נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

הגיס כלל לא נמלט מהארץ, אך בהוצאה לפועל הפילו את חובו העצום על הערב

 

 

עו


ד', אזרח שומר חוק שהסכים לחתום לגיסו על ערבות כתנאי לביטול עיכוב יציאה מהארץ שהוצא נגדו. להפתעתו, מצא את עצמו  במעמד של חייב באותו תיק ההוצאה לפועל, עקב רשלנות לכאורה של לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב.

תחילתו של הסיפור הקפקאי החל כאשר נגד איש עסקים נפתחו מספר תיקי הוצאה לפועל. האיש ביקש לאחד את תיקי ההוצאה לפועל נגדו, ולהכריזו עליו כחייב מוגבל באמצעים.

כידוע, אחת ההגבלות המוטלות על מי שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים הינה עיכוב יציאה אוטומטי מהארץ.

החייב, אשר לצורכי עבודתו יוצא וחוזר מהארץ פעמים רבות לאורך השנה, הגיש בקשה לביטול עיכוב יציאתו מהארץ בשל החשש כי הצו יפגע בעבודתו וביכולת החזר החוב שלו.

רשם ההוצאה לפועל הסכים לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ, בתנאי שימונה לחייב ערב, אשר יערוב לכך שהאיש לא ימלט מהארץ.

למשימה התנדב ד', גיסו של החייב, אשר במעמד החתימה הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. כך התאפשר לחייב להמשיך בעבודתו ללא כל הפרעה.

לפני מספר שבועות פנה החייב  לעו"ד וישנגרד על מנת להגיש בקשה להחלפת ד', גיסו, בערב אחר, הואיל וד' הביע את רצונו לצאת בעצמו מהארץ.

או אז נודע לצדדים כי מאחר והחייב לא התייצב בלשכת ההוצאה לפועל במועד, הפך ד' עצמו להיות "בן ערובה" באותו התיק ושמו הוסף כחייב בתיק.

בבקשה אותה הגיש ללשכת ההוצאה לפועל, טען עו"ד וישנגרד, כי לא ניתן להפוך את ד' לחייב, מהסיבה הפשוטה שהחייב עצמו נמצא בארץ, ולפיכך ניתן לגבות את החוב ממנו עצמו.

כמו כן ציין עו"ד וישנגרד, כי מטרת חתימתו של ד' כערב הייתה מניעת בריחתו של גיסו מהארץ, ולפיכך גם אם הגיס החייב לא התייצב פיזית בלשכת ההוצאה לפועל במועד, הרי שהוא לא נמלט ולכן ערבותו של ד' פקעה.

רשם ההוצל"פ הורה לנושי החייב להגיב על בקשת הערב לשחררו מתיק ההוצל"פ.
נושי החייב, שכלל לא היו מעורבים בסאגה שהתפתחה עד אותו הרגע, כלל לא הגיבו לבקשה, וכתוצאה מכך נמחק ד' כערב מהתיק.

לדברי עו"ד וישנגרד  רשם ההוצאה לפועל חרג מסמכותו בכך שהורה לצרף את ד' כחייב בתיק, מאחר ואף אחד מנושי החייב לא ביקש לעשות כן.

הדרך להימנע מסיבוכים – התייצבות מיידית לאחר הנחיתה

לדברי עו"ד צבי וישנגרד, החוק לא מעניק בנקודה זו הנחות לערבים, ובית המשפט המחוזי אף קבע בפסק דין, כי במידה וחייב לא שב ארצה במועד שנקבע לו, יוכלו נושי החייב לדרוש מהערב את תשלום מלוא החוב הקיים בתיק ההוצאה לפועל.

כמו כן, מציין עו"ד וישנגרד, שבמידה והחייב נפטר במהלך שהותו בחו"ל, גם אז יוכלו הנושים לדרוש מהערב לשלם את מלוא חובותיו של החייב בר המינן.

על מנת להימנע ממקרים דומים, ממליץ עו"ד וישנגרד לערבים, לעמוד על כך שהחייבים, להם ערבו, ימהרו להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל עם חזרתם ארצה ולהירשם, וכך יימנע תרחיש האימה, לפיו אדם מסייע לחברו וחותם עבורו על ערבות, אך בשל אי רישום, או רישום לקוי, עלול אותו חבר למצוא את עצמו תחת חוב כבד - לא לו.

נכתב ע'' רן שריר


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.