נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סיכום תשואות ונכסים גמל מיטב דש יוני 2017

 

 

טדי לין מנכשם קופה

סוג קופה

יוני נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2016

מצטברת 2015

תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים

תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

מדיניות השקעה

מיטב דש גמל מניות

קופת גמל

-0.78%

5.94%

15.27%

4.21%

2.54%

10.51%

4.64%

14.59%

8.50%

          286,302.10

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש השתלמות מניות

קרן השתלמות

-0.81%

5.76%

14.63%

3.52%

2.29%

10.20%

4.24%

13.28%

8.50%

          426,449.34

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

-0.70%

3.44%

7.76%

3.88%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

          658,577.47

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

-0.57%

2.73%

6.33%

3.55%

1.91%

6.35%

3.32%

10.30%

3.81%

      6,583,164.58

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

-0.44%

1.88%

3.22%

2.52%

0.94%

4.26%

2.32%

7.12%

2.54%

      3,136,789.20

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב דש גמל כללי

קופת גמל

-0.60%

2.89%

6.59%

3.72%

1.58%

6.58%

3.29%

10.21%

3.96%

      4,620,904.66

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

-0.55%

2.76%

6.30%

3.22%

1.58%

6.47%

3.24%

10.03%

3.92%

      7,581,970.49

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

-0.44%

2.79%

5.76%

2.71%

2.08%

6.60%

3.19%

9.88%

3.82%

      1,160,078.18

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

-0.86%

1.38%

2.85%

1.94%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            22,132.36

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש גמל הלכה

קופת גמל

-0.23%

1.10%

3.83%

2.34%

0.25%

5.31%

2.07%

6.34%

3.95%

          128,000.79

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מיטב דש השתלמות הלכה

קרן השתלמות

-0.25%

1.15%

3.66%

2.09%

0.25%

5.21%

2.00%

6.13%

3.92%

          263,526.02

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מיטב דש פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

-0.63%

2.01%

4.59%

2.80%

-0.14%

5.25%

2.28%

7.00%

3.88%

            18,968.45

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

-0.42%

2.62%

5.57%

2.70%

1.63%

6.23%

3.21%

9.93%

3.72%

            21,624.63

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

-0.60%

2.77%

6.17%

3.44%

1.54%

6.50%

3.14%

9.70%

3.90%

      8,865,123.51

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

נייר חדרה

קופת גמל

-0.45%

2.50%

5.60%

2.92%

1.41%

5.93%

2.72%

8.37%

3.77%

            70,565.54

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

-0.52%

2.71%

5.54%

2.95%

1.10%

5.91%

2.82%

8.69%

3.79%

          171,028.99

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

יובלים הבראה

קופת גמל

0.00%

-1.52%

-1.85%

-2.18%

8.17%

-9.82%

-4.34%

-12.45%

14.83%

                      1.84

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

יובלים חופשה

קופת גמל

0.00%

-0.01%

-0.01%

-0.11%

0.65%

1.29%

0.02%

0.05%

2.01%

                    26.75

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מיטב דש פיצויים סלע

קופה מרכזית לפיצויים

-0.41%

1.08%

1.39%

1.93%

0.67%

3.53%

1.79%

5.47%

2.28%

            41,174.62

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

-0.40%

1.90%

3.22%

2.54%

0.92%

4.06%

2.37%

7.27%

2.52%

      2,397,659.67

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

יובלים מחלה

קופת גמל

-0.38%

1.36%

1.61%

1.67%

0.81%

2.74%

1.99%

6.08%

2.48%

              4,479.58

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קרן השתלמות

-0.35%

2.15%

3.11%

1.94%

-2.81%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            33,552.08

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

-0.29%

1.35%

1.25%

2.06%

0.64%

3.78%

1.89%

5.77%

2.18%

          627,872.00

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

קופת גמל

-0.33%

1.30%

1.17%

1.83%

0.95%

3.78%

1.94%

5.94%

2.23%

          981,305.61

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

קופה מרכזית לפיצויים

-0.35%

1.47%

1.15%

1.60%

-0.28%

3.35%

1.02%

3.10%

2.73%

            71,901.36

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

קופת גמל

0.00%

0.10%

0.13%

0.11%

0.14%

0.80%

0.24%

0.72%

0.31%

            67,255.27

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

קרן השתלמות

0.01%

0.10%

0.15%

0.13%

0.18%

0.68%

0.19%

0.58%

0.24%

            85,702.63

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש פיצויים שקלי טווח קצר

קופה מרכזית לפיצויים

0.01%

0.05%

0.09%

0.10%

0.10%

0.63%

0.15%

0.44%

0.21%

              2,544.13

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

קופת גמל

-0.32%

1.79%

1.98%

2.20%

0.31%

3.72%

1.40%

4.27%

2.67%

          204,350.88

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה ופקדונות בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה היו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישיראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

