נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

אינרום בנייה ההכנסות צמחו בשיעור של כ-10.4% לסך של כ-265.8 מיליון שקל

 

 

אלדד בן-משה, מנכ


הקרנות שמחזיקות את אינרום

בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו הכנסותיה של אינרום בשיעור של כ-5.6% לסך כולל של כ- 755.3 מיליון ש"ח, והרווח הנקי לבעלי מניותיה גדל בכ-9.4% לסך של כ- 88.4 מיליון ש"ח 

ברבעון השלישי ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) 

גדל בשיעור של כ-14.3% לשיא בסך של כ-59.2 מיליון ש"ח, ובסה"כ בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח ה- EBITDA בשיעור של כ-6.7% והסתכם בסך כולל של כ-168.8 מיליון ש"ח
 

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ-33.5 מיליון ש"ח, בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנדים הקיימת בחברה כשממועד הנפקתה לפני כשלוש וחצי שנים חילקה החברה דיבידנדים בסך מצטבר של כ-345 מיליון ש"ח, המשקפים תשואת דיבידנד ממוצעת מאותו המועד בשיעור של כ- 10% בשנה

אינרום תעשיות בנייה, קבוצת תעשיות מהגדולות והמובילות בתחומה בישראל, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מוצרים ופתרונות בעיקר לענפי הבנייה והשיפוצים, באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, פרסמה הבוקר את דוחותיה ליום 30.9.2017 בהם תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2017.

מחזור המכירות ברבעון השלישי צמח בשיעור של כ- 10.4% והסתכם בסך של כ-265.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 240.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

מחזור המכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בכ-755.3 מיליון ש"ח המשקף גידול בשיעור של כ-5.6% בהשוואה לסך של כ-715.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי צמח בשיעור של כ-9.2% והסתכם בסך של כ-104.1 מיליון ש"ח (שיעור של 39.2% מהמכירות), בהשוואה לסך של כ-95.4 מיליון ש"ח (שיעור של 39.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר כנגזרת מהצמיחה בהכנסות.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בסך של כ-294.0 מיליון ש"ח (שיעור של 38.9% מהמכירות), גידול של כ-3.7% בהשוואה לסך של כ-283.3 מיליון ש"ח (שיעור של 39.6% מהמכירות), בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי צמח ברבעון השלישי בשיעור של כ- 16.3% והסתכם בסך של כ-51.3 מיליון ש"ח (שיעור של 19.3% מהמכירות), בהשוואה לסך של כ-44.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של 18.3% מהמכירות). 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בסך של כ-145.3 מיליון ש"ח (שיעור של 19.2% מהמכירות), ומשקף גידול בשיעור של כ- 6.8% לעומת הרווח התפעולי בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הסתכם בסך של כ-136.0 מיליון ש"ח (שיעור של 19.0% מהמכירות). 

בהתאם, גדל ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) שהציגה אינרום בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בשיעור של כ- 6.7% והסתכם בסך כולל של כ-168.8 מיליון ש"ח, מזה נתון שיא ברבעון השלישי בסך של כ-59.2 מיליון ש"ח, המשקף גידול בשיעור של כ-14.3% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק לסך של כ-39.4 מיליון ש"ח, מזה סך של כ- 33.5 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה המשקף גידול ניכר בשיעור של כ-34.2% בהשוואה לנתון זה ברבעון המקביל אשתקד, והושפע לטובה בסעיף המימון מהשינויים שחלו בשערי המט"ח ברבעון זה ביחס לאשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בסך של כ-105.1 מיליון ש"ח, מזה סך של כ-88.4 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה ומשקף גידול בשיעור של כ- 9.4% ביחס לנתון זה בתקופה המקבילה אשתקד. 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה של מלוא יתרת הרווחים הראויים לחלוקה שלה, המסתכם בכ-33.5 מיליון ש"ח (כ-0.31 ש"ח למניה) והעומד לתשלום ביום ה-30 בנובמבר 2017.

יצויין כי אינרום מחלקת דיבידנדים באופן שוטף בהמשך למדיניות חלוקת דיבידנדים שנתית שאימצה בעבר, כשבפועל ממועד רישומה למסחר לראשונה לפני כשלוש וחצי שנים ביוני 2014, היא חילקה את מלוא 

רווחיה כדיבידנדים, בסך כולל של כ-345 מיליון ש"ח, אשר משקפים תשואת דיבידנד ממוצעת מאותו מועד בשיעור של כ- 10% בשנה. 

כמו כן, ממשיכה החברה להשקיע השקעות ניכרות בפיתוח, מיכון והרחבת מפעליה באתרים השונים, שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 בסך של כ-35.9 מיליון ש"ח, זאת בעיקר להקמת המתקן הנוסף לייצור אבנים משתלבות בתחום פתרונות הבנייה ולהקמת המתקן הנוסף לייצור טיח גבס בתחום מוצרי גמר לבנייה, אשר צפויים להתחיל לפעול בתחילת השנה הבאה.

אלדד בן-משה, מנכ"ל אינרום תעשיות בנייה: "הרבעון השלישי של השנה היה רבעון חזק, הן בפן המסחרי והן בפן התפעולי, ובזכותם הצגנו צמיחה משמעותית גם במכירות וגם ברווח. חשוב להדגיש כי ההישגים הללו הושגו בד בבד עם שקידה על היעדים האסטרטגיים שלנו, כשבמסגרתם השקנו ברבעון החולף פתרון צביעה חדשני ומוגן פטנט בשם IPAINT, הגענו להסכמות עם קבוצת Xella העולמית בקשר להמשך שימוש ארוך טווח במותג "איטונג" וכן הגברנו את קצב ההשקעות במפעלי התעשייה שלנו כחלק מהיערכותנו להמשך צמיחה ארוכת טווח של ענפי הבנייה והשיפוצים בהם אנו ממוקדים. כל זאת, לצד המשך חלוקת דיבידנדים ניכרת לבעלי מניותינו. חשוב להדגיש שכל היעדים הללו הושגו בזכות המשאב האנושי הנהדר הקיים בקבוצה. 

בימים אלה בבואנו להשלים את גיבוש תכניות העבודה והצבת היעדים להמשך לבוא, אנו שמים דגש רב יותר מתמיד, על המשך הובלת שווקי פעילותנו השונים, פיתוח עסקי וטכנולוגי בקווי הייצור ושרשרת האספקה, למתן מענה, זמינות ופתרונות חדשים לכלל צורכי מעגלי לקוחותינו השונים".

אודות אינרום תעשיות בנייה

‏‏אינרום תעשיות בנייה, הינה בשליטה (33.5%) של קבוצת אינרום תעשיות, אשר בשליטת קרן פימי. אינרום תעשיות בנייה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (62%).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.