סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1D)  מודלים אג"ח דינמית 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118401 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: מודלים
מודלים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:25/07/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
120.38 120.38
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.72% 0.96% -0.09%
שנתית ב 2016
6.96%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
10.27% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.29% 0.48% 0.41% 0.04%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
12.83% 10.28% 2.01% 1.25%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.850%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.30%0.6743.28
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1D 120% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2017 103.00
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
89/92 תשואה יומית
-0.09%
3/52 תשואה חודשית
0.96%
74/89 תשואה שנתית
1.72%
39/92 שארפ
43.28
1.8/5 דמי ניהול
0.850%
54/90 גודל קרן
103.00

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
26.63% 9.21%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
80.90%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 1.27 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  64,123.79  מהקרן,בשווי  49.57% שהם אג'חים קונצרני 40
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
לאומי התח נד 400 (COCO)3.13%4,042.7478AA
דיסק השקעות אגח ו3.05%3,940.973102633BBB
דלק קב אגח לא3.04%3,935.153796578A
דיסק התח נד יב2.79%3,605.2569A+
אידיבי פת אגח ט2.60%3,367.843005656BB
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.29%2,960.06670000Baa2
אפריקה נכסים אגח ז2.08%2,689.882554496A3
אידיבי פת אגח יב2.04%2,633.442432290
אידיביפת אגח יג2.03%2,618.782501937
בזן אגח ט1.62%2,100.002100000
דלק קידוחיםאגח א1.58%2,037.942021567A1
אדמה אגח ב1.51%1,953.841386488AA-
בזן אגח ו1.51%1,950.391837905A-
אבנר אגח א1.48%1,915.581890255A1
בזן אגח ה1.43%1,851.481593903A-
חברה לישראל אגח 111.42%1,839.211826789A
שיכון ובינוי אגח 61.31%1,688.811522818A1
נורסטאר אגח י1.16%1,496.141347752A+
קרדן רכב אגח ח1.14%1,475.551444214A
גזית גלוב אגח יב1.08%1,401.211296216AA-
אפריקה אגח כו1.03%1,336.911759090Ca
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC0.90%1,161.75290000Baa2
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.86%1,115.4521BBB+
HPQ 4.3 06/01/21 HP INC0.85%1,098.51280000Baa2
דה זראסאי אגח ב0.85%1,104.101003000AA-
אדגר אגח ח0.82%1,064.01990603A3
מבני תעשיה אגח טו0.79%1,025.26906269.1A-
אלבר אגח טו0.75%968.35951692A3
לוזון קבוצה אגח ו0.72%932.15814035.4Baa2
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.62%803.10210000Baa2
אשטרום קב אגח ב0.57%741.96695368A
אשטרום קב אגח א0.51%664.07643167A
F 7.45 07/16/31 FORD MOTOR COMPANY0.44%562.98120000Baa2
טאואר אגח ז0.36%465.49458065A
NDAQ 4 1/4 06/01/24 NASDAQ INC0.34%445.27115000Baa2
שלמה החז אגח יד0.30%390.38372712.7A
חברה לישראל אגח 70.23%302.07230712.8A
בזן אגח ד0.14%178.21158015.6A-
נכסים ובנ אגח ד0.11%138.4297410A1
אלקו אגח יא0.09%121.08107863.5A+
אלף ש"ח  1,091.90  מהקרן,בשווי  0.84% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Bank of America Corporation0.42%544.516320
Citigroup Inc.0.42%547.392530
אלף ש"ח  763.89  מהקרן,בשווי  0.59% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 REPUBLIC OF SLOVEN0.59%763.89200000A
אלף ש"ח  21,817.18  מהקרן,בשווי  16.88% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 71710.86%14,039.191.4042E+07
מקמ 5173.70%4,780.954780945
מקמ 6172.32%2,997.052997647
אלף ש"ח  103.84  מהקרן,בשווי  0.08% שהם CALL 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001400M705-35רכישה0.11%145.8477
דלר-0362.5M705רכישה-0.03%-42.00-140
אלף ש"ח  -78.17  מהקרן,בשווי  -0.06% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0362.5M705מכירה0.02%29.40140
ת001400M705-35מכירה-0.08%-107.57-77
אלף ש"ח  6,643.51  מהקרן,בשווי  5.14% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 2 3/4 05/31/17 US TREASURY N/B5.14%6,643.511800000Aaa
אלף ש"ח  4,214.95  מהקרן,בשווי  3.26% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY3.26%4,214.9550000
אלף ש"ח  21,417.55  מהקרן,בשווי  16.57% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.פק.שקל9.54%12,331.34229340Aaa
פסגות סל פיקדון (00A)7.03%9,086.22173853Aaa
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Jun17(CBT)US LONG BOND0.00%0.00-5
אלף ש"ח  9,068.96  מהקרן,בשווי  7.01% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.55%9,762.160
פקדון בבנק מסוים-0.54%-693.200
אלף ש"ח 129,167.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור