נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

אופנהיימר >> משמרים המלצת Outperform למניית אמדוקס, עם מחיר יעד של 77$

 

 הקרנות שמחזיקות את אמדוקס 

חברת אמדוקס (DOX) פרסמה תוצאות בהתאם לצפי לרבעון הרביעי הפיסקלי של 2017 והודיעה על הגדלת היקף רכישת המניות העצמית ב-800 מיליון דולר (בנוסף למסגרת הקיימת של 256 מיליון דולר) ועל העלאת תשלום הדיבידנד הרבעוני ל-0.25$ למניה. הנהלת החברה צופה השנה ירידה בהשקעות מצד לקוחה הגדול AT&T בהתאם לשינויים בשוק הטלקום האמריקאי. יחד עם זאת, היחסים בין שתי החברות נותרים חזקים, ואמדוקס ממשיכה לתמוך בפרוייקטים החדשניים של AT&T. אנו משמרים את המלצתנו על Outperform עם מחיר יעד של 77$.

ברבעון הרביעי הפיסקלי 2017 הציגה אמדוקס הכנסות של 980 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 4.2%, מעל הצפי של 978 מיליון דולר, עם רווח נקי non-GAAP של 0.94$ למניה, סנט אחת נמוך מהצפי. שיעור הרווח התפעולי עמד על 17.2%. בתמהיל ההכנסות, פעילות ה managed services הניבה 504 מיליון דולר, למעלה ממחצית הכנסות אמדוקס, עם צמיחה שנתית של 5%. בחלוקה גיאוגרפית, צפון אמריקה הניבה 644 מיליון דולר (66% מהכנסות עם צמיחה זעירה של 2%), אירופה הניבה 130 מיליון דולר (13% ממהכנסות עם צמיחה של 9%), ושאר העולם (בעיקר השווקים המתעוררים) היוו נתח של 21% מסך ההכנסות, עם צמיחה שנתית של 5%.

הרבעון ייצרה אמדוקס תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 199 מיליון דולר ותזרים מזומנים פנוי של 165 מיליון דולר. צבר ההזמנות גדל ל-3.25 מיליארד דולר, מצב המשקף נראות גבוהה בעסקי החברה. במהלך הרבעון רכשה אמדוקס מניות בהיקף של 90 מיליון דולר וסיימה את הרבעון עם קופת מזומנים של 980 מיליון דולר, ללא חוב (כ-6.70$ למניה, או 11% מהשווי שוק).

בשנת 2018 צופה הנהלת אמדוקס הכנסות בטווח 3.9-4 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 0%-4% (צמיחה נמוכה באחוז במונחי מטבע אחיד), עם צמיחה ברווח למניה של 4%-8%, המשקפת תחזית רווח של 3.95$-4.11$ למניה. ברבעון הקרוב צופה החברה הכנסות של 960-1,000 מיליון דולר עם רווח נקי של 1.00$-0.94$ למניה. אנו מעדכנים קלות את תחזיתנו ל-2018, להכנסות של 3.95 מיליארד דולר ורווח של 4.03$ למניה, ומשמרים את תחזית 2019 בעינה, הכנסות של 4.1 מיליארד דולר עם רווח של 4.40$ למניה.

אנו מעריכים כי האטה בפעילות אמדוקס מול AT&T, הלקוח הגדול האחראי לכשליש מהכנסותיה, מהווה תופעה זמנית, ורואים בחברה ספקית מובילה של פתרונות וירטואליזציית הרשת NFV, המאפשרים ללקוחותיה הורדת הוצאות תפעוליות והשקעות קפיטליות. אנו משמרים את המלצתנו על Outperform עם מחיר יעד של 77$, בהתבסס על מכפיל 17.5 לתחזית הרווח ל-2019.

שאול אייל, אנליסט אופנהיימר 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.