נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

עמיתים בקרנות השתלמות יוכלו לנייד כספים מקרן לקרן תוך שימוש בוותק שנצבר

 

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, הודיע כי עמיתים בקרנות השתלמות יוכלו לנייד כספים מקרן לקרן בהתאם לצרכיהם הכספיים, תוך שימוש בוותק שנצבר בקרן אחת.

משרד האוצר פרסם כללים בנוגע לאיחד חשבונות בקרנות ההשתלמות, שנועדו לאפשר לאחד שתי קרנות השתלמות לעובד ששינה את מקום עבודתו ופתח קרן חדשה, להשתמש בוותק הקיים בקרן ההשתלמות הקודמת שנסגרה להפקדות.

נקבע כי עמית אשר חשבונו בקרן השתלמות אחת נסגר לתשלומים נוספים ונפתח לו חשבון בקרן השתלמות שניה במקום החשבון שנסגר, יראו את שני החשבונות, כחשבון אחד ככל שהתקיימו התנאים האמורים בתקנה, שבין היתר מחייבים כי עמית מסר הודעת שינוי לחברה המנהלת של הקרן הראשונה ולחברה המנהלת של הקרן השנייה, בתוך 30 ימי עסקים ממועד הצטרפותו לקרן השנייה, והצהיר בה כי כל התשלומים בעדו לקרן השתלמות, הם לקרן השנייה, בלבד.

בנוסף, בהודעת השינוי יפורטו שמות קרנות ההשתלמות ומספר החשבון שנסגר ומספר החשבון שנפתח במקום החשבון שנסגר.

לאור האמור, ועל מנת למנוע מקרים בהם עמיתים דוחים את ההחלטות לפעול בחשבונותיהם לפי תקנות האיחוד במועד משיכת הכספים, חברה מנהלת של קרן השתלמות תדרוש במועד ההצטרפות של עמיתים לאחת הקרנות שבניהולה, למלא הצהרה בדבר בקשתו של עמית לפעול בחשבונו.

בדברי ההסבר להוראות החדשות נאמר כי לאחרונה התברר מפניות שהתקבלו במשרדו של הממונה כי ישנם עמיתים אשר מבקשים לעשות שימוש בתקנה האמורה, בניגוד לתכליתה, לצורך קבלת הטבת מס באמצעות פיצול החשבון הקיים לשני חשבונות ומשיכה מהחשבון הישן או החדש.

לנוכח האמור, מוצע לקבוע כי עמית שיש לו שתי קרנות השתלמות או יותר ומבקש למשוך כספים מאחת מהן, יראו את כל החשבונות בכל אחת מהקרנות כחשבון אחד.

ככל שעמית יבקש למשוך מחשבונו כספים שמקורם בהעברה חלקית מאחת הקופות, יהא עליו להצהיר כי אין ברשותו קרנות השתלמות נוספות אליהן פיצל את חשבונו כאמור, מעבר לאותה קרן השתלמות או לחלופין, מעבר לרשימת קרנות ההשתלמות שיצרף להצהרתו.

פורסם לראשונה באתר עדיף


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.