נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון >> עידכוני רגולציה

 

 נושא

הוראות

הסבר

חיסכון פנסיוני

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל

הוראות החוזר מחליפות את ההוראות שנקבעו בתקנות תשלומים לקופת גמל למעט תקנה 11.

סוכנים ויועצים

שירות סוכנים ויועצים ללקוחות  טיוטה

החוזר מגדיר נורמות שירות של בעל הרישיון כלפי לקוחותיו. בטיוטה הוספו כללים לעניין עדכון תנאי הפוליסה בעת שינויים במצב הלקוח, הגדרת פרקי זמן סבירים למתן מענה ללקוח וכן כללים לעניין גביית שכר והחזר הוצאות מהלקוח.

שירותים פיננסיים מוסדרים

נוהל רישוי נותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי

התאמת נוהל הרישוי לנותני שירות בנכס פיננסי ועדכון הנוהל עבור נותני שירות בנכס פיננסי.

שירותים פיננסיים מוסדרים

נוהל בקשה לאישור בעל השפעה בנותן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי

הנחיות לנותן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי עבור אישור בעל השפעה.

שירותים פיננסיים מוסדרים

נוהל מינוי נושא משרה בנותן שירותים פיננסיים

הנחיות לנותן שירותים פיננסיים עבור מינוי נושא משרה.

שירותים פיננסיים מוסדרים

נוהל בקשת היתר להחזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים

הנחיות לבעל שליטה או בעל עניין עבור בקשת היתר להחזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.