נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

הממונה על השכר >> "הדו"ח מצביע על חיסכון כספי של למעלה ממיליארד שקל בעקבות פעילות יחידת האכיפה ב-2016"

 

 הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, ערן יעקב, הגיש את דו"ח חריגות השכר לכאורה בגופים הציבוריים לשנת 2015 ופעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות בשנת 2016 ליו"ר הכנסת, חה"כ יולי אדלשטיין, וזאת בהתאם לתיקונים מס' 16 ו-36 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. הדו"ח כולל פירוט וניתוח של חריגות השכר לכאורה שנמצאו בגופים הציבוריים בשנת 2015, וכן פירוט פעולות יחידת האכיפה ויחידת החקירות במהלך שנת 2016, לרבות פסקי דין חשובים שהתקבלו בנושא אכיפת נהלי השכר.

ממצאי הבדיקה העיקריים – חריגות לכאורה 2015

  • הבדיקה העלתה שב-10% מהגופים הציבוריים קיימות, לכאורה, חריגות בשכר. 73 מתוך 735 גופים שדווחו בשנים 2014 ו-2015 חרגו לכאורה בשנת 2015.

  • בכ-60% מבין הגופים החורגים לכאורה נמצאו בין עובד לשני עובדים חורגים בלבד.

  • המגזר שבו נמצא שיעור החריגות לכאורה הגבוה ביותר הוא מגזר הגופים הנתמכים (13 גופים המהווים 33% מתוך 40 הגופים הנתמכים). רוב הגופים החורגים לכאורה במגזר זה הם מוסדות להשכלה גבוהה.
אומדן החיסכון בשנים 2015-2016 (במיליוני ₪)


שנה

סכומי ההשבה

חיסכון שנתי

חיסכון אקטוארי

סך חיסכון

2015

36.41

6.21

93.95

130.35

2016

21.14

72.69

1,288.87

1,310.01


במהלך השנה האחרונה סך החיסכון מפעילות האכיפה עומד על למעלה ממיליארד ₪.

הסיבה לעלייה בחיסכון היא הסטת כוח אדם לביקורות עומק בגופים ציבוריים גדולים. בעוד שבדוח של שנה שעברה התהליך התבטא בירידה זמנית בחיסכון הכללי, השנה כבר ניתן לחזות בתוצאות המרשימות.
 
במכתבו ליו"ר הכנסת, הדגיש הממונה על השכר ערן יעקב, את החשיבות של עבודת יחידת האכיפה בשמירה על הקופה הציבורית: "הדו"ח מצביע על חיסכון כספי של למעלה ממיליארד ₪ בעקבות פעילות יחידת האכיפה ב-2016". 

כמו כן, התייחס הממונה למה שהוא רואה כהרחבת השיח בעיסוק בחריגות שכר, בעקבות הפסיקה האחרונה של בית המשפט העליון בעניין התובענה הייצוגית נגד חברת החשמל, במסגרתה אושרה הגשת תביעה ייצוגית צרכנית נגד חברת החשמל בכל הנוגע לשקלול חריגות השכר בתוך תעריף החשמל. "בית המשפט העליון עמד על כך ש'התכלית החדה והברורה ביסודו של חוק יסודות התקציב, מניעת הפקרות ואיש הישר בעיניו יעשה בכספי ציבור למיניהם, עודנה עמנו', וכי יש לתת משקל לעיקרון שלא ייצא חוטא נשכר ולעמדה הערכית שאין עשייה 'כבתוך שלך' בכספי ציבור. הדבר מעיד על ההכרה בשיקולים הנוספים שיש להתחשב בהם ובכלל זה באינטרס הציבורי של הצרכנים, אשר עלות חריגות השכר מושתות עליהם ובאה על חשבונם. לאור זאת, חשוב שבתי הדין יחזקו את ידיו של הממונה על השכר בטיפול בתופעה הנפסדת של מתן חריגות שכר, במיוחד בקרב בעלי שכר גבוה בגופים הציבוריים החזקים ובמונופולים, על מנת שהציבור והאינטרס הציבורי יצאו וידם על העליונה". 

על דברי הממונה מוסיפה גב' אתי גבאי-מורלי, סגנית בכירה לממונה וראש יחידת האכיפה, ש"הערך הציבורי של הפעילות האכיפתית עולה השנה באופן ברור. שנת הלימודים האקדמית הקודמת נפתחה בהשבתה של האוניברסיטה העברית לאור גרעון מבני שלא איפשר מימון פעילות שוטפת. חלק ניכר מהגירעון הזה נגרם כתוצאה מהפנסיות התקציביות. השנה, במשא ומתן עם ארבעת המוסדות להשכלה גבוהה שמשלמים פנסיה תקציבית, הבאנו להפחתה שנתית של עשרות מיליונים בחריגות שכר ששולמו לגימלאים. הכסף הזה חוזר לגופים ודרכם לשירות שניתן לציבור". 

גבאי-מורלי התייחסה גם לעלייה המשמעותית בחיסכון כתוצאה מפעילות היחידה: "הסטנו כוח אדם לביקורות עומק בגופים ציבוריים גדולים - אוניברסיטאות, חברות ממשלתיות ותאגידים. בשנה שעברה ציינו שהשנה נראה פירות והנה אנחנו רואים אותם לפנינו. זו מגמה שתימשך. קשה להבטיח שגם בשנה הבאה נראה חסכון בגובה כזה, פעילות האכיפה היא מורכבת ועדינה, אבל לאורך זמן אין לי ספק שהכיוון הזה יעניק לציבור את התועלת הגדולה ביותר".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.