגרות החוב הממשלתיות ירדו ב- 9-18 נ.ב., בדגש על חלקו הארוך של העקום. כתוצאה מכך נרשמה ירידה חדה יחסית בתלילות העקום (פער התשואות בין שנתיים ל- 10 שנים) והיא עומדת כעת ברמת שפל של כחצי שנה. ציפיות האינפלציה הגלומות הוסיפו לרדת בכל הטווחים, בין היתר על רקע התמתנות האינפלציה ל- 12 החודשים האחרונים. 

גם בגרמניה, נרשמה ירידה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות אך בעוצמה מתונה יותר של כ- 2-9 נ.ב., בדגש על חלקו הארוך של העקום. אגרות החוב הקונצרניות בדירוגי השקעה בגוש האירו נסחרו תוך עלייה מתונה במרווחי האשראי לאחר שאלה ירדו לאחרונה בחדות. 

בישראל, פורסם השבוע נתון הצמיחה לרבעון הראשון שעמד על 1.4% בלבד (בחישוב שנתי), נמוך משמעותית מקצב הצמיחה שנרשם ברבעונים האחרונים. יחד עם זאת, נתון זה הושפע במידה רבה מירידה ברכישות כלי רכב ברבעון הראשון של 2017, לאחר עלייה חדה שנרשמה בהן בשני הרבעונים הקודמים על רקע עדכון נוסחת המיסוי הירוק. לאור האמור, קצב הצמיחה ה"אמיתי" ברבעון זה היה גבוה יותר. עוד נוסיף כי מדובר באומדן ראשון, העשוי להשתנות בצורה משמעותית בהמשך.  

אגרות החוב הממשלתיות נסחרו השבוע במגמה חיובית תוך השתטחות העקומים השקלי והצמוד, בדומה למגמת המסחר בעולם. ציפיות האינפלציה הגלומות רשמו ירידה מתונה, בדגש על הטווח הבינוני. זאת, בין היתר על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל שעמד על 0.2%, נמוך במעט מהצפי. באפיק הקונצרני, נרשמה מגמת מסחר חיובית מתונה במרבית מדדי התל בונד, בעוד אלו המתאפיינים ברמת סיכון גבוהה יותר (תל בונד תשואות ותל בונד תשואות שקלי) רשמו ירידות שערים. על רקע העלייה בתנודתיות השווקים נרשמה עלייה רוחבית במרווחי האשראי, אם כי אלה עדיין נמוכים בהסתכלות היסטורית.   

שוק המניות

התפתחויות פוליטיות בארה"ב הביאו לחששות מכך שיישום הרפורמות המתוכננות שם על ידי הממשל, יתקל בקשיים. כתוצאה מכך, שוק המניות העולמי רשם ביומיים האחרונים מהלך של ירידות תוך עליה בתנודתיות הגלומה בשווקים. זאת, לאחר תקופה ארוכה יחסית של תנודתיות נמוכה. מדד המניות העולמי רשם ירידה של כ-1% בסיכום שבועי. ירידות חדות יותר נרשמו במדדי אירופה, למרות שמקור החששות נבע מארה"ב. נראה שמדובר בתגובה "טבעית" של המשקיעים לאחר שבשבועות האחרונים מדדי אירופה נהנו מעליות חדות. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה מנייתית לאירופה מתוך הערכה שהשיפור הכלכלי ביבשת יביא לעליה נוספת ברווחיות הפירמות.

גם בברזיל, התפתחויות פוליטיות הגבירו את החשש ליציבות הממשל והעלו ספק לגבי ביצוע מהלכים שהיו מתוכננים לשיפור הכלכלה המקומית. מדד המניות הברזילאי רושם ירידה כ-8%, בנוסף לפיחות חד בשער הריאל, נכון לשעת כתיבת שורות אלו. 

שוק המניות בישראל הושפע מהירידות בעולם, אך בעוצמה פחותה. סקטור התקשורת הוביל את המימושים, על רקע פרסום דו"חות כספיים בענף ששיקפו שחיקה בכל תחומי הפעילות. גם סקטור הנדל"ן בלט לשלילה, בהובלת מניות חברות הבנייה למגורים, על רקע חשש מפני האטה בענף. מנגד, ענף האנרגיה המקומי נסחר בעליות שערים, בהשפעת העליה במחיר הנפט, ומניות הפארמה הציגו בשבוע החולף יציבות יחסית. גם הסקטור הפיננסי הגיב לסערה בשווקים באופן מתון מאוד בהשוואה לביצועי למניות הבנקים בחו"ל. יציבות זו, באה לידי ביטוי גם בביצועי מדד ת"א 35, שהיו טובים יותר ממדד מניות השורה השנייה. 

מטבעות וסחורות

השבוע נחלש הדולר בכ-2.0% מול סל המטבעות, על רקע עליה במפלס החששות בשווקים. הין היפני והפרנק השוויצרי התחזקו מול הדולר בכ-3.1% ו-3.0% בהתאמה. באירו נרשם תיסוף של 2.4%. גם נתוני המאקרו המעורבים בארה"ב והספקות שצצו בקרב המשקיעים בנוגע להעלאת הריבית ביוני תרמו לפיחות בדולר. 

השקל נותר כמעט ללא שינוי מול הדולר. השבוע המשיך בנק ישראל להתערב במסחר במט"ח ורכש מאות מיליוני דולרים על מנת למנוע את המשך תיסוף השקל. 

מדד הסחורות הכללי GSCI עלה השבוע בכ-1.6%. בלטה התייקרות במחירי המתכות היקרות. מחירי הכסף והזהב עלו בכ-3%, במקביל לעליה במפלס החששות. מחיר הנפט מסוג WTI עלה השבוע בכ-0.7% ונסחר בתנודתיות גבוהה. המחיר נתמך בפרסום כי סעודיה ורוסיה מעדיפות להאריך את ההסכם לצמצום תפוקת הנפט הגלובאלית עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2018. 

אג"ח: שי ג'רבי
סחורות ומטבעות: מורן מייק בכר
    חנוך פרנקוביץ'
ענף מחקר שוק ההון

מסמך זה בוצע בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות במסמך זה המלצה או תחליף להפעלת שיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ -  בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא - לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הנתונים נלקחו ממערכות ממוכנות כגון מגמה, גרפיט, בלומברג ועוד, למעט מקרים שבהם נכתב אחרת ולא בוצעו בדיקות לאימות הנתונים. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם, עשוי להיות מעת לעת עניין במידע.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.