סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0F)  מודלים לונג דולר פי 3  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5114301 :מספר הקרן
ענף הקרן: ממונפות ואסטרטגיות - ממונפות בסיכון גבוה
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. החשיפה לדולר ארה"ב לא תפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 320% מהשווי כאמור. 2. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח תהיה גבוהה מ- 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור חשיפת הקרן לנכסים שאינם יוצרים חשיפה לדולר ארה"ב לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
23/12/2009
תאריך שינוי מדיניות מהותי
21/01/2015
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
60.21 60.45
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-24.12% -0.59% -0.31%
שנתית ב 2016
-6.29%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-8.47% 1.90% -0.45% -0.94%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-27.93% -25.81% -6.00%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.400% 1.500%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0F +200% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 25.20
השוואה עם 14 קרנות
מענף ממונפות בסיכון גבוה
מיקום
12/14 תשואה יומית
-0.31%
9/14 תשואה חודשית
-0.59%
14/14 תשואה שנתית
-24.12%
שארפ
-
4.4/5 דמי ניהול
1.500%
5/14 גודל קרן
25.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
307.27% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
29.36%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.44 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  988.70  מהקרן,בשווי  4.00% שהם אג'חים קונצרני 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דולר טריפל אגח א4.00%988.701000000AAA
אלף ש"ח  1,359.66  מהקרן,בשווי  5.50% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04185.50%1,359.661138075
אלף ש"ח  4,702.93  מהקרן,בשווי  19.02% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 42814.94%3,694.753696594
מקמ 1184.08%1,008.191008590
אלף ש"ח  147.06  מהקרן,בשווי  0.59% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M709רכישה0.59%147.061634
אלף ש"ח  -735.30  מהקרן,בשווי  -2.97% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M709מכירה-2.97%-735.30-1634
אלף ש"ח  16,355.58  מהקרן,בשווי  66.14% שהם 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם פיקדון דולר (0Da)8.54%2,110.975862AAA
תכלית דולר REINVESTי (0Da)8.54%2,111.715720Aaa
תכלית דולר (0Da)8.53%2,109.665860AAA
פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA)8.38%2,072.435755AAA
פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA)8.37%2,070.785752AAA
פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0DA)8.37%2,069.025750AAA
פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA)8.37%2,070.395749AAA
הראל סל פיקדון שח (00A)"7.04%1,740.6234060Aaa
אלף ש"ח  1,905.30  מהקרן,בשווי  7.71% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.57%1,624.160
פקדון בבנק מסוים1.14%281.140
אלף ש"ח 24,723.92 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור