סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1B)  אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5120183 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: איילון
אימפקט :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בכפוף להסכם הקרן להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג לרבות מק"מ, תעודות פקדון, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ -90%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 10%. בהתאם להסכם שנחתם ביום 30.04.2015 בין מנהל הקרן לבין ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ולתשמישי קדושה שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים בע"מ (להלן: "הועד"), הועד יעביר למנהל הקרן, מעת לעת, כללי מסגרת להשקעה בניירות ערך, אשר לדעת הועד לא קיים בהם חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שבת, חמץ בפסח וכו` (להלן: "כללי המסגרת") ובנוסף, יעביר הועד רשימה של ניירות ערך המאושרים על ידו שעומדים בכללי המסגרת (להלן: "הרשימה המאושרת"). מנהל הקרן מתחייב כי נכסי הקרן יהיו חשופים רק לנירות ערך אשר מתאימים להשקעה בהתאם לכללי המסגרת. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
תאריך הקמת הקרן
10/12/2014
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
105.74 105.74
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.80% 0.15% 0.07%
שנתית ב 2016
1.13%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-0.43% 1.17%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.88% 0.22% 0.00% 0.20%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.36% 5.04% 1.08%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.180%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1B 30% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 21.60
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
32/94 תשואה יומית
0.07%
80/49 תשואה חודשית
0.15%
40/90 תשואה שנתית
3.80%
שארפ
-
0.9/5 דמי ניהול
1.180%
80/92 גודל קרן
21.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 9.38%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
49.15%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 6.38 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  7,711.35  מהקרן,בשווי  36.25% שהם אג'חים קונצרני 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסק התח נד יב4.11%875.0416A+
לאומי אגח 1783.49%743.33679962AAA
הראל הנפקות אגח יב2.81%598.95542922AA-
הראל הנפקות אגח יג2.74%582.99530952AA-
פניקס הון אגח ח2.43%516.07476124Aa3
מנורה הון התח ד2.23%474.33419728Aa3
כללביט אגח י1.95%415.58375649Aa3
הלמן אלדובי אגח א1.81%384.92342212.4A3
פניקס הון אגח ו1.77%376.53354147Aa3
מנורה מב אגח ג1.71%363.40336854Aa3
הראל הנפקות אגח ו1.43%305.06251805AA-
פועלים הנ אגח 321.18%250.40200000AAA
פניקס הון אגח ד1.18%251.69227852Aa2
כללביט אגח ח1.11%235.83210000AA-
הפניקס אגח 21.01%214.03196723Aa3
אקסטל אגח א0.95%201.98227973A3
דה לסר אגח ה0.94%200.24187846A-
אקסטל אגח ב0.93%197.50236951A3
דה לסר אגח ד0.92%194.73206717A-
מזרחי טפחות שה א0.84%178.36130000A+
לאומי אגח 1770.71%150.38150000AAA
אלף ש"ח  4,271.06  מהקרן,בשווי  20.07% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 03474.54%966.36839000
ממשלתי שקלי 01424.53%963.01639447
ממשלתי שקלי 03273.09%657.73637212
ממשלתי שקלי 03232.71%577.20480721
ממשלתי שקלי 03242.61%555.31470000
ממשלתי שקלי 10262.59%551.46380000
אלף ש"ח  1,050.93  מהקרן,בשווי  4.94% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם תא נפט וגז (40A)"2.95%628.386412
פסגות סל תא 75 סד-1 (40A)"1.99%422.5543294
אלף ש"ח  946.19  מהקרן,בשווי  4.45% שהם 5
אלף ש"ח  6,455.61  מהקרן,בשווי  30.34% שהם 8
אלף ש"ח  846.98  מהקרן,בשווי  3.98% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.98%846.980
אלף ש"ח 21,282.11 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור