תאריך המלצה התאמה אסטרטגית קניה שם קרן
24/0466% טווח קצר מיטב (!) ריבית משתנה פלוס 10%
23/0493% טווח ארוך הראל מניות ממוקדת
19/04100% טווח קצר הראל (!) אג"ח חברות והמרה
18/04100% טווח ארוך מיטב שקלית 2-6 שנים
18/04100% טווח ארוך מגדל דינמית
18/0470% טווח ארוך אלומות 30/70
12/0492% טווח קצר מגדל אפיקים אג"ח !
12/0491% טווח קצר מגדל (!) אג"ח הזדמנויות
12/0477% טווח קצר מגדל (!) תיק עד 3 שנים Total Return
12/0476% טווח קצר מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת
12/0465% טווח קצר מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית !
09/04100% טווח ארוך אפסילון שקלים + 10% ETF
09/04100% טווח קצר HIGH YIELD מגדל ! אג"ח
09/0499% טווח ארוך מגדל תיק עד שנתיים
09/0463% טווח קצר מיטב (!) אג"ח חברות ללא מניות
06/0485% טווח קצר מגדל אפיקים אג"ח פלוס
06/0472% טווח קצר אנליסט אג"ח!
06/0460% טווח קצר מגדל (!) תיק Total Returnי + 10%
05/04100% טווח קצר פסגות תיק השקעות גמיש
05/0487% טווח קצר High Yield (!) דיביאם
05/0477% טווח קצר מגדל (!)י Total Return - רכיב בטוחה
05/0471% טווח קצר הראל (!) אג"ח חברות ממוקדת
05/0465% טווח קצר אילים (!) אג"ח חברות מנוהלת
05/0463% טווח קצר הראל (!) מסלול אג"ח מדורגות
05/0463% טווח קצר להבה (!) אג"ח + 10%
05/0461% טווח קצר אילים תיק אג"ח + 20%
05/0461% טווח קצר פסגות תיק מניות ממוקד
04/0488% טווח קצר אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות
04/0477% טווח קצר הראל (!) נבחרת אג"ח
03/04100% טווח ארוך אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח
03/0476% טווח ארוך אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
03/0471% טווח קצר אפסילון ! אג"ח פרימיום
02/04100% טווח ארוך אלומות שקלית מדינה מנוהלת
02/04100% טווח ארוך מגדל 20/80
02/0473% טווח קצר High Yield הראל פיא (!) אג"ח
02/0463% טווח ארוך אלומות מניות ת"א 125
30/0378% טווח קצר מגדל (!) סולידית ללא מניות
30/0367% טווח קצר איילון אג"ח מדינה ועולמי + 10% חו"ל
30/0361% טווח קצר A אקסלנס קונצרני
29/0360% טווח קצר אנליסט השקעות
27/0366% טווח ארוך מגדל דיקלה סין
26/03100% טווח ארוך אלומות חסכון מדינה +10%
26/03100% טווח ארוך מיטב אג"ח מדינה
26/03100% טווח ארוך אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות
26/03100% טווח ארוך מגדל 5/95
26/0395% טווח ארוך אפסילון 5/95
26/0371% טווח ארוך מגדל (!) סולידית ללא מניות
23/0370% טווח קצר מגדל הודו
19/03100% טווח קצר PTF אג"ח ממשלתי
19/03100% טווח ארוך אי.בי.אי. שקלים ללא מניות