תאריך המלצה התאמה אסטרטגית קניה שם קרן
19/02100% טווח ארוך פסגות (!) אג"ח חברות ללא מניות
19/02100% טווח ארוך אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
19/02100% טווח ארוך אלומות מסלול 15
19/02100% טווח ארוך אלטשולר שחם 15-85
19/02100% טווח ארוך הראל פיא שקלית ללא מניות
19/02100% טווח ארוך תמיר פישמן שקלים
19/02100% טווח ארוך אנליסט נדל"ן
19/02100% טווח ארוך הראל סל שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות
19/02100% טווח ארוך ! פסגות פלטינום אג"ח ללא מניות
19/0296% טווח ארוך מיטב חושן
19/0289% טווח ארוך הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות
19/0286% טווח ארוך פסגות אג"ח חברות מדורגות
19/0273% טווח ארוך ילין לפידות אג"ח כללי
19/0268% טווח ארוך מנורה מבטחים שקלית 2-5
19/0260% טווח ארוך מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי
13/02100% טווח ארוך אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות
13/02100% טווח ארוך אפסילון מנוהלת
13/0298% טווח ארוך הראל פיא גמישה היובל
13/0292% טווח ארוך פסגות מניות חו"ל
13/0280% טווח ארוך מגדל אפיקים פרימיום
13/0277% טווח ארוך אפסילון (ETF) מניות ארה"ב
13/0261% טווח ארוך אלטשולר שחם ! תיק אג"ח ללא מניות
12/02100% טווח ארוך פסגות (!) שקלים 1-4 שנים
12/02100% טווח ארוך PTF שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות
12/02100% טווח ארוך מגדל שקלית 2-4 שנים
12/02100% טווח ארוך מגדל 15/85
12/0297% טווח ארוך תכלית מחקה ממשלתי שקלי ר.קבועה 2-5 שנים
12/0295% טווח ארוך אלטשולר שחם תל בונד
12/0293% טווח ארוך אלטשולר שחם 10-90
12/0284% טווח ארוך קבוע ממשלתית 2-5 שנים שקלית MTF
12/0284% טווח ארוך KTF קסם קרן ממשלתי ר. קבועה 2-5 שנים
12/0284% טווח ארוך אלומות תיק השקעות ללא מניות
12/0283% טווח ארוך אי.בי.אי סל שקלי ריבית קבועה 2-5
12/0281% טווח ארוך אנליסט אג"ח סולידי + 5% מניות
12/0279% טווח ארוך מגדל 10/90 פרימיום
12/0278% טווח ארוך הראל שקלים פלטינום
12/0276% טווח ארוך פסגות (!) אג"ח ישראל ללא מניות
12/0269% טווח ארוך אפסילון תיק 15/85 מנוהל
12/0268% טווח ארוך אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות
12/0266% טווח ארוך (הראל פיא מעורבת (פיא
08/0263% טווח קצר מיטב אקטיבית 25/75
06/02100% טווח קצר אקסלנס אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח
06/0271% טווח ארוך איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל
05/02100% טווח ארוך מיטב (!) תיק קונצרני
05/02100% טווח ארוך אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת
05/02100% טווח ארוך מודלים אג"ח חברות ללא מניות
05/02100% טווח ארוך אילים תיק אג"ח + 10%
05/0281% טווח ארוך הראל שקלי 0-3 שנים + 10%
05/0279% טווח ארוך איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE
05/0279% טווח ארוך High Yield הראל פיא (!) אג"ח