סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

האם זה הסוף לשינויי המדיניות בקרנות?

09/08/2017     משה מימון עורך פאנדר  
לאחרונה התפרסם על הסדר שהגיעו אליו הרשות לניירות ערך ומנהלי הקרנות, ושפורט במכתב שהעביר אלי בבלי, יו”ר אגוד הקרנות בנוגע לשינויי מדיניות בקרנות.

ראשית נדבר על הפרוצדורה. הרשות לניירות ערך פנתה לקרנות הנאמנות, והציע לקיים הסדר וולונטרי בהסכמה, לפיו מנהלי הקרנות יקבלו על עצמם הגבלות בכל הנוגע לשינויי מדיניות. לאחר דין ודברים, ב־31 באוקטובר 2016 שלחו מנהלי הקרנות, באמצעות איגוד הקרנות מכתב לרשות לניירות ערך. נוסח המכתב אושר בדירקטוריונים של מנהלי הקרנות השונים. לאחר האישור, נכנס המסמך לתוקף ב־10 בדצמבר 2016. העניין הוולונטרי ראוי לציון, כי זה לא יכול היה להתבצע לפני כמה שנים. היום יש בגרות של כל הנוגעים בדבר. של הרשות לניירות ערך, שמבינה שלמרות כוחה, עדיף להגיע להסכמות; ושל מנהלי הקרנות שמבינים שיש הסדרים שכדאי לקבל לא מתוך פחד מהרשות, אלא מתוך הבנה שזה ישפר את השוק, ויגביר את האמון של הציבור באפיק הזה.

איזה שינויי מדיניות כלולים במכתב אגוד מנהלי הקרנות

לפי המכתב, איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות קיבל אישור כל חברי האיגוד, לקבל את הצעת הרשות, לפיה לא יבוצעו שינויים במדיניות השקעות ושינויים במאפיינים אחרים של קרנות בניהול מנהל קרן שיש בהם כדי לשנות את מהותן ומאפייניהן של הקרנות נשוא השינוי באופן חריג, אשר משנים באופן קיצוני את רמת הסיכון או מאפייני הקרן כפי שהיו טרם השינוי ו/או המשנים את פניה של הקרן ומקימים, הלכה למעשה, קרן חדשה השונה בתכלית מהקרן הקיימת.

ההתחייבויות שנכללות במכתב

להימנע משינוי במדיניות ההשקעות שמשנה את פרופיל החשיפה של הקרן למניות או למט”ח ביותר מדרגת חשיפה אחת (לשני הכיוונים);

שינוי מדיניות השקעות שבו מתווסף לקרן סימן קריאה או נגרע ממנה אשר משנה את החשיפה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה (להזכיר סימן הקריאה ניתן לקרן שהיקף השקעתה באג”ח בדירוג נמוך או שאינו מדורג גבוה מהיקף החשיפה האפשרי למניות);

  • כל שינוי מהותי בקרן כספית אשר הופך אותה לקרן שאינה קרן כספית;

  • שינוי מדיניות ההופך קרן שאינה ממונפת לקרן ממונפת ולהיפך;

  • שינוי נכס המעקב בקרן מחקה ביוזמת מנהל הקרן;

  • הפיכת קרן מחקה לקרן שאינה כזו, ולהיפך (למי שזוכר את השינוי שביצעה מנורה מבטחים בקרן 95-5 מקרן רגילה לקרן מחקה);

  • שינוי במאפיינים הבאים של הקרן: מעמד מס, המטבע בו נקובות יחידות הקרן והמועדים בהם יחידות הקרן ניתנות לפדיון.

נקודה נוספת היא שהוסכם שמקום שבו תידרש הבהרה של סעיפים כלשהם ההבהרה תתצבע בהסכמה עם הרשות, ועצם עובדת קיומו של המכתב כלפי הרשות לא ימנע את האפשרות לפנות ולהציג לרשות מקרים פרטניים ולדון עם הרשות אודות מתן מענה למקרים אלה ומקום בו מקרה פרטני הוחרג מרשימת המקרים כאמור לעיל תודיע הרשות אודות כך.

האיגוד הבהיר לחבריו את הודעת הרשות כי התייחסות מטעם האיגוד לעניין זה ואישור כמוהם כהתחייבות פרטנית מטעם כל אחד מחברי האיגוד כלפי רשות ניירות ערך.

בדיקה שלנו ב־, העלתה כי לא מעט שינויי מדיניות ושינויי שם נעשו מתחילת השנה (עד יולי השנה, כלומר עוד היד נטויה). מרבית השינויים נבעו ממיזוגים ואיחוד של קרנות (בעיקר קרנות מנורה לקרנות אלטשולר שחם), עוד מנה מכובדת של שינויים מדיניות, כמעט 70 במספר נעשו מתחילת השנה. קצת יותר ממחצית מהשינויים האלה נעשו בעקבות רפורמת המדדים שהנהיגה הבורסה, ולקם גם בשל שינויים שכפתה הרשות בכל הקשור עם דרישות קסטודיאן בקרנות.

עדין, נותרו 18 שינויי מדיניות, חלקם מהותיים יותר וחלקם מהותיים.

בטבלה המצורפת הבאנו את הקרנות נעשו בהן שינויים (רק את שמות הקרנות). 

שינויי מדיניות בקרנות מתחילת השנההנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור