סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

בנק ישראל >> יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-1.3% ועמדה בסופו על כ-511 מיליארדים

18/06/2017     בנק ישראל  
למרות הגידול הכמותי בחוב של המגזר העסקי, ירידה בשווי החוב הנקוב והצמוד מט"ח וגורמים נוספים הביאו לכך שיתרת החוב של המגזר העסקי  קטנה ברביע הראשון של שנת 2017 בכ-0.5%  לרמה של כ-842 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-1.3% ועמדה בסופו על כ-511 מיליארדים.

א.החוב של המגזר העסקי 

  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הראשון של שנת 2017 נרשם גידול כמותי בחוב של המגזר העסקי באג"ח סחירות בישראל, הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות. גידול כמותי זה קוזז בעיקר כתוצאה מהשפעת ייסוף של כ-5.5% בשער החליפין של השקל מול הדולר שהקטין את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט"ח, וכן מהקטנה כמותית של הלוואות מתושבי חוץ. כתוצאה מהשפעות אלו, יתרת החוב של המגזר העסקי קטנה ברביע זה בכ-4.5 מיליארדי ש"ח (0.5%-) ועמדה בסופו על כ-842 מיליארדים.

  • ממשיכה העלייה בקצב הגידול בחוב לגופים החוץ בנקאיים, בעיקר בעקבות גידול ביתרת האג"ח הסחירות בישראל. במקביל, ממשיכה הירידה בקצב הגידול של חוב לבנקים.

  • ברביע הראשון של השנה, הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-17 מיליארדי ש"ח, גבוה משמעותית מהגיוסים ברביע הקודם (כ-8.5 מיליארדים). חברות מענף הנדל"ן והבינוי בלטו בגיוסים ברביע זה (כ-46% מסך ההנפקות). בחודש אפריל 2017, הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-3.4 מיליארדי ש"ח, רובן באג"ח סחירות.

  • המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם בכ-0.35 נק' האחוז בין החודשים נובמבר 2016 – מרץ 2017. בחודש אפריל 2017 חלה התרחבות קלה במרווח של כ-0.04 נק' האחוז עד לרמה של כ-1.12 נק' האחוז.
ב.החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הראשון של שנת 2017 בכ-7 מיליארדי ש"ח (1.3%) לרמה של כ-511 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב לדיור עלתה ברביע זה בכ-4 מיליארדי ש"ח (1.2%) ועומדת על כ-343 מיליארדים.

  • ברביע הראשון של שנת 2017 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-13 מיליארדי ש"ח, נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד (כ-15 מיליארדים). באפריל 2017 נמשכת הירידה בנטילת משכנתאות חדשות והן הסתכמו בכ-3.7 מיליארדי ש"ח. בניכוי השפעת עונתיות, 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור