נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

ישראל קנדה >> מודיעה על רכישת קרקע >> מה אומר מדד MFV על המניה ?

 

 חברת "ישראל קנדה" הודיע כי ביום 8 בנובמבר 2017 התקשרה שותפות מוגבלת המוחזקת בשיעור של כ- 75% על ידי
החברה (בשרשור סופי) וכ-25% על ידי צדדים שלישיים ואשר השותף הכללי בה הינה חברה בבעלות ובשליטה
מלאות של החברה עם שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ (להלן: "המוכר")בהסכם (להלן: "הסכם הרכישה")לרכישת זכויות הבעלות במחצית (50%) בלתי מסוימת
מהזכויות בחלקות 457 ו – 459 בגוש 6632  בתל אביב, בשטח של כ-8,000 מ"ר, בתחומי תחולתה של תב"ע ת.א.
3700 בצפון מערב תל אביב ואשר בגינן קיימות זכויות מתאריות לבנייה, בכפוף ולאחר אישורי טבלאות הקצאה,
תוכניות מפורטות וקבלת היתרים כדין, שתהיינה שוות לכ-96 יחידות אקוויוולנטיות במתחמים שונים בתחומי
תחולתה של תב"ע ת.א. 3700 ,כמפורט בסעיף ג.1.1 .להלן (להלן: "המקרקעין" או "הממכר"), במצבם כפי שהוא
(Is-As) בתמורה לסך כולל של 90 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין.


להודעה המלאה לחץ כאן.

בשלושת החודשים האחרונים המניה עלתה כ 8%+ (נכון ל 9/11/2017 בשעה 16:30)
על פי נתוני פאנדר ניתן לראות כי מנהלי קרנות הנאמנות מגדילים אחזקות במניית ישראל קנדה מידי חודש.
לרשימת קרנות הנאמנות המחזיקות במניה לחץ כאןהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.