נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

אלבר השלימה בהצלחה גדולה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח עם ביקושים של כ-560 מיליון שקל

 

 

אורן אלעזרא, מנכ


מחירי הסגירה משקפים את הריבית הנמוכה ביותר בו גייסה אלבר אי פעם

הביקושים הגבוהים הסתכמו במעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה והחברה תגייס במכרז המוסדי כ- 240 מיליון ש"ח ע.נ.

אורן אלעזרא, מנכ"ל החברה: "החברה ממשיכה להתפתח ותוצאות המכרז משקפות הבעת אמון נוספת של השוק בחברה, הנהלתה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו מודים למשקיעים על האמון ובכוונתנו להמשיך ולפעול לטובת כלל בעלי החוב שלנו".

אלבר הודיעה על הצלחה גדולה במכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת שתי סדרות. במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים אשר הסתכמו בסך של כ- 560 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה. 

בסדרה טו' שהנה שקלית ואינה צמודה למדד נסגר המחיר על 1,011 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 2.82% והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 172 מיליון ש"ח ע.נ. בסדרה טז' הצמודה למדד נסגר המחיר על 1,011 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ המשקף תשואה של 2.19% והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 70 מיליון ש"ח ע.נ.

מחירי הסגירה מייצגים את מחיר המינימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. 

שתי אגרות החוב מדורגות A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ סדרה טו' עומד על כ- 3.02 שנים ומח"מ סדרה טז' עומד על כ- 3.51 שנים. שתי הסדרות מובטחות בשעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל. פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מנורה, איפקס, ברק קפיטל דיסקונט חיתום וענבר.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.