סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

מחקר חדש: אמידת ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי באמצעות גישה חדשה לזיהוי ערוץ מאזן החברות

10/08/2017     בנק ישראל  

  • המחקר בוחן את ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי של חברות עסקיות, ומוצא עדויות להשפעה של בנק ישראל דרך ערוץ תמסורת זה. 

  • על פי ממצאי המחקר, הפחתת הריבית החדה בישראל בשנים 2009-2008, בגובה של כמעט ארבע נקודות אחוז, הביאה לעלייה משמעותית של סך האשראי לחברות עסקיות שהיו במצוקה או קשיים פיננסיים באותה תקופה. 

  • ההשפעה של הפחתת הריבית על היצע האשראי נובעת, על פי המחקר, מתרומתה להגדלת שווי השוק של החברות העסקיות – הפועלת להקלת תנאי האשראי עבורן. המחקר מוצא כי הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס מביאה לעלייה ממוצעת של 1.25 אחוזים בשווי השוק של חברות ועבור חברות המצויות בקושי פיננסי גם לעלייה של כ-1.2-0.6 נק' אחוז בסך האשראי. 

מחקר שערך גלעד כהן קובץ' מחטיבת המחקר של בנק ישראל בחן את ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי של חברות עסקיות באמצעות ערוץ מאזן החברות (firms' balance sheet channel). 

ערוץ מאזן החברות הוא אחד המנגנונים דרכם משפיעה המדיניות המוניטרית על היצע האשראי של חברות עסקיות ודרכו על פעילות המשק. הפחתת ריבית, פועלת, על פי תפיסה זו, להעלאת שווי השוק של חברות עסקיות, ולכן להפחתת הסיכון של בנקים וגופים פיננסיים אחרים במתן אשראי לאותן חברות, וכך להרחבת היצע האשראי לחברות אלו. 

המחקר ביקש לענות על השאלה האם קיימת לבנק ישראל השפעה דרך מנגנון זה, ומה עוצמתה. 

המחקר נוקט במתודולוגיה חדשה לזיהוי ההשפעה של ערוץ מאזן החברות ומשתמש במדגם של כ-200 חברות ציבוריות שנסחרו בבורסה הישראלית בשנים 2007–2010.
המחקר מוצא כי הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס מביאה לעלייה ממוצעת של 1.25 אחוזים בשווי השוק של החברות העסקיות הציבוריות שבמדגם. בנוסף לכך, המחקר מוצא הטרוגניות שוני בתגובת שווי השוק של חברות להפחתת ריבית הנובעת בין השאר מהבדלים במבנה הפיננסי שלהן. 

על פי ממצאי המחקר, העלייה בשווי השוק הנגרמת מהפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס גורמת עלייה ממוצעת של כ-1.2-0.6 נקודת אחוז בכמות האשראי של חברות עסקיות המצויות במצוקה או קשיים פיננסיים, כאשר עיקר ההשפעה היא על האשראי ארוך הטווח.
 
כלל הממצאים תומכים בקיומו של ערוץ מאזן בישראל, ועל בסיסם ניתן להעריך כי הפחתת הריבית החדה בישראל בשנים 2009-2008, בגובה של כמעט ארבע נקודות אחוז, הביאה לעלייה משמעותית של סך האשראי לחברות עסקיות שהיו במצוקה או קשיים פיננסיים. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור