נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מידרוג בסקירת מרווחים ותשואות אג"ח >> חודש אוגוסט עם המרווחים הנמוכים ביותר השנה

 

 בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג"ח הקונצרני (המדורג) בישראל לחודש אוגוסט אל מול החודש הקודם מראה, כי במגזר השקלי נמשכה מגמת צמצום המרווחים לאורך סולם הדירוג של עד כ- 9 נקודות בסיס, למעט בדירוגים A3.il ו-Baa1.il שבהם נפתחו המרווחים בטווח של 6-7 נקודות בסיס. המרווחים ברמות דירוג אלה (של עד A3.il) הם הנמוכים ביותר מאז תחילת שנת 2017. במגזר הצמוד חלה מגמה מעורבת עם צמצום מרווחים של עד כ- 14 נקודות בסיס ברמות הדירוג שעד Aa3.il, פתיחת מרווחים שולית בקבוצת ה- A.il וברמות הדירוג הנמוכות יותר (Baa1.il ומטה) קיים שוני בין הדירוגים השונים.

התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) בחודש אוגוסט נהנו מצמצום המרווחים, כאמור, כמו גם מירידת תשואות לאורך כל עקום הבסיס השקלי (חסר סיכון) והצטמצמו לאורך סולם הדירוג בטווח שבין 10 ל-30 נקודות בסיס, למעט בדירוגים A3.il ו-Baa1.il שבהם חלה יציבות מסוימת. במגזר הצמוד חלה ירידת תשואות של עד כ- 16 נקודות בסיס (למעט בדירוג Baa1.il), כאשר התשואה הריאלית ירדה כמעט לאורך כל עקום הבסיס הצמוד (חסר סיכון), פרט לחלק הקצר (של עד שנתיים). 

עקום התשואות חסר הסיכון בארה"ב הפגין מגמה דומה לשוק המקומי וירד במהלך החודש החולף, בעיקר בחלק הבינוני-ארוך. 

הציפיות לאינפלציה משוק ההון שמרו גם החודש על יציבות מסוימת ביחס לחודש הקודם, הן בטווחים קצרים והן בטווחים בינוניים, אך האינפלציה הצפויה שנה קדימה ירדה ביחס לחודש הקודם ועומדת על רמה נמוכה של כ- 0.4%, כאשר בטווח הזמן הבינוני ארוך ציפיות האינפלציה מעוגנות בתוך טווח היעד של בנק ישראל

 מרווחי החובות הנחותים (אג"ח Coco's) של הבנקים (אגוד, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט) עדיין משקפים סיכון גבוה יותר ביחס לדירוג החציוני שבו דורגו, אך הפער ביניהם לבין המרווח החציוני של הדירוג שבו דורגו הצטמצם (בממוצע חודשי) ביחס לחודש הקודם ונע בטווח שבין 0.2%-0.5%, כאשר המרווח של ני"ע אלו נע בטווח שבין 1.4%-1.8% באותה התקופה ובדומה לדירוגם. 

בחלוקה לפי ענפי פעילות נשמר מדרג הסיכון בין הענפים המרכזיים כאשר תשואות גבוהות יותר נצפו בענפי פעילות בעלי סיכון גבוה יותר- חברות אחזקה ונדל"ן, לעומת ענפי פעילות המאופיינים בסיכון נמוך יותר- בנקים וחברות ביטוח, כפי שמתבטא גם במדרג המרווחים לאורך זמן. גם החודש נותרה התשואה החציונית בענפים אלו מתחת לרמה של 2.0%. המרווחים ברוב הענפים המרכזיים שמרו על יציבות מסוימת ביחס לחודש שעבר, למעט צמצום מרווחים של 11 נקודות בסיס בענף תקשורת ומדיה.

בבחינת המרווחים הממוצעים לפי קבוצות דירוג בהתפלגות גיאוגרפית נראה כי ברמות הדירוג הגבוהות פער המרווחים בין החברות המקומיות (אג"ח קונצרני שקלי בלבד) לחברות בארה"ב ואירופה נותר מתון יחסית (כאשר הדירוג שלהן גלובאלי ביחס לדירוג המקומי) וככל שרמת הדירוג יורדת נפתחים המרווחים. המרווחים הממוצעים לפי קבוצות הדירוג שמרו על יציבות מסוימת ביחס לחודש הקודם בארה"ב, אירופה וישראל, למעט בקבוצות הדירוג A.il ו- Baa.il בישראל שבהן נפתחו מעט המרווחים הממוצעים.

פרמיית ה- CDS שמרה בחודש אוגוסט על יציבות מסוימת ביחס לחודש הקודם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.