נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> איזה אפיק מוגן מט"ח ירוק מתחילת השנה 10.2%?

 

 
מי הקרן הלא ממונפת העולה יומית?

הקרן שירדה יומית היא אי.בי.אי. סל DAX 30 מגודרת מט"ח 1.7%, מתחילת החודש עלתה 1.78%, התשואה מתחילת השנה עומדת על 9.84%. דמי הניהול של הקרן עומד על 0.25% הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 22/06/15 גודל הקרן עומד על  119.9 מיליון שקל. 

מי הקרן הלא ממונפת העולה מתחילת החודש?

הקרן היא מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית שעלתה מתחילת החודש 8.01%. מתחילת השנה התשואה היא 4.24%-. הקרן הוקמה בתאריך 8/11/01. הקרן גובה דמי ניהול 1.95%, הקרן מנהלת סך של 12.2 מיליון שקל.

הקרן השניה היא Aerospace & Defence MTF ארה"ב שעלתה מתחילת החודש 6.38%. הקרן הוקמה בתאריך 17/05/17 ללא דמי ניהול. 

מי הקרנות המזנקות מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח מתחילת השנה התשואה היא 19.64%. הקרן הוקמה בתאריך ב-11/8/14, הקרן גובה דמי ניהול 0.85%. הקרן מנהלת סך של  11.6מיליון שקל.

מתחילת השנה הקרן המצטיינת שהיא קרן ממונפת (חשיפה מעל 120%) מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת השנה התשואה היא 25.59%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך-,28/11/00 הקרן גובה דמי ניהול 3.6%. הקרן מנהלת סך של 101.7 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות יומי?

הקרן היא הראל נבחרת ביומד. הקרן ירדה יומית 0.67%-, מתחילת החודש הקרן ירדה 1.6%, מתחילת השנה התשואה היא 0.58%-. הקרן גובה דמי ניהול 2.51%. הקרן החליפה מדיניות בתאריך 28/03/10 הקרן מנהלת סך של  9.9 מיליון
שקל.

מי הקרן שירדה מתחילת החודש?

הקרן היא MTFי Real Estate ארה"ב - מגודרת מט"ח של מגדל שירדה מתחילת החודש התשואה היא 1.52%-, מתחילת השנה הקרן השיאה תשואה היא 4.69%. הקרן לא גובה דמי ניהול. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 27/09/16. הקרן מנהלת גודל של 2.2 מיליון שקלים.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות מתחילת השנה?

הקרן שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) שירדה בחדות יומי היא מניות גלובלית KZI איילון שירדה מתחילת השנה הקרן 16.8%-. הקרן הוקמה בתאריך ב-.8/11/01 הקרן גובה דמי ניהול של 2.05%, הקרן מנהלת סך של 7.1 מיליון שקל.

מי האפיק העולה היומי?

האפיק אירופה מוגנת מט'ח עלה יומי 1.38%, מתחילת החודש התשואה באפיק 1.67%, ומתחילת השנה התשואה היא 10.2%. האפיק מכיל 19 קרנות, הקרן המובילה את האפיק היא מתחילת השנה הוא הראל אופטימום גרמניה Mid Cap – מגודרת מט"ח עם תשואה של 15.79%. 

מי האפיק העולה מתחילת החודש?

האפיק  שווקים מתעוררים שעלה מתחילת החודש 5.59%, מתחילת השנה התשואה היא 10.13%. האפיק  מכיל 11 קרנות, הקרן שמובילה את האפיק מתחילת השנה היא פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח עם תשואה של
19.64%.

מי האפיק המזנק מתחילת השנה?

מתחילת השנה האפיק הוא המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) נדל"ן. האפיק עלה מתחילת השנה עומדת על 15.71%. האפיק מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 19.34%.

מי האפיק היורד יומי?

האפיק היורד היומי הוא נקובת מט'ח שירד 0.62%- למרות העליה מתחילת החודש 1.88%. התשואה של 4 הקרנות מתחילת השנה היא 7.13%-. הקרן שירדה הכי פחות באפיק היא $ הראל פיא כספית נקובה 7.08%-. 

מי האפיק היורד מתחילת החודש?

האפיק הוא חברות והמרה בסיכון גבוה שירד מתחילת החודש  0.21%-, מתחילת השנה התשואה באפיק היא 3.86%. בקטגוריה יש 17 קרנות. הקרן המובילה מתחילת השנה היא High Yield הראל פיא (!) אג"ח עם תשואה של 7.26%. 

מי האפיק היורד בחדות מתחילת השנה? 

האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד מתחילת החודש והשנה הוא דולר מקומי.האפיק ירד מתחילת השנה התשואה הקרנות עומדת על 10.98%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניה המזנקת או הנופלת

טבע עלתה 6.81% (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

מזור רובוטיקה ירדה 2.97%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

 

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים (31.5.17). 

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים (13.7.17).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.