Page 3 - Funder oct17
P. 3

...בורקב


                        שדחתמ                    רתא


                            השדח היגולונכטב                          ךסמ לכל םאתומ Responsive יביסנופסר רתא |


                    )ףרג( תונמאנ תונרק ןיב הרוחא םינש 5 םיסויג תואוושה |

                            תונמאנ תונרק ןיב ךיראתל ךיראתמ האווושה |


                                        תונמאנ תונרקל םישלוג גורד |


                             רתוי תושימגו עדימב רתוי תורישע תואלבט |
                        www.funder.co.il
   1   2   3   4   5   6   7   8