סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

משרדי האוצר והאנרגיה מפרסמים שימוע לחברות הדלק לבחינת מרווח השיווק

09/10/2017     עידו אסייג  
ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ומשרד האנרגיה הפיצה היום לחברות הדלק לקראת שימוע, את הדו"ח המעודכן שהוכן בנושא מרווח השיווק. מהדוח עולה כי מרווח השיווק צפוי לרדת בכ- 8 אגורות ועמלת התדלוק בשירות עצמי תרד גם היא ותעמוד על 16 אגורות. במשרד האנרגיה מזכירים כי כל ירידה באגורה במחיר הבנזין משמעותה חיסכון של כ- 28 מיליוני שקלים לשנה לציבור הנהגים. 

סל הוצאות השיווק (מרווח השיווק) מורכב מכלל עלויות האספקה בהן נושאות חברות הדלק מבית הזיקוק ועד לרכב המתודלק. וכוללות עלויות כמו שכר, פחת, דמי שכירות,  אחזקת התחנות הובלות הנהלה וכלליות ועוד. 

השימוע הופץ היום לאחר תהליך ארוך של בדיקות כלכליות. בשנה האחרונה ערך מינהל הדלק במשרד האנרגיה בחינה של מאפייני השוק ממנה עלה כי רמת התחרותיות במשק עדיין נמוכה מהמצופה והוחלט להתקדם לבדיקת מרכיבי העלות של מרווח השיווק. 

 בין השאר עלה מהבדיקה כי היקף המכירות  השנתי של בנזין  עלה בשיעור של   15% ביחס לבדיקה הקודמת (2011). כמו כן תהליכי התייעלות  שבוצעו בחברות הדלק שהובילו להפחתת עלויות במרכיבי  השכירות, השכר ועוד בהשוואה להוצאות שנמדדו בבדיקה הקודמת. לפיכך הוחלט במסגרת טיוטת הדוח להציג מרווח אשר הינו נמוך ב 8 אגורות מהמרווח הקיים .

במסגרת השימוע מקבלת כל חברה את פירוט החישובים הרלוונטיים אליה ולאחר קבלת ההתייחסויות תתכנס ועדת המחירים המשותפת, תגבש המלצותיה ותעבירם להחלטת השרים. 

להלן הרכב  מחיר בנזין 95 בתחנה כיום ובהתאם להמלצת ועדת המחירים:

מרכיב

מבנה מחיר ליום 1.10.2017

המלצת ועדת המחירים

במחירי 10.2017

 

₪ לליטר

מחיר בשער בית זיקוק

1.55

1.55

תוסף ודלף

0.01

0.01

סל הוצאות שיווק

0.60

0.52

בלו

3.02

3.02

מע"מ

0.88

0.87

סה"כ מחיר בשרות עצמי

6.06

5.97

תוספת בעד שרות מלא (כולל מע"מ)

0.20

0.16

סה"כ מחיר בשרות מלא

6.26

6.13יש לציין כי בנזין 95 בתחנה מפוקח  מזה שנים לפי פרק ה' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי), מחיר הבנזין כיום כולל מספר מרכיבים:

  1. עלות המוצר (CIF LAVERA) - עלות המוצר בשער בית זיקוק מחושב על בסיס ציטוטי מחירים בינלאומיים של עסקאות שנעשו באגן הים התיכון בסיס CIF  (נתוני פלאטס). מחיר הציטוט מתורגם לש"ח לפי שע"ח המחאות מכירה המתפרסם ע"י בנק לאומי.

  2. תוספות לשער בז"ן - התוספות כוללות עלות תוסף ודלף.

  3. מרווח השיווק - מרווח השיווק כולל את עלויות ההספקה של חברות הדלק משער בית זיקוק ועד לצרכן הסופי בתחנה. 

  4. מיסים - בלו על הדלק ומע"מ.

  5. במחיר בשרות מלא- תוספת בעד שרות מלא.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור