נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

רשות המיסים >> ערך כלל היבוא בחודש אוקטובר 2017 הסתכם ב- 6.1 מיליארד דולר

 

 יבוא כלי רכב
  • בחודש אוקטובר 2017 נרשם יבוא בהיקף של 16,306 כלי רכב נוסעים לעומת 14,229 כלי רכב באוקטובר 2016. מדובר בעליה לכאורה של 14.6%, אך יצוין כי בחודש אוקטובר אשתקד חלו כל חגי תשרי ומספר ימי העבודה היה מועט, ולכן נתוני הייבוא נמוכים. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 446 כלי רכב לעומת 692 כלי רכב באוקטובר 2016, ירידה של 35.5%. 

  • בחודשים ינואר – אוקטובר 2017 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב– 177,433,  ירידה של 27.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה הגבוהה ביבוא כלי רכב נוסעים הייתה בעיקר ברבעון הראשון של 2017 בעקבות הקדמת יבוא כלי הרכב לחודש דצמבר 2016 על חשבון ינואר – מרץ 2017, זאת לאור השינויים שחלו בנוסחת המיסוי הירוק שתחולתם הייתה בינואר 2017. יש לציין כי גם באפריל הייתה ירידה ביבוא כלי הרכב אך מתונה יותר. בחודשים אוגוסט – ספטמבר נמשכה הירידה לאחר התאוששות זמנית ביולי. 

  • נתוני המגמה בשנתיים האחרונים מצביעים על עליה מתונה ביבוא כלי רכב.
יבוא מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש אוקטובר 2017, בהשוואה לאוקטובר 2016, נרשמה עליה משמעותית ביבוא של כל מוצרי החשמל הלבנים עקב ריכוז החגים באוקטובר 2016. (השנה החגים חלקם היו בספטמבר וחלקם באוקטובר) במקררים, במכונות כביסה, מיבשי כביסה ובמדיחי כלים חלה עליה של 55.9%, 73.7%, 9.5% ו- 42.1% בהתאמה. כמו כן, עלה יבוא מוצרי אלקטרוניקה בידורית. בדי. וי. די נרשמה עליה בשיעור של 3.2% ובטלוויזיות עליה של 45.8%. 

בחודש אוקטובר, בדומה לחודשים יוני – ספטמבר, אין הכנסות מס קניה מיבוא טלפונים סלולריים, וזאת עקב ביטול מס הקניה על טלפונים סלולריים במסגרת תכנית 'נטו משפחה'. 

  • הכנסות מיבוא דלקים עלו בחודש אוקטובר יותר מפי- 6 לעומת אוקטובר 2016. זאת לאחר ירידה מתמשכת בחודשים ינואר – ספטמבר. בתקופה ינואר – אוקטובר 2017 ירדו הכנסות מיבוא דלקים ב- 11% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. 

  • סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אוקטובר 2017 הסתכם ב- 6.1 מיליארד $ לעומת 4.5 מיליארד $ ערך היבוא באוקטובר 2016. היבוא באוקטובר 2017 היה גבוה לעומת אשתקד, ככל הנראה עקב ריכוז החגים אשתקד בחודש זה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.