סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

סיכום תשואות ונכסים גמל מיטב דש יוני 2017

17/07/2017     מיטב דש  

שם קופה

סוג קופה

יוני נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2016

מצטברת 2015

תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים

תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

מדיניות השקעה

מיטב דש גמל מניות

קופת גמל

-0.78%

5.94%

15.27%

4.21%

2.54%

10.51%

4.64%

14.59%

8.50%

          286,302.10

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש השתלמות מניות

קרן השתלמות

-0.81%

5.76%

14.63%

3.52%

2.29%

10.20%

4.24%

13.28%

8.50%

          426,449.34

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

-0.70%

3.44%

7.76%

3.88%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

          658,577.47

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

-0.57%

2.73%

6.33%

3.55%

1.91%

6.35%

3.32%

10.30%

3.81%

      6,583,164.58

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

-0.44%

1.88%

3.22%

2.52%

0.94%

4.26%

2.32%

7.12%

2.54%

      3,136,789.20

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מיטב דש גמל כללי

קופת גמל

-0.60%

2.89%

6.59%

3.72%

1.58%

6.58%

3.29%

10.21%

3.96%

      4,620,904.66

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

-0.55%

2.76%

6.30%

3.22%

1.58%

6.47%

3.24%

10.03%

3.92%

      7,581,970.49

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

-0.44%

2.79%

5.76%

2.71%

2.08%

6.60%

3.19%

9.88%

3.82%

      1,160,078.18

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

-0.86%

1.38%

2.85%

1.94%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

            22,132.36

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב דש גמל הלכה

קופת גמל

-0.23%

1.10%

3.83%

2.34%

0.25%

5.31%

2.07%

6.34%

3.95%

          128,000.79

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מיטב דש השתלמות הלכה

קרן השתלמות

-0.25%

1.15%

3.66%

2.09%

0.25%

5.21%

2.00%

6.13%

3.92%

          263,526.02

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מיטב דש פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

-0.63%

2.01%

4.59%

2.80%

-0.14%

5.25%

2.28%

7.00%

3.88%

            18,968.45

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

-0.42%

2.62%

5.57%

2.70%

1.63%

6.23%

3.21%

9.93%

3.72%

            21,624.63

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

-0.60%

2.77%

6.17%

3.44%

1.54%

6.50%

3.14%

9.70%

3.90%

      8,865,123.51

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

נייר חדרה

קופת גמל

-0.45%

2.50%

5.60%

2.92%

1.41%

5.93%

2.72%

8.37%

3.77%

            70,565.54

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

-0.52%

2.71%

5.54%

2.95%

1.10%

5.91%

2.82%

8.69%

3.79%

          171,028.99

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

יובלים הבראה

קופת גמל

0.00%

-1.52%

-1.85%

-2.18%

8.17%

-9.82%

-4.34%

-12.45%

14.83%

                      1.84

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

יובלים חופשה

קופת גמל

0.00%

-0.01%

-0.01%

-0.11%

0.65%

1.29%

0.02%

0.05%

2.01%

                    26.75

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מיטב דש פיצויים סלע

קופה מרכזית לפיצויים

-0.41%

1.08%

1.39%

1.93%

0.67%

3.53%

1.79%

5.47%

2.28%

            41,174.62

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

-0.40%

1.90%

3.22%

2.54%

0.92%

4.06%