נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

רשות המסים מפרסמת שלושה "מסלולים ירוקים" להחלטות מיסוי בתחום הקצאת אופציות ומניות לעובדים

 

 כחלק ממהלך כולל של רשות המסים לשפר ולקצר את הליך מתן החלטות מיסוי מקדמיות, החטיבה המקצועית מפרסמת בימים אלה שלושה "מסלולים ירוקים" חדשים לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג) בתחום אופציות לעובדים, שעניינם: האחד - הקצאות לעובדים מכוח תכניתESPP  במסלול רווח הון ומסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן באמצעות טופס 926, השני - הקצאות לעובדים מכוח תכניתESPP  במסלול ללא נאמן באמצעות טופס 927 והשלישי נוגע להחלפת אופציות/מניות בגין עסקת מכירת מניות החברה במסגרת שינוי מבנה לפי חלק ה2 לפקודה, וזאת באמצעות טופס שמספרו 928.

שני "המסלול הירוקים" הראשונים עוסקים בהקצאות לעובדים במסגרת תכנית ESPP ((Employee Stocks Purchase Plan. תכנית ESPP הינה תכנית המאפשרת לעובד להפריש חלק ממשכורתו החודשית לטובת רכישת מניות בהנחה בחברה המקצה. תכנית זו הנה מקובלת ברחבי העולם והחלטות המיסוי מתאימות את עקרונותיה לדין הישראלי במסגרתו של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, וזאת בין אם בחרה החברה במסלול הקצאה באמצעות נאמן ובין במסלול הקצאה שאינו באמצעות נאמן.

"המסלול הירוק" השלישי עוסק בהענקת אופציות לעובדים במסגרת החלפת מכשירים הוניים במסגרת עסקאות מכירת מניות במהלך שינויי מבנה. האופציות שהוקצו לעובדים בחברה המעבירה יוחלפו באופציות בחברה הקולטת. החלטת המיסוי מאפשרת, בכפוף לתנאיה, לעובדים המחזיקים אופציות/מניות שלא להתחייב במס בעת החלפת האופציות/מניות תוך יצירת "רצף מס" עד למכירתן בפועל. כמו כן, פרק הזמן המינימלי להחזקת המכשיר ההוני (שנתיים) ייספר ממועד ההקצאה המקורי. עם זה, יובהר כי הקצאות סמוכות לעסקת המכירה יחושב בשלהן רכיב פירותי. בכך החלטת המיסוי החדשה תאפשר לחברות ישראליות לבצע עסקת מכירה ללא פגיעה או חשיפת מס לגבי תגמול עובדיהם, וזאת בצורה נוחה התואמת את עקרונות תגמול העובדים בעולם. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.