קרן השתלמות

-0.35%

1.68%

1.84%

2.12%

0.35%

3.60%

1.39%

4.22%

2.62%

          230,018.42

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש גמל שקלי

קופת גמל

-0.09%

1.35%

0.30%

1.23%

1.95%

3.75%

2.30%

7.05%

2.31%

          258,685.30

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש פיצויים שקלי

קופה מרכזית לפיצויים

-0.12%

1.22%

0.09%

1.10%

1.97%

3.77%

2.23%

6.83%

2.54%

            13,704.39

מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

קופת גמל

-0.31%

0.99%

-0.14%

0.69%

0.87%

2.45%

1.27%

3.87%

2.02%

            94,372.11

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

קרן השתלמות

-0.29%

1.06%

-0.10%

0.88%

0.91%

2.48%

1.36%

4.14%

2.02%

          326,649.04

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש גמל מסלול חו"ל

קופת גמל

-2.15%

-4.39%

-2.41%

0.95%

-1.72%

1.02%

2.13%

6.53%

5.70%

            12,810.86

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל

קרן השתלמות

-2.11%

-4.45%

-2.33%

0.78%

-1.63%

0.94%

1.86%

5.67%

5.59%

            16,002.40

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

-0.50%

1.72%

3.18%

1.74%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            35,305.45

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש גמל פאסיבי מניות

קופת גמל

-0.49%

3.51%

13.17%

2.53%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            14,010.95

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

קרן השתלמות

-0.65%

1.70%

5.16%

2.33%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            27,024.54

נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה

קופת גמל

0.00%

-6.81%

-6.81%

0.00%

0.00%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

                      0.06

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה

קופת גמל

-0.34%

2.16%

3.34%

1.35%

0.00%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

                  836.08

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60

קופת גמל

-0.50%

3.17%

6.41%

3.00%

0.00%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            87,512.20

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

איילון מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות

קרן פנסיה

-0.31%

1.60%

2.11%

1.99%

0.64%

אין נתון לתקופה

2.06%

6.32%

אין נתון לתקופה

            15,415.80

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות

קרן פנסיה

-0.14%

6.39%

13.04%

1.06%

3.97%

אין נתון לתקופה

4.19%

13.10%

אין נתון לתקופה

              1,793.89

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור החשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

-0.53%

2.92%

6.92%

3.45%

0.71%

5.74%

3.04%

9.41%

4.01%

          142,761.32

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

איילון מיטב פנסיה כללית - כהלכה

קרן פנסיה

0.07%

2.77%

4.90%

1.42%

-0.23%

אין נתון לתקופה

2.19%

6.71%

אין נתון לתקופה

                  602.23

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן פנסיה

-1.00%

-0.31%

-4.10%

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            55,033.87

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60

קרן פנסיה

-0.58%

2.08%

2.39%

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            55,068.73

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה.

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה

קרן פנסיה

-0.50%

0.97%

1.15%

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

              5,098.09

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה.

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

קרן פנסיה

-0.16%

1.87%

3.08%

2.62%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

              1,046.70

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי אג"ח [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים]  בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מדדי מניות

קרן פנסיה

-0.22%

2.64%

9.52%

2.55%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

              6,671.13

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח

קרן פנסיה

-0.13%

1.58%

2.15%

2.49%

2.76%

אין נתון לתקופה

2.73%

8.42%

אין נתון לתקופה

            17,833.39

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מניות

קרן פנסיה

-0.33%

4.02%

9.89%

2.58%

1.47%

אין נתון לתקופה

3.81%

11.88%

אין נתון לתקופה

            65,700.40

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

-0.45%

3.47%

8.98%

5.38%

2.82%

6.84%

4.66%

14.63%

3.86%

      2,623,552.76

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

איילון מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה

קרן פנסיה

0.06%

1.51%

4.62%

2.61%

1.22%

אין נתון לתקופה

2.88%

8.88%

אין נתון לתקופה

          395,624.91

כסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן פנסיה

-0.72%

-0.34%

-2.04%

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

          238,243.07

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות

קרן פנסיה

-0.17%

2.22%

3.18%

1.19%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

              2,088.68

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים

קרן פנסיה

0.32%

1.23%

2.34%

אין נתון לתקופה

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

              9,419.64

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד 1 בינואר 2004.

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קרן פנסיה

-0.28%

2.63%

5.98%

3.70%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

      3,094,874.17

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

קרן פנסיה

-0.19%

3.46%

5.58%

3.29%

אין נתון

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            68,077.40

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.