נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

לפני כולם >> תשואות קופות הגמל וההשתלמות של אלטשולר שחם ביוני2017 >> וכמה כסף גייסה אלטשולר ביוני בכל הקופות שלה?

 

 

גלעד אלטשולר, צילום פאנדר


רוב קופות הגמל וההשתלמות (הכללים) ירדו בחודש יוני בממוצע ב כ 0.6%- כאשר מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על כ 3%. הירידות באו כתוצאה מירידה במניות השורה השנייה בבורסה.

להלן תוצאות קופות הגמל של אלטשולר שחם, ירידה של כשלישי האחוז בממוצע בקופות. מתוך הנתונים עולה כי אלטשולר כבר מנהלת כ 740 מיליון שקלים בקופות הגמל לחיסכון לכל ילד והיא הגוף הגדול ביותר בארץ בתחום. סך הנכסים המנוהלים בקופות של אלטשולר עומד על כ 47.4 מיליארד שקלים שהם גידול של 1.07 מיליארד שקלים מחודש קודם (46,335,388) בהתחשב בתשואות יש כאן גיוס נטו של כ 1.25 מיליארד שקלים.


שם הקופה

תשואה לחודש יוני 2017

תשואה מצטברת מינואר עד יוני 2017

נכסים ל 30.06.2017 באלפי ₪

 

קרנות השתלמות

 

 

 

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

-0.35

4.27

   15,168,096

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

-0.53

8.93

         841,043

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

-0.39

5.28

      1,552,764

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.31

2.61

      5,807,076

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

-0.20

1.30

         355,360

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות

-0.52

0.71

         116,402

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

0.00

0.04

           40,053

 

קופות גמל

 

 

   23,880,794

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

-0.11

1.48

         347,398

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

-0.53

8.99

         467,948

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות

-0.39

0.80

           87,639

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי

0.00

0.04

           42,950

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

-0.40

5.05

      1,757,968

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

-0.28

4.43

   11,487,358

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

-0.28

2.62

      5,092,928

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

-0.52

1.39

         324,541

 

קרנות פנסיה

 

 

   19,608,730

1328

קרן פנסיה מקיפה על כל מסלוליה

0.08

5.37

      1,271,337

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

0.09

5.60

      1,097,793

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

0.00

4.59

         131,219

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.07

2.58

           37,377

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

-0.27

2.71

             4,949

 

גמל להשקעה

 

 

      2,542,674

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

-0.51

3.29

         431,101

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

-0.58

7.74

         109,795

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

-0.46

1.35

           87,517

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

-0.39

0.27

             8,155

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

0.00

-0.02

             1,243

 

גמל לילד

 

 

         637,812

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

-0.47

1.17

           87,372

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

-0.48

2.90

         187,954

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

-0.58

6.89

         393,242

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

-0.92

1.51

           70,791

 

 

 

 

         739,358

   47,409,368


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.