סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5117189 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה צמוד מדד - צמודי מדד אחר
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתיות צמודות מדד, פקדונות ומזומנים ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח ממשלתיות צמודות לא יפחת מ- %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסיה.
תאריך הקמת הקרן
24/07/2012
תאריך שינוי מדיניות מהותי
24/07/2012
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
106.36 106.36
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.76% 0.71% 0.06%
שנתית ב 2016
-0.22%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.12% -1.81%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
2.23%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.50% 0.92% 0.54% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-1.11% 0.70% 1.42% 0.41%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.580%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.01%0.43-4.54
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 68.50
השוואה עם 42 קרנות
מענף צמודי מדד אחר
מיקום
14/42 תשואה יומית
0.06%
20/26 תשואה חודשית
0.71%
31/42 תשואה שנתית
1.76%
27/42 שארפ
-4.54
3.4/5 דמי ניהול
0.580%
15/42 גודל קרן
68.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
98.89%   AAA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.37 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  82,543.34  מהקרן,בשווי  99.97% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 101924.85%20,513.311.721927E+07
ממשלתי צמוד 102523.89%19,726.261.8875E+07
ממשלתי צמוד 041822.11%18,256.991.528166E+07
גליל 590421.43%17,695.561.137905E+07
גליל 59035.02%4,144.182748128
ממשלתי צמוד 05361.66%1,372.02758858
ממשלתי צמוד 09220.87%721.92600000
ממשלתי צמוד 09230.14%113.09100000
אלף ש"ח  191.09  מהקרן,בשווי  0.23% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 0.23%191.09191087.2
אלף ש"ח 82,734.42 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור