סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0B)  מיטב צמודה  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5122619 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה צמוד מדד - צמודי מדד אחר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד לרבות באמצעות תעודות פיקדון צמודות מדד, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. הקרן לא תהיה חשופה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה . השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/12/2015
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:26/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
102.78 102.78
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.19% 0.11% 0.02%
שנתית ב 2016
2.45%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
0.13%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.38% 0.01% 0.29% 0.02%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.72% -0.03%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.590%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0B 30% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 35.40
השוואה עם 46 קרנות
מענף צמודי מדד אחר
מיקום
2/46 תשואה יומית
0.02%
25/31 תשואה חודשית
0.11%
16/46 תשואה שנתית
0.19%
שארפ
-
3.4/5 דמי ניהול
0.590%
26/46 גודל קרן
35.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.39% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
8.84%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.92 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,992.74  מהקרן,בשווי  40.77% שהם אג'חים קונצרני 48
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלקטרה אגח ג2.94%866.53664413A1
חברה לישראל אגח 72.22%654.38510000A
אינטרנט זהב אגח ג2.09%614.50558837.5A3
מזרחי טפחות הנפקות אגח 392.03%597.42600000AAA
גב ים אגח ה1.84%541.99436173AA-
אלוני חץ אגח ו1.77%520.60405956AA-
דה זראסאי אגח א1.69%497.18450062AA-
ארפורט אגח ג1.65%484.63451111AA
בזן אגח א1.56%459.99376156.6BBB+
נצבא אגח ה1.46%430.47381320.4AA
פניקס הון אגח ב1.42%416.97367377AA-
פרטנר אגח ג 1.41%416.19376218A+
מויניאן אגח א1.28%375.66370913Aa3
גזית גלוב אגח ג1.23%360.72280800AA-
בזן אגח ז1.10%322.91249798BBB+
ביג אגח ה1.08%317.43300000A1
קיי.בי.אס אגח א1.03%302.72301155AA-
דה לסר אגח ב0.98%288.06254000A-
הראל הנפקות אגח א0.91%268.33205527AA
אלוני חץ אגח ט0.90%263.58250000AA-
ביג אגח ג0.90%264.76208639.8A1
דלק קב אגח יח0.82%240.99194834A2
אמות אגח ב0.80%236.28200000AA
גב ים אגח ו0.80%234.45164815AA-
ארפורט אגח ד0.79%232.39228953AA
וילאר אגח ד0.74%217.76180000AA
דקסיה הנפקות נדח יג0.70%205.77187068A
אלוני חץ אגח ח0.69%202.41175110AA-
איידיאו אגח ה0.61%178.65165996.2A
ישרס אגח יב0.54%160.00148438A1
גזית גלוב אגח י0.51%149.38115235AA-
גזית גלוב אגח ט0.50%148.48120568.2AA-
ארפורט אגח ב0.45%132.38124835AA
כלכלית ים אגח ט0.41%119.19109473.5Baa1
אזורים אגח 80.35%103.6385273A2
סלע נדלן אגח א0.21%61.1657688.89A1
כלכלית ים אגח יא0.08%22.3221800Baa1
וילאר אגח ו0.06%16.7614268.86AA
דקסיה הנפקות נדח יד0.05%15.7515000A
דיסקונט מנ התחיבות ח0.04%12.5510500AA
מז טפ הנפקות 300.04%12.9110502AA+
דורסל אגח ב0.03%8.378184A-
ריט 1 אגח א0.03%7.886390.01AA-
אשטרום נכ אגח 60.01%3.353333.7A
מליסרון אגח ט0.01%1.641608.39AA-
מליסרון אגח יב0.01%2.732192.4AA-
אשטרום נכ אגח 70.00%0.000.06A
נכסים ובנ אגח ג0.00%0.54433A1
אלף ש"ח  15,659.87  מהקרן,בשווי  53.23% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 041821.12%6,214.765020000
ממשלתי צמוד 101914.15%4,162.203500000
גליל 590310.22%3,006.351948000
גליל 59045.25%1,544.20990000
ממשלתי שקלי 01422.49%732.36510000
אלף ש"ח  1,873.95  מהקרן,בשווי  6.37% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.98%1,758.630
פקדון בבנק מסוים0.39%115.320
אלף ש"ח 29,526.56 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור