נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> מי הקרן מוגנת מט"ח שהשיאה תשואה מתחילת השנה מעל 25%?

 

 מי הקרן הלא ממונפת העולה יומית?

MTFי פיננסים ארה"ב - מגודרת מט"ח
עלתה יומי 2.59%, מתחילת החודש ירדה 0.66%-, מתחילת השנה התשואה היא 5.08%. הקרן לא גובה דמי ניהול. הקרן עברה שינוי מדיניות  2/9/15, וגודל הקרן עומד על 115.2 מיליון שקלים. 

מי הקרן הלא ממונפת שעלתה מתחילת החודש?

הקרן שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) שעלתה מתחילת החודש היא מגדל גרמניה מגודרת מט"ח 3.34%.מתחילת השנה התשואה היא 4.86%. הקרן הוקמה בתאריך ב-12/5/11, הקרן גובה דמי ניהול 1.85%, גודל הקרן הוא 69.7 מיליון שקלים.

מי הקרנות המזנקות מתחילת השנה? 

הקרן המזנקת מתחילת השנה שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח מתחילת השנה התשואה היא 26.55%. הקרן הוקמה בתאריך ב-11/8/14, הקרן גובה דמי ניהול 0.85%. גודל הקרן עומד על 24.1 מיליון שקלים.

מתחילת השנה הקרן המצטיינת שהיא קרן ממונפת (חשיפה מעל 120%) מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת השנה של 32.09%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך-28/11/00 הקרן גובה דמי ניהול של 3.6%. גודל הקרן עומד על 103 מיליון שקלים.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה יומית?

הקרן היא מיטב זהב שירדה יומית 1.84%-, התשואה מתחילת החודש 0.75%-, מתחילת השנה התשואה היא 8.03%. הקרן גובה דמי ניהול 2.52%, הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 1/12/05, גודל הקרן עומד על 28.2 מיליון שקלים.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה מתחילת החודש?

הקרן היא הראל משאבי גז ואנרגיה שירדה מתחילת החודש 4.05%-, ומתחילת השנה התשואה של הקרן היא 7.45%-. הקרן גובה דמי ניהול 2.47%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך ב-30/06/10, גודל הקרן הוא  12.4 מיליון שקלים.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות מתחילת השנה?

הקרן שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) שירדה בחדות יומי היא איילון מניות גלובלית שירדה מתחילת השנה הקרן 15.03%-. הקרן הוקמה בתאריך ב- 30/12/10, הקרןן גובה דמי ניהול 2.05%, גודל הקרן הוא 5.8 מיליון שקלים.

מי האפיק העולה היומי?

אסיה עלה יומית 2.21%, מתחילת החודש התשואה היא 0.13%, התשואה מתחילת השנה היא 10.63%. באפיק יש 2 קרנות, פסגות יפן Stock Picking, MTF NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח של מגדל.

מי האפיק העולה מתחילת החודש?

אירופה מוגנת מט'ח עלה מתחלת החודש 1.99%, מתחילת השנה התשואה באפיק היא 9.63%. באפיק יש 21  קרנות, הקרן המובילה מתחילת השנה את האפיק היא הראל אופטימום גרמניה Mid Cap – מגודרת מט"ח עם תשואה של 25.31%.

מי האפיק היורד מתחילת החודש אבל המזנק מתחילת השנה?

אפיק סין מזנק מתחילת השנה האפיק עלה ב-18.2%. האפיק מכיל 2 קרנות: מגדל דיקלה סין, אי.בי.אי. סין

מי האפיק היורד היומי?

אנרגיה וקומודיטיס שמושקע בזהב ירד יומי 1.73%-, מתחלת החודש 0.91%-, מתחילת השנה התשואה באפיק היא 5.71%. באפיק יש 2 קרנות, מיטב זהב הוותיקה, ואפסילון זהב.

מי האפיק היורד מתחילת החודש?

אנרגיה וקומודיטיס שירד מתחילת החודש 3.66%-, מתחילת השנה התשואה היא 8.15%-. באפיק יש 4 קרנות הקרן עם התשואה הנמוכה מתחילת השנה באפיק היא אקסלנס גז ונפט עם תשואה 11.49%-.

מי האפיק היורד מתחילת השנה?

האפיק דולר מקומי ירד מתחילת השנה התשואה 10.71%-, באפיק יש שני קרנות ,הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניה העולה או הנופלת

טבע עלתה 6.99% (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

דלק קידוחים יהש נפלה 3.95%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג

  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים (31.7.17). 

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים (12.9.17).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
עוד כתבות