נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

ש.י.ר שלמה נדל"ן >> הכנסות החברה ב-2017 עמדו על כ-63 מיליון שקל

 

 

ישראל רייף צילום אסף לברושמת החברה רווח כולל של כ-51 מ' ₪ בחציון הראשון של שנת 2017  ורווח כולל של כ-10 מ' ₪ ברבעון השני של שנת 2017

ישראל רייף , יו"ר ש.י.ר שלמה נדל"ן: "שנת 2017 ממשיכה את תנופת העשייה והרווחים של השנים הקודמות ואף מעצימה אותה. החברה השלימה פיתוחם של עיקר נכסיה והשבחתם וכיום הם מניבים תזרים יציב לחברה. הניהול והמיקוד של הנהלת החברה לרכישה ופיתוח נכסים מובילים בערים מרכזיות מוכיח את עצמו. בשנת 2018 צופה החברה שיפור נוסף עם השכרת המלון בפרנקפורט והנבה מלאה של המלון במדריד והמלון החדש במאנהיים. מכירת בניין המשרדים בפרנקפורט הינה הישג משמעותי ששיפר באופן משמעותי את הון החברה והתזרים. יתרות המזומנים של החברה ושיפור הדירוג  יאפשרו לחברה המשך פיתוח עסקי וניצול הזדמנויות"

תוצאות החברה

 • הכנסות החברה ב-2017 עמדו על כ-63 מ' ₪ בחציון הראשון וכ-29 מ' ₪ ברבעון השני  בהשוואה ל-57 מ' ₪ ו-29 מ' ₪ ב-2016 בהתאמה. 

 • שיפור ברווח הגולמי מ-29 מ' ₪ ל-36 מ' ₪ בחציון מ' ₪ ומ-14 מ' ₪ ל-15 מ' ₪ ברבעון. 

 • הכנסות אחרות ע"ס כ-56 מ' ₪ (לפני מס) בגין מכירת בניין משרדים בפרנקפורט, גרמניה תמורת כ-82 מיליון ₪. הרווח הנקי ממכירת הנכס – כ-40 מ' ₪. תזרים המזומנים שנבע לחברה מהעסקה – כ-66 מ' ₪. 

 • הרווח הכולל לחציון 1 עמד על כ-51 מ' ₪ וברבעון 2 על כ-10 מ' ₪ בהשוואה לרווח כולל של כ-11 מ' ₪ ו-3 מ' ₪ בתקופות המקבילות אשתקד. 
מאזן החברה:

 • יתרת נזילות גבוהה - יתרות מזומנים ופיקדונות ע"ס כ-170 מ' ₪ הנובעת מהשלמת מכירת נכס בפרנקפורט ומימון מחדש על מלון לאונרדו רויאל במאנהיים.

 • ההון העצמי של החברה עומד על כ-410 מ' ₪ גידול של למעלה מ-220 מ' ₪ ב-5 השנים האחרונות. 

 • היקף המאזן הינו כ-1.4 מיליארד ₪. יחס הון \ מאזן של כ-29%. 
פעילות החברה ב-2107

 • השלמת עסקת מכירת בניין משרדים בפרנקפורט, גרמניה תמורת כ-82 מיליון ₪. העסקה הושלמה במהלך הרבעון הראשון ותמורת המכירה התקבלה.  

 • חתימה על הסכם להשכרת מלון הדגל בפרנקפורט לתקופה של 20 שנה תמורת שכירות מינימלית של 5 מ' אירו. 

 • מימון מחדש של מלון לאונרדו רויאל במאנהיים עם עודף תזרימי של כ-6 מ' אירו.

 • רכישת מלון Wyndham Mannheim במנהיים, גרמניה. החברה צפויה להשקיע ברכישה סכום של כ-4.6 מ' אירו המשקף שווי נכס של כ-20 מ' אירו ויתרת הלוואה של כ-13 מ' אירו. המלון הינו ברמת 4 כוכבים ומכיל 153 חדרים, 5 חדרי ישיבות וכנסים ומסעדה. במקביל, חתמה  החברה על הסכם שכירות עם המוכר מקבוצת גרנד סיטי להשכרת המלון לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים תמורת דמי שכירות קבועים בסך של 1.5 מ' אירו. 

 • לאחרונה הועלה דירוג סדרות אגרות החוב של החברה מדירוג Baa1.il באופק חיובי לדירוג A3.il באופק יציב. כמו כן, השלימה החברה הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין במסגרתה הומר סכום של כ-125 מ' ₪ אג"ח מסדרה ב (כ-90% מהסדרה) בעלת מח"מ קצר יחסית (1.5) בתמורה לכ-128 מ' ₪ אג"ח מסדרה ג שהינה בעלת מח"מ ארוך יותר (3.7).
ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ הינה חברה פרטית מדווחת, בבעלות משפחת שמלצר. החברה הוקמה בשנת 2007 במטרה לרכז את פעילות הנדל"ן ולאתר הזדמנויות עסקיות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום המלונאות בישראל ובאירופה בדגש על גרמניה. נכסי החברה בישראל ממוקמים בעיקר במרכז הארץ.  פעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות מתרכזת בעיקר בערים מרכזיות – פרנקפורט, ברלין, מנהיים ומדריד, בהן קיימת פעילות כלכלית ותיירותית ענפה. במסגרת זו עוסקת החברה באיתור ורכישה של נכסים מניבים ונכסים מלונאים שבכוונתה לשפץ, לשדרג ולהפעיל כנכס מלונאי במשולב עם מתחמי משרדים ומבנים מסחריים.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.